Storkbett

Visste du att storkbett är röda märken som består av en samling små, ytliga blodkärl som inte är upphöjda. Många nyfödda barn har dessa på pannan, på ögonlocket eller i nacken. Normalt försvinner de under det första levnadsåret, men just storkbett i nacken kan sitta i betydligt längre, ibland flera år.

Mar om strokbett, torsk och liknande.