Coronavirus gravid

Coronavirus / Covid-19

Coronavirus, sk Covid-19 kan vara extra jobbigt för dig som är gravid eller som har små barn. Som gravid har man naturligt nedsatt immunförsvar men man tillhör enligt folkhälsomyndigheten inte någon riskgrupp. Coronaviruset under graviditeten och med barn.

Coronavirus om du är gravid eller har barn

Coronaviruset som idag går under benämningen Covid-19 är fortfarande relativt nytt även om vi levt med det under några år. Man vet fortfarande väldigt lite, men det är förståeligt att man som gravid eller nybliven förälder till ett litet barn är orolig.

Tillhör gravida riskgruppen? Hur påverkas man som gravid om man blir smittad av Coronaviruset? Hur påverkas barnet i magen? Hur hanterar små barn smittan och vad kan man göra?

Vi försöker i denna artikel redogöra för den fakta som finns tillgänglig. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick.

Gravida uppmanas till försiktighet

Det har länge varit ovisst hur covid-19 påverkar den som är gravid. Ny kunskap tyder nu att där finns en förhöjd risk för gravida när det gäller sjukdomen och Folkhälsomyndigheten förstärker nu sin rekommendation om försiktighet. Du som är gravid bör vidta alla åtgärder du kan för att inte bli sjuka i covid-19 / Corona.

Folkhälsomyndigheten utgår nu från nya studier som visar att de som är gravida har en högre risk för att bli svårt sjuka. Man tror även att detta kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt och att det eventuellt kan uppstå andra komplikationer. Rekommendationen att till det yttersta undvika att blir smittad gäller alla som väntar barn, men viktigaste är det för de som är i slutet av graviditeten. Är du gravid i vecka 36 och senare ska du alltså vara extra försiktig.

Andra riskfaktorer som kan påverka är exempelvis fetma, högt blodtryck och diabetes. Är du gravid och har någon ytterligare riskfaktor så rådgör med din barnmorska eller en läkare.

Tips: köp covidtest online på Testlagret.se (reklamlänk)

Vaccination och graviditet

Folkhälsomyndigheten har sedan covid-19 kom till och från ändrat sin rekommendation. Idag rekommenderar de starkt att gravida vaccineras då det tros minska risken för allvarlig sjukdom och risken för tidig förlossning.

Du ska vara medveten om att valet om huruvida du vill vaccinera dig eller inte är helt och hållet ditt eget. Många år oroliga och tvekar, men var trygg i ditt val och låt dig inte påverkas av andra oavsett vilket val du gör. Vi

Bakgrund Coronaviruset

I slutet av 2019 bekräftade att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Utbrottet har gått fort och många människor världen över har insjuknat. Corona finns i flera olika varianter och är i sig inget nytt virus (även SARS och MERS var Coronavirus). WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Symtom vid Coronasmitta

Om du är gravid, eller om dina barn, upplever någon av de symtom som är tecken på Covid-19 så ska man direkt söka rådgivning genom att ringa 1177. Symtom på Coronavirus är förkylningssymptom, torrhosta, halsont och feber. Även huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanligt. I sällsynta fall kan även allvarliga sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa. Inkubationstiden bedöms normalt vara 2-14 dagar innan sjukdom bryter ut, men de flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Tänk på att både vaccinerade och ovaccinerade smittar och att den största smittspridningen sker precis innan symtom framträtt eller precis i början. Skillnaden mellan de två grupperna vaccinerade och ovaccinerade när det kommer till smittrisk är marginella så för att vara på säkra sidan ska du helt undvika att träffa nytt folk i slutet av graviditeten.

Coronaviruset Covid-19 under graviditeten

Det finns nu nya studier visar på att gravida löper större risk än andra av att bli allvarligt sjuka av Coronaviruset. Risken för allvarlig sjukdom kan även öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Generellt så rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan. Från och med vecka 36 rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida kvinnor att vara extra försiktiga och noggrant följa deras allmänna råd.

Gravida har normalt ett nedsatt immunförsvar och har dessutom sämre lungkapacitet än icke-gravida kvinnor, eftersom fostret och livmodern tar allt större plats. Är man gravid kan man därför drabbas hårdare av sjukdomar såsom influensa, framför allt i den senare delen av graviditeten. Som gravid gör man därför all rätt i att vara extra försiktig.

Komplikationer och graviditet

Ytterst lite forskning finns än så länge på detta område, men allt tyder på att graviditet oftast slutar lyckligt, även om ett par gravida kvinnor har behövt vård på IVA och en mor och barn har dött. Det mest tyder också på att smitta vid förlossningen, av barn från moder som har Covid-19, är ovanlig och kanske till och med obefintlig. Man tror heller inte att Coronavirus under en graviditet kan ge upphov till missbildningar hos barnet (RCOG 2020).

Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman efter förlossningen. Däremot får på de flesta ställen inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Läs även: Gravid kvinna död i covid-19.

Nyfödda och Covid-19

Det finns idag ett nyfött barn som rapporterats avlidit till följd av Covid-19 (tillsammans med sin mor, men inte efter att själv varit smittad). Internationellt så har 11 nyfödda barn rapporterats döda efter graviditet med Covid-19, men de avled inte av sjukdomen. I några av fallen var det underburenhet eller neonatal asfyxi som dödade barnet.

Barn och Coronaviruset Covid-19

Vad man vet idag så verkar barn inte bli lika sjuka, enligt Folkhälsomyndigheten. Av de som insjuknade i coronaviruset var initialt inte så många barn, utan endast en liten andel var under 18 år. Med tiden har smittspridningen ökat i de yngre åldrarna och idag står de för en lika stor del av smittspridningen i Sverige som andra åldersgrupper.

Sett per den 27 december 2021 så hade totalt sett endast 7 barn i åldern 0-9 år och 4 barn i ålder 10-19 avlidit med covid-19. Risken för barn är således i stort sett obefintlig om de saknar underliggande sjukdomar.

Amning och Covid-19

Man vet än så länge inte säkert om Coronaviruset kan överföras till barn via bröstmjölk. Vid ett fåtal analyser som gjorts har man dock funnit Covid-19-virus i bröstmjölk hos infekterade mammor. Det råd som ges i Sverige sedan den 17e mars är att nyförlösta kvinnor med Covid-19 efter samråd med hälsopersonal själv får bestämma sig för om de ska amma eller inte.

Behandling vid Covid-19

I dagsläget så rekommenderar man att gravida som drabbats av Covid-19 / Corona får fortsätta med täta kontroller. Förlossningsmetod ska inte påverkas av att modern har Covid-19. Vaginala förlossningar anses inte vara en högre risk. Lustgas har tidigare diskuterats och förbjöds under en tid pga risk för bildning av aerosol. Idag är det dock tillåtet på de flesta håll.

Har du drabbats av Covid-19 så är det upp till dig och din partner att bestämma om det nyfödda barnet ska vårdas tillsammans med dig eller om barnet ska hållas separerat. I Sverige rekommenderar svenska obstetriken och neonatologer samvård. Ammar du så är det extra viktigt med en god hygien. Provtagning för Covid-19 genomförs normalt tidigast vid 4 timmars ålder.

Slutsats

Det finns nya studier som tyder på att det kan vara farligare för gravida att smittas än för andra. Är du sent i graviditeten så bör du vara mycket försiktig och följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vaccin finns tillgängligt, men valet om du vill vaccinera dig eller inte är helt och hållet ditt eget.

Du ska vara medveten om att kunskapen kring viruset ökar för varje dag som går. Var därför noga med att följa råd och rekommendationer angående Coronaviruset på 1177 och på folkmyndighetens webbplats. Ring 1177 om du känner dig osäker.

Tips: vill du vara säker under graviditeten så kan du regelbundet testa dig och de i din närhet. Köp exempelvis hemmatester för att ha tillgängligt vid behov för att snabbt få ett preliminärt besked. Tester för covid-19 kan du exempelvis köpa här (reklamlänk).

Tips för att undvika smitta

Är du gravid eller har små barn så bör du oavsett om det föreligger en högre risk eller inte göra allt för att undvika smitta av Covid-19. Här är några tips:

– Tvätta händerna, ofta, noga och regelbundet.
– Använd handsprit (detta går bra även när du är gravid).
– Undvik att röra vid ansiktet, näsa, mun eller ögon
– Hosta eller nys alltid armvecket
– Snyt dig i engångsnäsdukar som slängs i papperskorgar
– Undvik folksamlingar och sjuka människor.
– Stanna själv hemma om du är sjuk.

Vill du undvika att bege dig ut på stan så är ett tips att handla via nätapoteken, exempelvis LloydsApotek.
(länk är en reklamlänk)

Källa Covid 19: 1177, folkhälsomyndigheten, nyheter24, intermedicin.se https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9368
dailymail.co.uk
RCOG (2020) Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals Version 2: Published Friday 13 March 2020.

Här kan du läsa mer om Covid-19: 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

normaltgravidgravid normalt

Normalt under graviditeten

Vad är normalt under graviditeten? Vi hjälper dig att reda ut vad som är normalt när du är gravid. När man är gravid har man många dagar då man undrar om detta är normalt. Läs alla våra artiklar om vad som är normalt under graviditeten för att känna dig extra trygg.

Läs artikeln »
Tjejnamn

Flicknamn 2022

Flicknamn, tjejnamn, vilka namn är egentligen vanligast? Vilket flicknamn ska du ge ditt barn? Kolla igenom flicknamnen och se om där är något som passar till din dotter. Här nedan ser du de mest populära flicknamnen för namngivna flickor 2022.

Läs artikeln »
gravid symptom yrsel under graviditeten

Yrsel under graviditeten

Yrsel och svimningskänslor under graviditeten är mycket vanligt. Rädslan att yrseln ska få en att trilla och skada barnet är stor. Om du känner av yrsel eller svimningskänslor så ska du försiktigt sätta dig ner. Läs mer om yrsel under graviditeten på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
gravid symptom diarre under graviditeten

Diarré under graviditeten

Diarré under graviditeten. Diarré kan komma plötsligt och behöver inte ha med graviditeten att göra. Även under graviditeten kan diarré bero på matförgiftning eller en släng av maginfluensa. Diarré i slutet av graviditeten kan innebära att förlossningen är nära.

Läs artikeln »
gravid symptom ledvark under graviditeten

Ledvärk under graviditeten

Ledvärk under graviditeten. Hormonet relaxin mjukar under graviditeten upp leder och ligament. Ledvärk kan uppstå till följd av det ökade trycket när kroppen växer. Du kan lindra ledvärk genom att träna eller genom att värma upp området med en värmekudde.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.