Babyhjälp logo

Sätesbjudning

- Sätesförlossning / sätesbjudning - risker och innebörd

Sätesbjudning innebär att barnet ligger med gumpen nedåt. I de flesta fall lägger sig barnet med huvudet nedåt i slutet av graviditeten, men i ungefär 1 av 25 graviditeter så lägger sig barnet åt fel håll.

Sätesbjudning inträffar vid 3-5% av alla graviditeter. I de flesta fall så fixerar sig dock barnet med huvudet nedåt, vilket det gör mellan vecka 32 och vecka 38. Detta är den optimala förlossningspositionen, för att förlossningen ska gå så smidigt som möjligt. Om sätesbjudningen upptäcks först när man kommer in med värkar, görs antingen kejsarsnitt eller så röntgas bäckenet för bedömning om man kan föda på vanligt sätt.

På denna sida kan du läsa om vad sätesbjudning är och vad gör du om du måste genomgå en sätesförlossning?

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Vad är sätesbjudning?

SätesbjudningSätesbjudning innebär att ditt barn ligger med rumpan nedåt. Oftast är detta en tillfällig position under den tredje trimestern. Om ditt barn ligger i sätesbjudning så kan du känna obehag vid revbenen och få lättare att tappa andan till följd av att barnets huvud pressar på dina organ. Du kan även märka av plötsliga sparkar mot din blåsa.

De flesta barn som ligger i sätesbjudning vänder sig själv och runt vecka 36 har de flesta barn lagt sig tillrätta med huvudet nedåt. Oftast är det barnmorskan som upptäcker eller misstänker att barnet ligger i sätesbjudning vid en kontroll under graviditeten. Detta fastställs dock först med ultraljud.

Olika typer av Sätesbjudning

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


När barn ligger med rumpan ned och huvudet upp så benämns det som sätesändläge. Det finns dock variationer och av dessa är det vanligast att barnet ligger i rak sätesbjudning, vilket gäller för 75% av fallen.

 • Rak sätesbjudning - den vanligaste varianten av sätesbjudning (75%). Barnets stjärt är vänd nedåt, men benen pekar uppåt och fötterna ligger nära huvudet.
 • Knäsätesbjudning – här ligger barnet med stjärten nedåt och har benen i kors.
 • Fotsätesbjudning – detta innebär att stjärten är nedåt men med ena eller båda fötterna hängandes nedåt. Detta innebär att benen kommer ut först vid en vaginal förlossning.
 • Varför ligger barnet i sätesbjudning?

  Varför ett barn ligger i sätesbjudning, vet man egentligen inte. Den data som finns tillgänglig visar dock att sätesbjudning är vanligare:

 • I efterföljande graviditeter
 • I tvillinggraviditeter (läs mer om tvillingar)
 • När det finns en historia av för prematur födsel
 • När livmodern har för mycket eller för lite fostervatten
 • När det finns en onormalt formad livmoder eller en livmoder med onormal tillväxt
 • När modern röker under graviditeten eller när hon gått upp mycket i vikt.
 • Eftersom det finns ett samband mellan prematur förlossning och sätesläge har man tidigare trott att det är sätet som orsakar den tidiga förlossningen. Numera anser man att det snarare beror på att andelen säten hos prematurbarn snarare speglar andelen barn som ännu inte vänt sig i motsvarande graviditetsvecka.

  Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

  bok graviditetÄr du gravid? Dokumentera då din gravidresa.

  Den nya boken ”Min graviditet – En veckodagbok” har tagit fasta på att du ska minnas din graviditet. I denna kombinerade faktabok och dagbok kan du både läsa om vad som händer i de olika veckorna samtidigt som du varje vecka kan fylla i hur du mår, vad som händer och dina upplevelser av graviditeten. Boken finns i bokhandeln från och med september 2017.

  Köp boken i fysisk bokhandel eller på Adlibris, Bokus eller på CDON.

  Annons - texten fortsätter nedanför

  Om ditt barn inte vänder sig?

  De flesta barn som ligger i sätesbjudning vänder sig av sig själv innan vecka 36. I vecka 32-33 ligger 10% av fostren i sätesändläge, av dessa kommer 70% att vända sig själva innan fullgången tid. Ju mindre barnet är, desto större chans att det vänder sig. Om de vid kontrollen hos barnmorskan runt vecka 36 ser att barnet inte vänt sig, så försöker de ofta vända barnet från utsidan. Ett vändningsförsök lyckas i ungefär hälften av fallen.

  Om det inte går att vända barnet så kan kvinnans bäcken kontrolleras för att se om det är tillräckligt storts. Om kvinnan är omföderska och tidigare förlossningar genomförts utan komplikationer, så kan man genom detta dra slutsatsen att bäckenet är tillräckligt stort. Utöver en kontroll av kvinnans bäcken så tittar man på barnets tillväxttakt. Större barn väljer man oftast att förlösa med kejsarsnitt.

  Läs även: Hur går ett vändningsförsök till?

  Vaginal förlossning eller kejsarsnitt

  Förr många år sedan var vaginal förlossning vid sätesbjudningen en självklarhet. Studier visade senare att riskerna med en säteförlossning var förhöjda och man började inom vården att rekommendera kejsarsnitt i dessa fall. Idag har kompetensen höjts och man vill gärna att kvinnan föder vaginalt om kvinnans bäcken är tillräckligt stort.

  En naturlig förlossning medför många fördelar för kvinnan och ett kejsarsnitt är alltid förenat med risk. En individuell bedömning måste dock alltid göras för varje kvinna. Det finns inga belägg för att en sätesförlossning gör mer ont än en vanlig förlossning. Om en påbörjad vaginal sätesförlossning stannar upp, så kommer läkarna sannolikt att genomföra ett akut kejsarsnitt.

  Mer om: Kejsarsnitt

  Risker med sätesbjudning

  Idag är det snarare regel än undantag, att ett barn som ligger i sätesbjudning, föds genom ett planerat kejsarsnitt. Vid en eventuell sätesförlossning är man mest rädd för att barnet ska få syrebrist, främst under den sista delen av förlossningen, när huvudet ska ut. Orsaken är att navelsträngen ligger i kläm mot slutet och barnet kan således drabbas av syrebrist om det inte kommer ut tillräckligt snabbt. Ibland använder man av den anledningen tång. I de flesta fall kommer emellertid barnet ut på nästa värk och allt går bra.

  Jenny Grälls som gått Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet 2013 har studerat sätesförlossningar och drar nedan slutsats:

  Av kvinnorna med barn i sätesbjudning under studieperioden födde 11 % vaginalt. Moderns önskan var den vanligaste orsaken till kejsarsnitt. I kejsarsnittsgruppen var mödrarna oftare förstföderskor, hade längre vårdtid, större blödning och det var vanligare med smärtbehandling, separation från barnet, senare amningsstart och tillmatning. I den vaginalförlösta gruppen var det vanligare med urintappning postpartum och lägre apgarpoäng hos barnen.

  Föreliggande studie ger inte stöd för att det skulle vara säkrare att föda med kejsarsnitt vid sätesbjudning för kvinnor med fullgången graviditet som uppfyller noggranna urvalskriterier.

  Läs även: Kontrollera nervsystemet för en smärtfri förlossning

  Saker du bör vara medveten om

  Om ditt barn ligger i sätesbjudning så är där två saker du bör vara medveten om. En av sakerna kan inträffa innan förlossningen (även om det inte är vanligt) och den andra bör inträffa efter förlossningen.

  Den första saken gäller om vattnet går innan barnets rumpa fixerats. Det finns då en risk att navelsträngen följer med nedåt mot slidöppningen. Detta inträffar endast vid en av hundra sätesbjudningar så det är mycket ovanligt, men bra att känna till. Om vattnet går och du kan känna eller se navelsträngen så kontakta genast förlossningen (och var stilla). Finns det risk för att navelsträngen är runt barnets hals så kan du bli rådd att ställa dig på knä med huvudet och brösten mot golvet. Detta för att en eventuell åtstramning ska lättas. Rådfråga vården innan du rör eller gör något. Sannolikt kommer du att förlösas genom akut kejsarsnitt.

  Den andra saken gäller barn som legat i sätesbjudning efter vecka 36. När de är nyfödda bör de genomgå en ultraljudsundersökning för att kontrollera så att höften inte tagit skada av att ligga i denna position.


  De som läst avsnittet om f&ouingen läste även om smärtlindring under förlossningen, mer om hur en förlossning går till och om partners stöd under förlossningen.

  Källa sätesbjudning: 1177, whattoexpect.com, en.wikipedia.org, 9manader.nu, William’s Obstetrics Twenty-Second Ed. news-medical.net samt information från barnmorskor

  När är det dags?

  Det finns ett antal signler du ska känna till för att veta när det är dags att bege dig till förlossningskliniken.
  1. Värkarna börjar
  2. Vattnet går
  3. Slemproppen släpper

  » Läs mer

  Barnmorskor vs läkare

  Barnmorskor är de som är experter på normala födslar, vilka hanteras bäst med så få störningar och så lite inblandning som möjligt. Förlossningsläkare är däremot experter på förlossningar som inte följer det normala och är ofta även utbildade kirurger och kan utföra kejsarsnitt eller akut avlägsna livmodern om det skulle behövas.

  Barntema
  Pengar

  Hur mycket pengar får du när du är pappa- eller mammaledig? Vet du vilka regler som gäller för föräldrapenning och vad det är som egentligen påverkar hur mycket pengar du får ut?

  » Mer om föräldrapenning