Barns längd vid olika åldrar

Under barnets första år så ökar längden i genomsnitt med ungefär 25 centimeter och på samma tid förändras vikten från runt 3,5 till 10 kilogram. Andra året avtar takten något då barnet normalt växer omkring 12 centimeter och ökar i vikt med ungefär 3 kilogram. Läs mer om pojkars och flickor längdkurvor under det först året: Längdkurva flickor och Längdkurva pojkar.

Vad ska man äta när man är gravid?

Ni väntar nu barn och vill att allt ska gå perfekt. Därför funderar många under graviditeten på sina kostvanor. Du behöver under graviditeten mer näring än normalt för att fostret ska växa och utvecklas ordentligt. Det du främst behöver är mer mineraler och vitaminer, men du behöver inte så mycket mer kalorier. Ursäkten; Jag äter för två! Är med andra ord inte tillämpbar.

Under graviditeten måste du få i dig mer näring än annars men inte så mycket mer kalorier. Livsmedelsverket skriver att den extra mat per dag man ska få i sig under graviditeten är i genomsnitt:

Månad 1-3: En frukt
Månad: 4-6: Ett matigt mellanmål och En frukt
Månad 7-9: Två matiga mellanmål och En frukt

Läs mer om kost under graviditeten