Ska barn behöva deklarera!

Över en miljon barn i Sverige kan behöva deklarera om de nya beskattningsreglerna för fondsparande går igenom.

Bakgrunden till detta är att regeringen från och med inkomståret 2011 vill att fondägaren beskattas istället för själv fonden, som det görs idag. Målet med detta är att skattepengar skall stanna kvar i landet.
En effekt av en sådan förändring skulle bli att även barn som har några fondandelar kan tvingas att deklarera.