Två olika dagis

Snart är det premiär för dagis för många små barn som är över ett år. Enligt många är första tiden på dagis en krävande och omtumlande tid med många nya intryck. I de familjer där föräldrarna valt att av olika anledningar separera kan det bli än jobbigare. Vad gör man om mamman och pappan väljer att bosätta sig på olika håll med flera mil ifrån varandra och ska ha barnet eller barnen varannan vecka?

Ska antingen mamman eller pappan ta på sig att pendla flera mil den veckan som han eller hon har barnen för att hämta och lämna på dagis? Ska man ha två dagisplatser i närheten av respektive bostad? Kommentera och kom med tips?

Maxtaxa

En dagisplats kostar cirka 160 000 kronor om året, så även om du tycker det du betalar är mycket så ska du vara glad att du inte behöver betala allt!

Hur mycket du betalar för en dagisplast beror på faktoror som hur många barn du har och vilken inkomst hushållet har.  Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du får betala. 2010 går denna gräns vid en hushållsinkomst på 42 000 kronor i månaden. Tjänar ni detta eller mer så betalar ni den maximala avgiften som är 1260kronor om du har ett barn på dagis. Har du två barn på dagis tillkommer 840 kronor och för det tredje barnet tillkommer 420 kronor.

Läs mer om dagisavgiften och kostnader för dagis.

Dagis

Många små barn börjar dagis i augusti månad, vilket kan innebära delad glädje och rädsla för många barn. Inskolning brukar ofta ske under 2 veckors tid då antingen en eller båda föräldrarna är med på dagiset. Hur detta går till skiljer sig från dagis till dagis. Vanligt är att man i början är med barnet på dagiset i ett par timmar för att sedan utöka tiden för varje dag som går.

Rätt att gå på dagis har alla barn i Sverige från ett års ålder och fram till skolåldern. I Sverige har man platsgaranti vilket innebär att kommunen har skyldighet att ordna fram en dagisplats inom en rimlig tid. Vill du veta mer om vilka regler och kostnader som är för knippade med dagis så hittar du mer information på www.babyhjalp.se/dagis