Coronavirus gravid

Coronavirus / Covid-19

Coronavirus, sk Covid-19 kan vara extra jobbigt för dig som är gravid eller som har små barn. Som gravid har man naturligt nedsatt immunförsvar men man tillhör enligt folkhälsomyndigheten inte någon riskgrupp. Coronaviruset under graviditeten och med barn.

Coronavirus om du är gravid eller har barn

Coronaviruset som idag går under benämningen Covid-19 är fortfarande mycket nytt. Man vet fortfarande väldigt lite, men det är förståeligt att man som gravid eller nybliven förälder till ett litet barn är orolig.

Tillhör gravida riskgruppen? Hur påverkas man som gravid om man blir smittad av Coronaviruset? Hur påverkas barnet i magen? Hur hanterar små barn smittan och vad kan man göra?

Vi försöker i denna artikel redogöra för den fakta som finns tillgänglig idag, den 23 juli 2020. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick.

Bakgrund Coronaviruset

I slutet av 2019 bekräftade att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Utbrottet har gått fort och många människor världen över har insjuknat. Corona finns i flera olika varianter och är i sig inget nytt virus (även SARS och MERS var Coronavirus). WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Symtom vid Coronasmitta

Om du är gravid, eller om dina barn, upplever någon av de symtom som är tecken på Covid-19 så ska man direkt söka rådgivning genom att ringa 1177. Symtom på Coronavirus är förkylningssymptom, torrhosta, halsont och feber. Även huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanligt. I sällsynta fall kan även allvarliga sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa. Inkubationstiden bedöms normalt vara 2-14 dagar innan sjukdom bryter ut, men de flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Coronaviruset Covid-19 under graviditeten

Det finns inga studier eller någon forskning i dagsläget som med säkerhet att säga om gravida löper större risk än andra av att bli allvarligt sjuka av Coronaviruset. Risken för allvarlig sjukdom kan dock öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt. Generellt så rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan. Från och med vecka 36 rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida kvinnor att vara extra försiktiga och noggrant följa deras allmänna råd.

Gravida har normalt ett nedsatt immunförsvar och har dessutom sämre lungkapacitet än icke-gravida kvinnor, eftersom fostret och livmodern tar allt större plats. Är man gravid kan man därför drabbas hårdare av sjukdomar såsom influensa, framför allt i den senare delen av graviditeten. Som gravid gör man därför all rätt i att vara extra försiktig.  Enligt Folkhälsomyndigheten så finns det hittills inget som tyder på att graviditet generellt innebär en särskild riskfaktor om du blir smittad med covid-19, trots att andra sjukdomar orsakade av coronavirus (t.ex. SARS och MERS) har inneburit en högre risk för gravida. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock som ovan nämnts att gravida kvinnor vidtar försiktighetsåtgärder mot smitta.

Många förlossningskliniker har nu vidtagit åtgärder för de som eventuellt är smittade. De flesta förlossningar har nu infört en begränsning som säger att endast en närstående får följa med och att anhöriga inte längre får komma in på klinikerna för att besöka den nyblivna mamman och barnet. Den närstående som följer med på förlossningen, oftast partnern, ska vara en och samma person under hela vistelsetiden och måste vara helt frisk, utan symtom på luftvägsinfektion.

Komplikationer och graviditet

Ytterst lite forskning finns än så länge på detta område, men allt tyder på att graviditet oftast slutar lyckligt, även om ett par gravida kvinnor har behövt vård på IVA. Det mest tyder också på att smitta vid förlossningen, av barn från moder som har Covid-19, är ovanlig och kanske till och med obefintlig. Man tror heller inte att Coronavirus under en graviditet kan ge upphov till missbildningar hos barnet (RCOG 2020).

Om mamman till barnet har covid-19, får barnet ändå vara med mamman efter förlossningen. Däremot får på de flesta ställen inga föräldrar som visar symtom vara på neonatalavdelningen.

Internationellt har nu 21 mödrar rapporterats döda efter Covid-19, under graviditet, varav en person i Sverige. I det svenska fallet dog mor och barn på sjukhus. Inga detaljer finns dock publicerade. Enligt Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet, som studerat 3231 graviditeter med Covid-19 så drar han slutsatsen:

COVID-19 medför troligen bara en blygsamt ökad risk för komplikationer vid graviditet. Risken med COVID-19 tycks vara ungefär lika stor för gravida som för icke gravida kvinnor.

Läs även: Gravid kvinna död i covid-19.

Nyfödda och Covid-19

Det finns idag inget nyfött barn som med säkerhet avlidit av Covid-19. Internationellt så har 9 nyfödda barn rapporterats döda efter graviditet med Covid-19, men de avled inte av sjukdomen. I några av fallen var det underburenhet eller neonatal asfyxi som dödade barnet.

Barn och Coronaviruset Covid-19

Vad man vet idag så verkar barn inte bli lika sjuka, enligt Folkhälsomyndigheten. Av de som hittills insjuknat i coronavirus är endast en liten andel under 18 år. Ytterst få fall har hittats hos barn under 10 år. De forskning som finns tyder på att barn blir smittade i samma utsträckning, eller eventuellt något lägre, än vuxna.

Däremot är barn smittbärare och bör därför hållas hemma om de uppvisar symptom. Barn med misstänkt smitta ska således inte träffa riskgrupper såsom äldre – inte heller inom familjen om det är möjligt. Är barnet friskt så menar smittskyddsläkare att det är fritt fram att gå i förskola / skola.

Det finns idag även flera studier publicerade som tyder på att barn ofta är friska smittbärare av Covid-19-virus, dvs utan symtom.

De sex yngsta kända Corona-dödsfallen i Europa är 5, 11, 12, 13, 14 och 16 år gamla; 3 flickor och 2 pojkar och för ett barn angavs inte könet. Minst 3 av dem hade ingen kronisk sjukdom men det antyds att den 11-åriga flickan hade det. (The Sun 2020-04-04 och 2020-04-10, DN 2020-04-01).

Amning och Covid-19

Man vet än så länge inte säkert om Coronaviruset kan överföras till barn via bröstmjölk. De analyser som gjorts har dock inte visat på Covid-19 i bröstmjölk hos infekterade mammor (få kvinnor har dock undersökts). Det råd som ges i Sverige sedan den 17e mars är att nyförlösta kvinnor med Covid-19 efter samråd med hälsopersonal själv får bestämma sig för om de ska amma eller inte.

Behandling vid Covid-19

I dagsläget så rekommenderar man att gravida som drabbats av Covid-19 / Corona får fortsätta med täta kontroller. Förlossningsmetod ska inte påverkas av att modern har Covid-19. Vaginala förlossningar anses inte vara en högre risk. Lustgas har tidigare diskuterats och förbjöds under en tid pga risk för bildning av aerosol. Idag är det dock tillåtet på de flesta håll.

Har du drabbats av Covid-19 så är det upp till dig och din partner att bestämma om det nyfödda barnet ska vårdas tillsammans med dig eller om barnet ska hållas separerat. I Sverige rekommenderar svenska obstetriken och neonatologer samvård. Ammar du så är det extra viktigt med en god hygien. Provtagning för Covid-19 genomförs normalt tidigast vid 4 timmars ålder.

Slutsats

Det finns inga bevis eller tydliga tecken på att det skulle vara generellt farligare för gravida att smittas än för andra så länge kvinnan inte i övrigt tillhör någon riskgrupp. Det finns heller än så länge inget som tyder på att fostret skadas av coronaviruset. Det finns idag heller inga godkända läkemedel eller vaccin vid Coronaviruset Covid-19. Vaccin verkar dock vara på gång och kan mycket väl finnas tillgängligt under hösten 2020.

Du ska vara medveten om att kunskapen kring viruset ökar för varje dag som går. Var därför noga med att följa råd och rekommendationer angående Coronaviruset på 1177 och på folkmyndighetens webbplats. Ring 1177 om du känner dig osäker.

I filmen här nedan kan du höra om myterna kring Coronaviruset.

Tips för att undvika smitta

Är du gravid eller har små barn så bör du oavsett om det föreligger en högre risk eller inte göra allt för att undvika smitta av Covid-19. Här är några tips:

– Tvätta händerna, ofta, noga och regelbundet.
– Använd handsprit (detta går bra även när du är gravid).
– Undvik att röra vid ansiktet, näsa, mun eller ögon
– Hosta eller nys alltid armvecket
– Snyt dig i engångsnäsdukar som slängs i papperskorgar
– Undvik folksamlingar och sjuka människor.
– Stanna själv hemma om du är sjuk.

Vill du undvika att bege dig ut på stan så är ett tips att handla via nätapoteken, såsom Apohem eller via Apoteket.se.
(länk är en reklamlänk)

Källa Covid 19: 1177, folkhälsomyndigheten, nyheter24, intermedicin.se https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9368
dailymail.co.uk
RCOG (2020) Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals Version 2: Published Friday 13 March 2020.

Här kan du läsa mer om Covid-19: 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

gravid symptom diarre under graviditeten

Diarré under graviditeten

Diarré under graviditeten. Diarré kan komma plötsligt och behöver inte ha med graviditeten att göra. Även under graviditeten kan diarré bero på matförgiftning eller en släng av maginfluensa. Diarré i slutet av graviditeten kan innebära att förlossningen är nära.

Läs artikeln »
normalt gravid gravid normalt overvikt

Är det normalt att gå ner i vikt

Är det normalt för en överviktig kvinna att gå ner i vikt under graviditeten? Är det normalt att gå ner i vikt under graviditeten? Om man väger för mycket redan innan man blir gravid så är det helt normalt att viktuppgången blir något mindre när du är gravid.

Läs artikeln »
gravidmage bilder

Gravidmage – vecka för vecka

Gravidmage – bilder på gravidmagar, vecka för vecka, genom hela graviditeten. Undrar du om din mage är lagom stor? Titta in dessa bilder på andras gravidmagar så ser du hur olika stora alla är. Vi är även tacksamma om du vill skicka in en bild på din gravidmage.

Läs artikeln »
gravid

Gravid – Vänta barn

Gravid! Vad innebär det att vara gravid? Hur blir man gravid? Vad händer med fostret? Graviditeten en tuff eller lätt period med mycket nytt som händer både i och utanför kroppen.

Läs artikeln »
graviditetskalender

Graviditetskalender

En graviditetskalender ger dig en bild av fostrets utveckling vecka för vecka samt om vad som händer med kvinnans kropp. En komplett graviditetskalender med mycket information för dig som är gravid. I vår graviditetskalender får du inte bara fakta och svar på alla dina frågor, du får även tips och råd anpassade efter aktuell vecka.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.