Kamp om ett eget barn

Kan du tänka dig att få barn genom provrörsbefruktning? För många som är ofrivilligt barnlösa är detta det enda sättet att få barn. Provrörsbefruktning benämns ofta som IVF, In Vitro Fertilisering, som betyder befruktning utanför kroppen.

Denna procedur innebär att man för samman ägg med spermier i ett lab och sedan överför embryot till livmodern. Innan man plockar ätt genomgår kvinnan en hormonstimulering av äggstockarna och genom ultraljud avgör man när det är dags att plocka ut äggen.

Ofrivillig barnlöshet drabbar cirka 15% av de i fertil ålder. Av alla barn som föds är cirka 3% födda efter IVF. För att genomföra en behandling via landstinget är väntetiden cirka 1,5 år men väljer man en privat klinik kan det gå något fortare.

För att få genomföra IVF ska man vara max 39 år hos landstinget, men privata kliniker är något mer liberala. Det finns idag 16 klinker i landet där man kan genomföra en behandling som kostar allt mellan 15 000 till 31 000 kronor.

Källa: Metro