Coronavirus gravid

Coronavirus / Covid-19

Coronavirus, sk Covid-19 kan vara extra jobbigt för dig som är gravid eller som har små barn. Som gravid har man naturligt nedsatt immunförsvar men man tillhör enligt folkhälsomyndigheten inte någon riskgrupp. Coronaviruset under graviditeten och med barn.

Coronavirus om du är gravid eller har barn

Coronaviruset som idag går under benämningen Covid-19 är fortfarande mycket nytt. Man vet fortfarande väldigt lite, men det är förståeligt att man som gravid eller nybliven förälder till ett litet barn är orolig.

Tillhör gravida riskgruppen? Hur påverkas man som gravid om man blir smittad av Coronaviruset? Hur påverkas barnet i magen? Hur hanterar små barn smittan och vad kan man göra?

Vi försöker i denna artikel redogöra för den fakta som finns tillgänglig idag, den 17 december 2020. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick.

Gravida uppmanas till försiktighet

Det har länge varit ovisst hur covid-19 påverkar den som är gravid. Ny kunskap tyder nu att där finns en förhöjd risk för gravida när det gäller sjukdomen och Folkhälsomyndigheten förstärker nu sin rekommendation om försiktighet. Du som är gravid bör vidta alla åtgärder du kan för att inte bli sjuka i covid-19 / Corona.

Folkhälsomyndigheten utgår nu får nya studier som visar att de som är gravida har en högre risk för att bli svårt sjuka. Man tror även att detta kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt och att det eventuellt kan uppstå andra komplikationer. Rekommendationen att till det yttersta undvika att blir smittad gäller alla som väntar barn, men viktigaste är det för de som är i slutet av graviditeten. Är du gravid i vecka 36 och senare ska du alltså vara extra försiktig.

Bakgrund Coronaviruset

I slutet av 2019 bekräftade att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Utbrottet har gått fort och många människor världen över har insjuknat. Corona finns i flera olika varianter och är i sig inget nytt virus (även SARS och MERS var Coronavirus). WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Symtom vid Coronasmitta

Om du är gravid, eller om dina barn, upplever någon av de symtom som är tecken på Covid-19 så ska man direkt söka rådgivning genom att ringa 1177. Symtom på Coronavirus är förkylningssymptom, torrhosta, halsont och feber. Även huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanligt. I sällsynta fall kan även allvarliga sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa. Inkubationstiden bedöms normalt vara 2-14 dagar innan sjukdom bryter ut, men de flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Coronaviruset Covid-19 under graviditeten

Det finns nu nya studier visar på att gravida löper större risk än andra av att bli allvarligt sjuka av Coronaviruset. Risken för allvarlig sjukdom kan även öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt. Generellt så rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan. Från och med vecka 36 rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida kvinnor att vara extra försiktiga och noggrant följa deras allmänna råd.

Gravida har normalt ett nedsatt immunförsvar och har dessutom sämre lungkapacitet än icke-gravida kvinnor, eftersom fostret och livmodern tar allt större plats. Är man gravid kan man därför drabbas hårdare av sjukdomar såsom influensa, framför allt i den senare delen av graviditeten. Som gravid gör man därför all rätt i att vara extra försiktig.

Många förlossningskliniker har nu vidtagit åtgärder för de som eventuellt är smittade. De flesta förlossningar har nu infört en begränsning som säger att endast en närstående får följa med och att anhöriga inte längre får komma in på klinikerna för att besöka den nyblivna mamman och barnet. Den närstående som följer med på förlossningen, oftast partnern, ska vara en och samma person under hela vistelsetiden och måste vara helt frisk, utan symtom på luftvägsinfektion.

Komplikationer och graviditet

Ytterst lite forskning finns än så länge på detta område, men allt tyder på att graviditet oftast slutar lyckligt, även om ett par gravida kvinnor har behövt vård på IVA och en mor och barn har dött. Det mest tyder också på att smitta vid förlossningen, av barn från moder som har Covid-19, är ovanlig och kanske till och med obefintlig. Man tror heller inte att Coronavirus under en graviditet kan ge upphov till missbildningar hos barnet (RCOG 2020).

Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman efter förlossningen. Däremot får på de flesta ställen inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Läs även: Gravid kvinna död i covid-19.

Nyfödda och Covid-19

Det finns idag ett nyfött barn som rapporterats avlidit till följd av Covid-19 (tillsammans med sin mor, men inte efter att själv varit smittad). Internationellt så har 11 nyfödda barn rapporterats döda efter graviditet med Covid-19, men de avled inte av sjukdomen. I några av fallen var det underburenhet eller neonatal asfyxi som dödade barnet.

Barn och Coronaviruset Covid-19

Vad man vet idag så verkar barn inte bli lika sjuka, enligt Folkhälsomyndigheten. Av de som hittills insjuknat i coronavirus är endast en liten andel under 18 år. Ytterst få fall har hittats hos barn under 10 år. De forskning som finns tyder på att barn blir smittade i samma utsträckning, eller eventuellt något lägre, än vuxna.

Däremot är barn smittbärare och bör därför hållas hemma om de uppvisar symptom. Barn med misstänkt smitta ska således inte träffa riskgrupper såsom äldre – inte heller inom familjen om det är möjligt. Är barnet friskt så menar smittskyddsläkare att det är fritt fram att gå i förskola / skola.

Det finns idag även flera studier publicerade som tyder på att barn ofta är friska smittbärare av Covid-19-virus, dvs utan symtom.

Amning och Covid-19

Man vet än så länge inte säkert om Coronaviruset kan överföras till barn via bröstmjölk. Vid ett fåtal analyser som gjorts har man dock funnit Covid-19-virus i bröstmjölk hos infekterade mammor. Det råd som ges i Sverige sedan den 17e mars är att nyförlösta kvinnor med Covid-19 efter samråd med hälsopersonal själv får bestämma sig för om de ska amma eller inte.

Behandling vid Covid-19

I dagsläget så rekommenderar man att gravida som drabbats av Covid-19 / Corona får fortsätta med täta kontroller. Förlossningsmetod ska inte påverkas av att modern har Covid-19. Vaginala förlossningar anses inte vara en högre risk. Lustgas har tidigare diskuterats och förbjöds under en tid pga risk för bildning av aerosol. Idag är det dock tillåtet på de flesta håll.

Har du drabbats av Covid-19 så är det upp till dig och din partner att bestämma om det nyfödda barnet ska vårdas tillsammans med dig eller om barnet ska hållas separerat. I Sverige rekommenderar svenska obstetriken och neonatologer samvård. Ammar du så är det extra viktigt med en god hygien. Provtagning för Covid-19 genomförs normalt tidigast vid 4 timmars ålder.

Slutsats

Det finns nya studier som tyder på att det kan vara farligare för gravida att smittas än för andra. Är du sent i graviditeten så bör du vara mycket försiktig och följa alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vaccin verkar vara på gång och kan mycket väl finnas tillgängligt redan i januari 2021.

Du ska vara medveten om att kunskapen kring viruset ökar för varje dag som går. Var därför noga med att följa råd och rekommendationer angående Coronaviruset på 1177 och på folkmyndighetens webbplats. Ring 1177 om du känner dig osäker.

I filmen här nedan kan du höra om myterna kring Coronaviruset.

Tips för att undvika smitta

Är du gravid eller har små barn så bör du oavsett om det föreligger en högre risk eller inte göra allt för att undvika smitta av Covid-19. Här är några tips:

– Tvätta händerna, ofta, noga och regelbundet.
– Använd handsprit (detta går bra även när du är gravid).
– Undvik att röra vid ansiktet, näsa, mun eller ögon
– Hosta eller nys alltid armvecket
– Snyt dig i engångsnäsdukar som slängs i papperskorgar
– Undvik folksamlingar och sjuka människor.
– Stanna själv hemma om du är sjuk.

Vill du undvika att bege dig ut på stan så är ett tips att handla via nätapoteken, exempelvis Apoteket.se.
(länk är en reklamlänk)

Källa Covid 19: 1177, folkhälsomyndigheten, nyheter24, intermedicin.se https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9368
dailymail.co.uk
RCOG (2020) Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals Version 2: Published Friday 13 March 2020.

Här kan du läsa mer om Covid-19: 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

Gravid kvinna som upplever gula flytningar

Gula flytningar gravid

Gula flytningar kan tyda på att du drabbats av bakteriell vaginos, en jästinfektion, äggledarinflammation eller en livmoderinfektion. Misstänker du detta är det viktigt att du söker vård. Gula flytningar när du är gravid är dock normalt inget att oroa sig för så länge de inte luktar.

Läs artikeln »
dagen efter piller

Dagen-efter-piller

Dagen efter piller ska tas inom 72 timmar efter samlaget. Ofta så ses dagen-efter-piller som ett alternativ till abort. Allt om akut p-piller och dagenefterpiller läser du på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
Missfall statistik

Missfall statistik

Om du är en orolig person så ska du hålla dig ifrån statistik kring missfall. Lever du ett liv under normala omständigheter så är sannolikheten att drabbas av ett missfall cirka 15%. Statistik för missfall finns det en hel del av och siffrorna talar för att risken minskar ju länge tiden går. 

Läs artikeln »
gravid bilbälte

Bilbälte under graviditeten

Bilbälte när man är gravid. Ska man använda bilbälte under graviditeten? Även när du är gravid är det mest säkra för dig och ditt barn att använda bilens ordinarie bilbälte. Ett bilbälte som används på rätt sätt skyddar en gravid kvinna bäst enligt trafikverket.

Läs artikeln »
Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar under graviditeten. Hur känns förlossningsvärkar? Ofta får man höra att du vet när det är förlossningsvärkar. Ofta är förlossningsvärkar smärtsamma, regelbundna och de går inte över när du vilar eller rör på dig.

Läs artikeln »
Slempropp

Slempropp

Slemproppen – allt du behöver veta om hur en slempropp ser ut, hur stor den är och vilken funktion den har. Att slemproppen kommer ut är ett tecken på att förlossningen börjar närma sig. Det kan dock dröja upp till ett par veckor efter att slemproppen lossnat innan det är dags att föda barnet. 

Läs artikeln »
Foglossning gravid

Foglossning

Är du gravid och lider av foglossning? Hur känns foglossning? Vi ger dig råd för hur du kan lindra och behandla smärtan. Läs fakta om vad foglossning innebär samt vilka symptom du ska hålla utkik efter för att veta om du är drabbad. 

Läs artikeln »
Skengravid

Skengravid

Skengraviditeter är vanliga hos både människor och djur. Ofta kan en kvinna bli skengravid om hon väldigt gärna vill bli gravid eller om det skett förändringar i livet som kan ha en stor hormonpåverkan. 

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.