Personlig sagobok

När man ska på födelsedagskalas, namnkalas, dop eller fira något annat som har med ett litet barn att göra så är det alltid lika svårt att hitta på något kul att köpa. Nu har det dock kommit något som är både personligt för barnet och skapat av dig. Det är dessutom tryckt i miljövänligt material.

Personliga sagoböcker är precis som allting annat som är unikt för mottagaren något som ligger i tiden. Ingen vill ha presenter som har massproducerats. I dessa böcker blir barnet bokens hjälte som tar hjälp av flera av sina vänner. Du väljer mellan flera olika äventyr så att du verkligen kan göra boken unik för barnet. Böckerna passar alla barn från halvåret och upp till 5 år.

Beställ en personlig sagobok

Maxtaxa

En dagisplats kostar cirka 160 000 kronor om året, så även om du tycker det du betalar är mycket så ska du vara glad att du inte behöver betala allt!

Hur mycket du betalar för en dagisplast beror på faktoror som hur många barn du har och vilken inkomst hushållet har.  Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du får betala. 2010 går denna gräns vid en hushållsinkomst på 42 000 kronor i månaden. Tjänar ni detta eller mer så betalar ni den maximala avgiften som är 1260kronor om du har ett barn på dagis. Har du två barn på dagis tillkommer 840 kronor och för det tredje barnet tillkommer 420 kronor.

Läs mer om dagisavgiften och kostnader för dagis.

Dagis

Många små barn börjar dagis i augusti månad, vilket kan innebära delad glädje och rädsla för många barn. Inskolning brukar ofta ske under 2 veckors tid då antingen en eller båda föräldrarna är med på dagiset. Hur detta går till skiljer sig från dagis till dagis. Vanligt är att man i början är med barnet på dagiset i ett par timmar för att sedan utöka tiden för varje dag som går.

Rätt att gå på dagis har alla barn i Sverige från ett års ålder och fram till skolåldern. I Sverige har man platsgaranti vilket innebär att kommunen har skyldighet att ordna fram en dagisplats inom en rimlig tid. Vill du veta mer om vilka regler och kostnader som är för knippade med dagis så hittar du mer information på www.babyhjalp.se/dagis