Barnskrik och gråt

Visste du att det finns ett samband mellan hur mamman mår och hur mycket barnet skriker. En mamma som inte mår bra efter förlossningen har generellt ett skrikigare barn.

Att skrika är något av det första ett nyfött barn när det kommer till världen och är ett av barnets viktigaste sätt att kommunicera och uttrycka sina behov. Hos ett nyfött barn finns det tre huvudsakliga skäl till gråt och skrik: hunger, fulla blöjor och brist på närhet.

Det finns forskning som visar att genom att en förälder inte bryr sig om sitt barn när det skriker så lär sig barnet att hantera kriser. Man har hittat ett samband mellan att ju oftare en mamma struntar i sitt barns skrik under dess första nio levnasveckor, desto mindre skriker barnet under de följande nio veckorna.

Vill du veta mer om barnskrik och gråt?