Gråter alla bebisar likadan?

Hur bebisar gråter skiljer sig faktiskt åt mellan olika länder. Nyfödda från vissa länder i Asien och Afrika gråter annorlunda än spädbarn som föds i Europa.

 

Två nya stoder är genomförda på ämnet av universitetet i tycka Wurzburg. En skillnad som märktes i studierna är att bebisar från Kina och Kamerun har en mer melodisk gråt. Deras gråt är mer som ett ”gnolande”.

 

Förklaringen till varför bebisar låter olika i olika delar av världen trots ligga i språkets tonhöjd. Tonhöjden i exempelvis språket mandarin spelar en mer betydelsebärande roll för varje enskild stavelse än i tyskan. Forskarna i studien drar slutsatsen att nyfödda börjar ta till dig byggstenar i språket omedelbart efter födseln, inte när de börjar jollra eller forma sina första ljud eller ord.

 

Studien genomfördes av Kathleen Wermke.

Idrottstalang

Så blir ditt barn proffs!

 

Barn behöver inte bli proffs! Att bli proffs är något barn bör välja själv och det bör inte vara något som föräldrarna tvingar på barnet. Men… om du vill att ditt barn ska bli en riktigt idrottstalang, så är inte lösningen den du tror. Det är nämligen en myt att barn måste drillas hårt redan i tidig ålder för att bli idrottsproffs i framtiden.Barn talang idrott

 

Aldrig har utbudet varit större av specialidrotter redan vid tidig ålder. Babysim, barngympa, fotbollskola och andra former av idrott kryper allt längre ner i åldrarna. Och många är de föräldrar som skjutsar sina barn hit och dit för att, som de tror, ge barnen de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i idrottsvärlden.

 

Varje familj vet vad som är bäst för deras barn, men tanken att tidig specialisering ska vara vägen till framgång är en myt. Det menar Rolf Carlson, som är forskare på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Faktum är att det är precis tvärtom, menar han. Rolf Carlson säger i en intervju med Familjeliv att:

 

”Barn som specialiserar sig väldigt tidigt når nästan aldrig den framgång som barn som specialiserade sig sent gör. Tvärtom är det de som väntar med specialiseringen som har störst chans att bli idrottsstjärnor, säger Rolf Carlson. Golfspelaren Rikard S Jonsson är ett exempel på en framgångsrik idrottsman som höll på med helt andra idrotter tills han fyllde 16 år och började spela golf. Senare nådde han ända till spel på PGA-touren i USA. Även skidesset Pernilla Wiberg hör till de stjärnor som nått toppen i sin idrott utan att ha drillats i alpin skidåkning som knatte. Och det finns fler med dem.”

 

Det som istället är avgörande för framgång i idrottsvärlden  är att röra på sig allsidigt från tidig ålder för att utveckla grovmotoriken. Det kan vara fysiska lekar som klättring i träd, lek, hopp och att springa, som barn i alla tider har sysslat med. Möjlighet till lek och fysisk aktivitet är med andra ord de viktigaste förutsättningarna man kan ge sitt barn, om man vill ge honom eller henne möjlighet att utvecklas i positiv riktning när det gäller idrott.

 

– Den andra gemensamma nämnaren för framgångsrika idrottsmän- och kvinnor är att de som barn höll på med många olika idrotter samtidigt, berättar Rolf Carlson. Den här mixen av olika aktiviteter kunde hålla i sig länge, ända upp i tonåren. Det finns även en tredje viktig faktor och det är föräldrarnas attityd. Forskningen visar att föräldrar som uppmuntrar barnen utan att lägga onödig press på dem, är de som i slutändan kan se sitt barn vinna Wimbledon eller OS.

 

Inte nog med att tidig specialisering inte gynnar idrottskarriären, det är till och med så att den faktiskt kan motverka sitt syfte, enligt Rolf Carlson.

 

– Forskning visar att tidig finmotorisk träning motverkar att barn blir riktigt duktiga på sin idrott. Dessutom finns det risk för att de skadar sig eftersom deras kroppar inte klarar den fysiska påfrestningen som många idrotter innebär, säger han.

 

Vill du ge ditt barn de bästa möjligheterna att överhuvudtaget utveckla sin talang så kan du lika gärna skippa tennisskolan och småbarnskurserna i golf och istället erbjuda ditt barn möjligheten att röra på sig allsidigt och därigenom utveckla grovmotoriken. Att så småningom uppmuntra barnen att vara med i en eller flera idrottsföreningar utifrån hans eller hennes förutsättningar verkar däremot inte vara så dumt. Och att prova på många olika idrotter.

 

Viktigt är förstås också att barnet tycker att idrott är riktigt riktigt roligt!

 

Barn och skärmtid

Ska man begränsa tiden som småbarn tillbringar framför en skärm? Det finns delade meningar om detta, men forskarna är överens – det behövs mer forskning på området.

För drygt ett år sedan pratades det mycket i media om att man skulle undvika all skärmtid för barn under två års ålder. De som motsätter sig detta hävdar att detta är en konservativ syn som beror på svårigheten att anpassa sig efter den tid vi nu lever i.

På senare tid har dock BVC fått ändrade riktlinjer för hur de ska rekommendera föräldrar rörande skärmtid. De nya riktlinjerna säger just att föräldrar ska sätt riktlinjer för användandet av skärm. Det är inte tiden som är det viktiga, utan vad man gör framför skärmen. Skärmen är ett utmärkt verktyg för att stimulera barnet och öka barnets kunskapsnivå. Begränsa därför inte skärmtiden bara för att – utan endast om de gör fel saker – för långa stunder framför skärmen.

Läs gärna mer här om barn och skärmtid.