Vaccination av barn

I Sverige har vi en tendens att fokusera på riskerna med vaccinering och att glömma bort hur farliga sjukdomarna faktiskt är. Att vaccinera ditt barn är antagligen en av de viktigaste sakerna som du kan göra för ditt barns hälsa. De vaccineringar som ingår i det svenska programmet bygger på de sjukdomar som finns här. Skulle du välja att inte vaccinera ditt barn så är det antagligen relativt skyddat så länge du stannar i Sverige, då de flesta personerna i barnets omgivning är vaccinerade och därmed inte kan bära sjukdomen. Detta är dock inget man ska räkna med om man åker utomlands.

Läs mer om vaccinationer av barn

Vaccination till barn

Barn får sin första vaccinationsspruta redan vid tre månaders ålder för att sedan fylla på doserna vid fem månader respektive 1 års ålder. I det svenska vaccinationsprogrammet ingår normalt skydd mot 9 olika sjukdomar. Ska du åka utomlands så kan det ibland vara bra att ta sprutorna tidigare än vad som är sagt. Rådfråga därför alltid din BVC sköterska innan du ska åka på semester.

Läs mer om vaccinationer till barn.