Sekretesspolicy

Personuppgifter - Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas endast ut till tredje part vid de tillfällen det krävs för att fullfölja leveransen av din beställning. Vi säljer Aldrig vår kunddata till andra företag.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.