Dagis

Många små barn börjar dagis i augusti månad, vilket kan innebära delad glädje och rädsla för många barn. Inskolning brukar ofta ske under 2 veckors tid då antingen en eller båda föräldrarna är med på dagiset. Hur detta går till skiljer sig från dagis till dagis. Vanligt är att man i början är med barnet på dagiset i ett par timmar för att sedan utöka tiden för varje dag som går.

Rätt att gå på dagis har alla barn i Sverige från ett års ålder och fram till skolåldern. I Sverige har man platsgaranti vilket innebär att kommunen har skyldighet att ordna fram en dagisplats inom en rimlig tid. Vill du veta mer om vilka regler och kostnader som är för knippade med dagis så hittar du mer information på www.babyhjalp.se/dagis