Namn, personnummer och medborgarskap.

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap. Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket efter vite utse ett namn åt dig.

Läs mer på http://www.babyhjalp.se/03manaderskatteverket

Hur barnet får ett namn

– Barnmorskan fyller i en födelseanmälan som skickas till skattekontoret där modern är folkbokförd.

– En folkbokförare registrerar barnets födelse i folkbokföringsregistret och tilldelar barnet ett personnummer.

– Föräldrarna får en bekräftelse hemskickad på att barnet nu är upptaget i folkbokföringen och har ett personnummer. De får även med en blankett där föräldrarna ska anmäla barnets alla namn.

– Ni har tre månader på er att skicka in anmälan till skatteverket.

Mer om hur barn får sitt namn.