Personuppgiftspolicy

Personuppgifter - Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas endast ut till tredje part vid de tillfällen det krävs för att fullfölja leveransen av din beställning. Vi säljer Aldrig vår kunddata till andra företag.

Fullständig version av vår personuppgiftspolicy hittar du här.