Kategori: Ekonomi och föräldraskap

Barn som bor växelvis mår bättre

Skolbarn som bor växelvis har bättre psykisk hälsa och välbefinnande än jämnåriga som bor bara med en förälder. Bäst hälsa överlag har barn som bor med båda föräldrarna, rapporterar forskningsprojektet Elvis.

Forskningsprojektet Elvis har sedan 2011 studerat välbefinnandet hos barn i växelvis boende. Resultaten av dessa och andra svenska studier sammanfattats nu i en forskningsöversikt från Centre for health equity studies, CHESS, som är ett forskningsinstitut med forskare från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Emma Fransson är en av forskarna som är med i projektet.

– Vi har studerat framförallt hur barn i växelvis boende mår jämfört med barn som bor med båda sina föräldrar och barn som enbart bor hos en förälder. Resultaten av våra och andra svenska studier visar att skolbarn i växelvis boende ofta rapporterar bättre psykisk hälsa och välbefinnande än jämnåriga som bor bara med en förälder. Bäst hälsa överlag har barnen som bor med båda föräldrar. Ingen av studierna visar att hälsan skulle vara sämre hos barnen som bor växelvis än hos de som enbart bor med en förälder, säger Emma Fransson.

En förklaring till att barn i växelvis boende mår bättre än de som enbart bor med en förälder är att barn med föräldrar med svåra problem, som psykisk sjukdom eller missbruk, oftare bara bor med en. Familjer med växelvis boende har också generellt bättre ekonomiska och materiella resurser än de där barnen bor med en förälder. En annan förklaring är att barnen i växelvis boende oftare möjliggör goda relationer till båda föräldrarna.

– Att ha en bra relation till sina föräldrar har betydelse för barns hälsa, utveckling och skolprestationer. Växelvis boende ger goda förutsättningar för det, säger Emma Fransson. Rapporten hittar du här.

Två olika dagis

Snart är det premiär för dagis för många små barn som är över ett år. Enligt många är första tiden på dagis en krävande och omtumlande tid med många nya intryck. I de familjer där föräldrarna valt att av olika anledningar separera kan det bli än jobbigare. Vad gör man om mamman och pappan väljer att bosätta sig på olika håll med flera mil ifrån varandra och ska ha barnet eller barnen varannan vecka?

Ska antingen mamman eller pappan ta på sig att pendla flera mil den veckan som han eller hon har barnen för att hämta och lämna på dagis? Ska man ha två dagisplatser i närheten av respektive bostad? Kommentera och kom med tips?

Maxtaxa

En dagisplats kostar cirka 160 000 kronor om året, så även om du tycker det du betalar är mycket så ska du vara glad att du inte behöver betala allt!

Hur mycket du betalar för en dagisplast beror på faktoror som hur många barn du har och vilken inkomst hushållet har.  Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du får betala. 2010 går denna gräns vid en hushållsinkomst på 42 000 kronor i månaden. Tjänar ni detta eller mer så betalar ni den maximala avgiften som är 1260kronor om du har ett barn på dagis. Har du två barn på dagis tillkommer 840 kronor och för det tredje barnet tillkommer 420 kronor.

Läs mer om dagisavgiften och kostnader för dagis.

Sida 1 av 3123