Kategori: Övrigt

Lite av varje

Dagis

Många små barn börjar dagis i augusti månad, vilket kan innebära delad glädje och rädsla för många barn. Inskolning brukar ofta ske under 2 veckors tid då antingen en eller båda föräldrarna är med på dagiset. Hur detta går till skiljer sig från dagis till dagis. Vanligt är att man i början är med barnet på dagiset i ett par timmar för att sedan utöka tiden för varje dag som går.

Rätt att gå på dagis har alla barn i Sverige från ett års ålder och fram till skolåldern. I Sverige har man platsgaranti vilket innebär att kommunen har skyldighet att ordna fram en dagisplats inom en rimlig tid. Vill du veta mer om vilka regler och kostnader som är för knippade med dagis så hittar du mer information på www.babyhjalp.se/dagis

Sol, värme och solskydd

Små barn är känsliga för värme och förlorar snabbt vätska i sommarvärmen. Barn kan bland annat inte reglera sin kroppstemperatur lika effektivt som en vuxen då deras svettkörtlar inte är fullt utvecklade. Detta blir de först i puberteten.

Huden hos små barn är även tunnare än hos vuxna och skyddar därför inte ordentligt mot solens UV-strålar. Brännskador som uppkommer i tidig ålder kan senare i livet leda till hudcancer så var ytterst försiktig med barnets hud.

Du bör smörja in barnet cirka varannan timme och bör använda dig av cirka 3 teskedar kräm för att täcka hela barnets kropp. Ni bör även smörja in barnet cirka 20 minuter innan ni beger er ut i solen för att solkrämen ska ge full effekt.

Läs mer på http://www.babyhjalp.se/sol om sol, värme och solskydd för barn.

Adoption

Varje år adopteras drygt 800 barn från utlandet av familjer i Sverige. Adoption betyder ”att uppta som sitt eget” och ska komma till för barnets skull, för att barnet ska få föräldrar och ett tryggt hem att växa upp i.

I Sverige är det Myndigheten för internationella adoptioner, MIA, som reglerar adoptioner och säkerställer att kraven uppfylls. Funderar man på att adoptera ett barn ska man först ta kontakt med socialförvaltningen. Först efter deras medgivande tar man kontakt med en adoptionsorganisation, vilken i sin tur måste vara godkänd av MIA.

Tyvärr är en adoption ofta en utdragen process som tar allt mellan 1 och 3 år. Detta är en tid som ofta kantras av många känslor och frågor. På www.babyhjalp.se/adoption kan du läsa mer om hur en adoption går till och vilka krav det finns på blivande adoptivföräldrar.