Babyhjälp logo

Abortstatistik i Sverige

-Hur, när, var och hur ofta utförs aborter?

En vanlig tro är att tonåringar gör flest aborter i Sverige. I själva verket genomförs flest aborter av kvinnor i åldern 20-24 år. I Sverige finns det statistik om det mesta rörande aborter, vilken publiceras varje år av socialstyrelsen.

Här kommer några snabba statistiska fakta kring aborter i Sverige 2010:

 • Under 2010 genomfördes 37 693 aborter, vilket är 20,9 aborter per 1000 kvinnor.
 • Flest aborter genomförs hos kvinnor i åldersgruppen 20-24 år.
 • Gotland är den del i landet där det genomförs flest aborter per 1000 invånare.
 • Det föddes omkring 6 barn per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år.
 • Under 2010 valde 78% av alla gravida kvinnor under 20 år att genomföra en abort.
 • Andelen aborter före 9:e graviditetsveckan utgjorde drygt 78% av alla aborter 2010.
 • De huvudsakliga anledningarna vid ansökan av sen abort (efter vecka 18) var sociala problem (47%), samt fosterskader eller kromosomavvikelser (51%).
 • Annons från Posterkid.se - texten fortsätter nedanför

  Namntavlor, doptavlorPersonliga barntavlor

  Moderna tavlor som pryder väggen i barnrum, sovrum, skötrum eller där du vill fylla rummet med kärlek. Posterkid.se säljer namntavlor, doptavlor, barntavlor och personliga tavlor som skapar en personlig känsla i rummet där de hänger.
  Se våra tavlor på Posterkid.se.

  Annons - texten fortsätter nedanför

  Aborter under 2010

  Under året utfördes det 37 693 aborter i Sverige, vilket innebär 20,9 aborter per 1000 kvinnor. Det är en obetydlig förändring sedan 2009 men en bra minskning jämfört med 2008. Nedan ser du det totala antalet aborter sedan 1955 men det är först från och med 1975 som siffrorna är helt tillförlitliga.

  Antal aborter 2010

  Källa: Figur 1, Socialstyrelsens rapport; Aborter 2010, publicerad juni 2011

  Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

  Var gör man flest aborter?

  Det finns stora regionala skillnader mellan länen när det gäller antal utförda aborter. Högst antal aborter hittas på Gotland, där 24,5 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44, utfördes. Det lägsta talet hade Kronobergs län med 15,3 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44. Nedan visar diagrammet antal aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 efter hemortslän 2010.

  Aborter efter hemortslän 2010

  Källa: Figur 2, Socialstyrelsens rapport; Aborter 2010, publicerad juni 2011

  Ålder när man utför abort

  Flest aborter i Sverige utförs av kvinnor i åldersgruppen 20-24 år, följt av åldersgruppen 25-29 år. Tonårsaborterna har minskat under de senaste åren och ligger nu på 20,9 per 1000 kvinnor. Under 2010 valde 78% av alla gravida kvinnor under 20 år att genomföra en abort. Diagrammet nedan visar antal aborter per 1000 kvinnor efter kvinnans ålder 1983-2010.

  Vid vilken ålder utförs aborter?

  Källa: Figur 3, Socialstyrelsens rapport; Aborter 2010, publicerad juni 2011

  Aborter och graviditetslängd

  Tidpunkten under graviditeten då en legal abort genomförs har förändrats över tid. Främst är det antalet aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan som ständigt har ökat sedan 1990-talet. 2010 utgjorde dessa aborter hela 78% av det totala antalet. En stor förklaring är införandet av nya abortmetoder. I början av 1990-talet kom den medicinska aborten, vilken just genomförs innan denna graviditetsvecka. Diagrammet nedan visar andel aborter efter graviditetslängd 1983-2010.

  Aborter efter graviditetslängd

  Källa: Figur 5, Socialstyrelsens rapport; Aborter 2010, publicerad juni 2011

  Källa: Socialstyrelsens rapport; Aborter 2010, publicerad juni 2011 (läs fullständiga rapporten)


  De som läst avsnittet om statistik om aborter i Sverige läste även om allmän fakta om abort samt om barns längd- och viktkurvor vid olika åldrar.

  Sponsrat innehåll Barntema

   Vi älskar di små!

  Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

  » Besök Barntema.se

  Barnafödande

  Tittar man historiskt på aborter och barnafödande så ser man att dessa värden tenderar att följa varandra. När barnafödandet ökar så ökar även aborterna. Det sammanlagda antalet aborter och födslar tenderar i sin tur att följa den ekonomiska konjunkturen: antalet aborter sjönk under 1990-talets lågkonjunktur, medan det ökade under 2000-talets högkonjunktur.

  Dagenefterpiller

  Akut p-piller.
  Normalt kan du hindra en oönskad graviditet genom att ta ett akut-p-piller inom 72 timmar, efter ett oskyddat samlag. Ju tidigare du tar pillret desto större sannolikhet är det att du inte blir gravid. Du ska dock veta att ett akut-p-piller inte är 100% säkert!

  » Mer om dagen-efter-piller

  Barntema
  Tvåstegsabort

  Efter utgången av den 12:e graviditetsveckan använder man sig av det som kallas tvåstegsabort. Metoden börjar med att det ges tabletter med antiprogesteron och ungefär tre dagar senare får kvinnan prostaglandinbehandling inneliggande på sjukhus. Behandlingen framkallar abort men ibland kan man även behöva utföra skrapning av livmodern.

  » Läs mer...