Storkbett

Visste du att storkbett är röda märken som består av en samling små, ytliga blodkärl som inte är upphöjda. Många nyfödda barn har dessa på pannan, på ögonlocket eller i nacken. Normalt försvinner de under det första levnadsåret, men just storkbett i nacken kan sitta i betydligt längre, ibland flera år.

Mar om strokbett, torsk och liknande.

Fakta nyfödda barn

Visste du att:

Det är inte lätt att veta hur mycket kläder eller hur många lager filtar ditt nyfödda barn behöver. Händer och fötter är det som påverkas först hos oss vuxna individer när vi fryser, men hos spädbarn är dessa nästan alltid lite kalla. Ett tips är därför att känna efter barnets temperatur på bröstet.

Du bör inte bada barnet varje dag, men de dagar då du inte badar barnet bör du istället tvätta av barnet. Är barnet väldigt smutsigt och om detta inte går bort med endast vatten så prova med lite barnolja på en tvättlapp.

Har du fler tips?
Mer om barnvård hittar du här.

Nyfödda pratar på sitt modersmål

Vi visste redan att småbarn redan tidigt kunde skilja på föräldrarnas röster. Nu är det även bevisat att barn jollrar och pratar på modersmålet. Forskare som jämfört joller, skrik och gråt hos nyfödda barn i Frankrike och Tyskland har upptäckt stora skillnader, vilket motsäger de argument som talar för att bebisspråket skulle vara universellt. Undersökningen utfördes på nyfödda barn som var tre till fem dagar gamla. I undersökningen framgick det att franska barn skrek med en stigande tonhöjd medan de tyska barnen använde en fallande tonskala. Denna forskning stödjer även en teori om att det tar tid för barn att tillägna sig språket för att de saknar fysiska förutsättningar, snarare än mentala. Exempelvis så är det inte fysiskt möjligt för barn att härma vokaler förrän de är runt 12 veckor. Forskningen utfördes av ett lag forskare ledda av Kathleen Wermke vid universitetet i Wurzburg.