Regler och villkor

Tillämplighet - Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Beställning - Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via www.babyhjalp.se. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet kan genomföras. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser - Priserna anges i SEK inklusive moms. Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan den dag kunden gör sin beställning. Priserna är styckpriser inklusive moms om inget annat anges.Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.

Frakt - Fraktkostnad tillkommer inte inom Sverige (vi tillämpar Fri Frakt). Vi skickar endast produkter utanför Sveriges gränser vid specialfall. För levererans utanför Sverige kommer vi att skicka en faktura på den ytterligare frakt detta kostar. Först när denna är betalt tillverkar och skickar vi boken. Betalas denna extra kostnad inte in inom rimlig tid, tar vi oss rätten att häva köpet.

Avbeställning - För alla produkter förutom våra personliga sagoböcker har du som kund två veckors ångerrätt. Detta betyder att du som kund ska kontakta oss inom 14 dagar för att returnera ditt köp. Vid ånger är det du som kund som står för kostnader och ansvar som uppstår i samband med returen.

För våra personliga sagoböcker är avbeställning möjlig utan kostnad fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis när boken trycks. Avbeställning efter det är ej möjlig då boken är personlig. Då våra personliga sagoböcker är utformade unikt för varje köpare gäller inte ångerrätten. För att avbeställa en order ska kunden kontakta oss info@babyhjalp.se.

Betalningsvillkor
Kortbetalning PayPal är möjlig med VISA, Mastercard eller Paypal. Alla beställningar kan betalas med kort, oavsett belopp. Vi erbjuder säker betalning via vår partner Paypal.

PaysonFaktura
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning - Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Leveranstid - Leveranstiden är om inget annat anges 5 arbetsdagar (vi reserverar oss för att leveranstiden under vår högsäsong, kan bli något längre). I största möjliga mån kommer alla varor du beställt att levereras tillsammans. Om en vara mot all förmodan skulle avvika med mer än 5 dagar mot den utlovade leveranstiden skickar vi om möjligt delleverans av beställningen. Självfallet står Babyhjälp.se för den extra fraktavgiften som uppkommer vid delleverans.

Leverans till annan mottagares adress - Om du vill att leverans skall ske till annan mottagares adress än till betalaren så anger du detta vid betalningstillfället.

Transport - Om varan skadas eller kommer bort under transporten från Babyhjälp.se  till kunden så är Babyhjälp.se ansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till Babyhjälp.se så är kunden ansvarig. Om kunden vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall kunden omedelbart anmäla detta till Posten eller servicestället. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss på  info@babyhjalp.se och reklamera boken.

Bytesrätt/Öppet köp - Vi tillämpar inte öppet köp, däremot har du rätt att byta din produkt (gäller ej sagoböcker) eller så erbjuds du ett presentkort på produktens belopp. Detta ska anmälas inom 14 dagar från det att du mottagit din order. Vid byte står kund för hela returfrakten och ansvaret för produkten till dess att den når vårt lager. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Vid ånger ger vi pengarna tillbaka för frakten.

Personlig sagobok - Mottagaren har inte rätt att ångra sitt köp eller att byta boken efter det att beställningen har effektiviserats. Vill du pga skadad eller felaktig produkt reklamera produkten så kontakta oss via e-post info@babyhjalp.se innan du returnerar ditt paket.

Reklamationer -Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall mottagaren eller beställaren kontakta oss via e-post, info@babyhjalp.se och ange felet så snart som möjligt. Specificera aktuell produkt och beskriv problemet. Beställarens orderid och ev. fakturanummer måste också anges. Den som returnerar en felaktig vara står för transportrisk, men ej för returportot. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Kontakta oss för instruktioner kring förfarandet.

Returer -Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information - Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist -Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure - I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgifter - Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas endast ut till samarbetspartners vid de tillfällen det krävs för att fullfölja leveransen av din beställning. Vi säljer Aldrig vår kunddata till andra företag. 

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Övrigt - Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel. Det viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Det är villkoren och priserna vid beställningstillfället som gäller. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning.