Fakta om barnvagnar

Barnvagnar finns i en mängd olika utförande och kvalitet. Förlita dig dock inte på att den är bättre bara för att den är dyr. Ofta består en barnvagn av två delar; en liggdel och en sittdel. Liggvagnen används från det att barnet är nyfött fram till barnet är cirka 6-8 månader och har lärt sig att sitta. Sittvagnen används från det att barnet kan sitta fram till cirka 3 års ålder. Skaffa gärna en sittvagn där du kan ha ett plant liggläge då det underlättar vid tillfällen då barnet behöver sova i vagnen. En kombivagn är en vagn som går att använda både som ligg- och sittvagn. Antingen genom att man byter insatsen eller genom att man bygger om innanredet. En sulkyvagn kan användas från det att barnet kan sitta runt 6-8 månaders ålder. Sulkyvagnen har en enklare konstruktion än en riktig barnvagn och är pga sin minimala storlek i hopfällt läge perfekt att ha med sig i bilen eller på resan.

Läs allt om barnvagnar och för- och nackdelar med olika modeller.