Hur barnet får ett namn

– Barnmorskan fyller i en födelseanmälan som skickas till skattekontoret där modern är folkbokförd.

– En folkbokförare registrerar barnets födelse i folkbokföringsregistret och tilldelar barnet ett personnummer.

– Föräldrarna får en bekräftelse hemskickad på att barnet nu är upptaget i folkbokföringen och har ett personnummer. De får även med en blankett där föräldrarna ska anmäla barnets alla namn.

– Ni har tre månader på er att skicka in anmälan till skatteverket.

Mer om hur barn får sitt namn.