Beställ gravidförsäkring

Beställ din försäkring idag!

Få ett bra skydd om något skulle inträffa under graviditet eller förlossning.

Det skydd du får vid köp av Gjensidige Gravid Plus är:

En olycksfallsförsäkring och en livförsäkring för barnet. Livförsäkringen gäller från graviditetsvecka 23 och olycksfallsförsäkringen från förlossningen och fram till barnets 6-månaders dag. För mamman gäller olycksfallsförsäkringen direkt när försäkringen tecknas.

Du får även ett utökat skydd som för barnet bl. a. omfattar medicinsk invaliditet vid sjukdom, ersättning vid sjukhusvistelse och ersättning vid vissa medfödda sjukdomar och gäller från födseln fram till barnets 6-månaders dag. För mamman omfattar försäkringen bl a förlossningskomplikationer, ersättning vid sjukhusvistelse och livförsäkring. Dessutom ingår en krisförsäkring för hela familjen.

Försäkringen kostar 1 095 kronor (billigast på marknaden), vilket kommer att faktureras efter att Gjensidige registrerat din försäkring.
_ _ _ _ _ _ _ _

Fyll i nedan formlär för att beställa en försäkring av typen Gravid Plus som tillhandahålls av Gjensidige försäkringar.

Skriv koden i rutan: captcha

 

*Dina uppgifter kommer att skickas till Gjensidige för hantering och färdigställande av din försäkring. Det är Gjensidige som är informationsägare. Babyhjälp distribuerar dina uppgifter och raderar dem sedan ur sitt system. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.

Läs även: Fakta om Gravidförsäkring eller jämför gravidförsäkring 2018.