Nyfödda pratar på sitt modersmål

Vi visste redan att småbarn redan tidigt kunde skilja på föräldrarnas röster. Nu är det även bevisat att barn jollrar och pratar på modersmålet. Forskare som jämfört joller, skrik och gråt hos nyfödda barn i Frankrike och Tyskland har upptäckt stora skillnader, vilket motsäger de argument som talar för att bebisspråket skulle vara universellt. Undersökningen utfördes på nyfödda barn som var tre till fem dagar gamla. I undersökningen framgick det att franska barn skrek med en stigande tonhöjd medan de tyska barnen använde en fallande tonskala. Denna forskning stödjer även en teori om att det tar tid för barn att tillägna sig språket för att de saknar fysiska förutsättningar, snarare än mentala. Exempelvis så är det inte fysiskt möjligt för barn att härma vokaler förrän de är runt 12 veckor. Forskningen utfördes av ett lag forskare ledda av Kathleen Wermke vid universitetet i Wurzburg.