Förlossning

Förlossning

Förlossning - hur går en förlossning till och vad händer när man föder barn. Förlossningen är slutet på graviditeten men början på ett nytt liv. Inför, under och efter förlossningen så väcks många tankar hos er.

Hur går en förlossning till?

Förlossningen är stunden ni väntat på i nio månader under graviditeten! Många tar tanken på förlossning och att föda barn med ett lugn medan andra fruktar det som skall hända. Att vara påläst inför förlossningen underlättar och gör att ni får en känsla av att ha kontroll över situationen.

Ni får som föräldrar ofta två olika datum för förlossning, ett av barnmorskan som räknats fram enligt menstruationen och ett datum får ni från det första ultraljudet. Mest pålitligt förlossningsdatum och därför det man går efter är det ni fått vid ultraljudet. Räknar du detta datum plus/minus två veckor så har du en ungefärlig tid för förlossning. När det närmar sig gäller det att vara redo, ha väskan packad och att känna igen signalerna.

På våra undersidor hittar du mer om vad du ska ha med dig till förlossningen, om hur du vet att det är dags att födastöd från din partner och om att föda med Doula. Information om själva förlossningen hittar du här nedan tillsammans med mer fakta om hur din förlossning kommer att fortlöpa samt om vad som händer runt omkring på förlossningen.

Räkna ut förlossningsdatumen

Du kan själv räkna ut den beräknade förlossningsdagen med hjälp av Naegeles formel:
Beräknad förlossning = senaste menstruations första dag + 1 år – 3 månader + 7 dagar.

Använd vår graviditetsuträknare för att beräkna ditt förlossningsdatum.

Läs även: 5 säkra tecken på att din förlossning är nära

Förlossningens tre faser

Förlossningen består av tre olika faser. Hur lång tid varje fas tar varierar stort och det går inte att säg på förväg. Faserna ni går igenom är, öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. I kort kan man säg att under den första fasen öppningsskedet så öppnar sig livmodermunnen och barnet tränger ner i bäckenet. I den andra fasen, utdrivningsskedet, så kommer barnet ut. I den sista fasen kommer moderkakan. Mer om de olika förlossningsfaserna kan du läsa om här nedan.

> Vet du vad bb står för?

Fas 1 av förlossningen
– Öppningsskedet

Förlossningen

Nu öppnar sig modermunnen. Barnets huvud roterar medans livmodermunnen öppnar sig och huvudet tränger ner genom förlossningskanalen. Detta sker under värkar, vilket innebär kraftiga och regelbundna sammandragningar i livmodern. Detta arbete börjar spontant, men kan börja både plötsligt eller gradvis. Frekvensen och längden på värkarna blir tätare, starkare och längre ju längre i förlossningsarbetet man kommer.

Fram till att kvinnans livmoderhals är öppen 3-4 centimeter anses hon vara i ”latensfasen”. Denna fas kan pågå under lång tid och värkarna är oregelbundna och ofta inte smärtsamma eller intensiva. De kan snarare liknas vid något kraftigare menssmärtor. I den ”aktiva fasen” kommer sammandragningarna regelbundet, 3-4 värkar på tio minuter, och varje värk varar ungefär en minut. Tiden på varje värk mäts från början på första värken till början på den följande andra värken. Den aktiva fasen kan även nås genom att vattnet går eller att livmodermunnen har öppnat sig 3-4 centimeter. För att få komma in och stanna på sjukhuset skall normalt den aktiva fasen ha påbörjats. (läs mer om hur långt det ska vara mellan värkarna)

Tempot för öppningsskedet varierar stort men man kan räkna med att modermunnen öppnar sig ungefär med en centimeter i timmen. Under hela den första fasen kan man normalt vara upp och gå. Den aktiva fasen av öppningsskedet varar i genomsnitt 6-10 timmar för omföderskor och i 12-18 timmar för förstföderskor. Övergångsfasen nås när kvinnans livmoderhals är öppen 8-10 centimeter. Nu kommer sammandragningarna normalt varannan minut och varar så länge som 70-90 sekunder. Detta är oftast den jobbigaste fasen för kvinnan och här uppstår ofta stora mängder tvivel, förtvivlan och ibland till och med dödsångest. Mycket vanligt är även att kvinnan vill ”gå hem”. Den här fasen är dock den kortaste fasen i öppningsskedet.

Barnmorskan är med och coachar under förloppet och ni diskuterar igenom olika förlossningsställningar och bedövningsmedel. Det är oerhört viktigt att ni kommer överens och att framför allt kvinnan känner ett förtroende för barnmorskan. Känns det inte rätt så säg ifrån så kan ni få byta barnmorska. Du ska dock vara medveten om att barnmorskan är där främst för barnets bästa och inte för kvinnans. Lyssna därför noga på vad din barnmorska har att säga.

Läs även: Våra läsares förlossningsberättelser

Fas 2 av förlossningen
– Utdrivningsskedet

Denna fas inleds när modersmunnen är fullt vidgad, vilket den är när den öppnat sig tio centimeter. Värkarna har fram till nu hela tiden tilltagit i styrka samtidigt som de har kommit tätare och blivit längre. Livmoderhalsen är nu helt utplånad och barnets huvud tränger, genom att barnet vrider sig, därför steg för steg ner i bäckenet. Vägen går från bäckeningången, förbi spinaeknölarna och ut mot bäckenbotten. Det är detta skede som är övergången till den andra fasen, utdrivningsskedet.

Kvinnan känner nu ett tryck mot ändtarmen vilket känns som om du har ett starkt behov av att tömma tarmen. Att trycket ökar är fullt normalt och är ett tecken på att utdrivningen är nära. Snart kan man för första gången skymta barnets huvud i slidöppningen. Om fosterhinnorna inte spruckit redan så kan de göra det vid denna tidpunkt. Eftersom barnets huvud är den kroppsdel som har störst omfång så krävs det att kvinnans underliv får tid att tänja sig. Annars finns det risk att kvinnan får större bristningar. (läs mer om olika bedövningsmetoder)

Barnets huvud roterar nu under kvinnans blygdben och man ser mer och mer av barnets huvud. Hela tiden så får barnet syre genom navelsträngen från moderkakan. För en förstföderska pågår krystandet aktivt normalt i cirka en timme. Har man fött barn tidigare kan det gå betydligt snabbare. Lyssna hela tiden på din barnmorska så leder hon dig igenom krystandet. När huvudet väl är ut så vrider sig barnet ett halvt varv så att axlarna och hela kroppen enklare kan komma ut. Barnet är nu fött.

När barnet väl kommit ut genomgår det flera fysiologiska förändringar eftersom det nu ska andas på egen hand. Innan barnet andas kan det ibland ta upp till en minut! Ofta får nu pappan klippa av navelsträngen. Detta går till så att barnmorskan först sätter dit två stycken klämmor på den och pappan klipper sedan mitt emellan. Man kan med andra ord inte klippa ”fel” och klippet känns inte, varken för mamman eller för barnet. Barnet undersöks sedan snabbt av sköterskan och läggs sedan på mamman så att de får ligga hud mot hud. Barnet söker sig då instinktivt till bröstet.

Läs även: Kontrollera nervsystemet för en smärtfri förlossning

Fas 3 av förlossningen
– Efterbördsskedet

Den sista fasen av förlossningen är efterbördsskedet. Denna fas löper från det att barnets fötts till dess att moderkakan har kommit ut. Moderkakan har som bekant suttit på livmoderväggens insida och försett barnet med syre och näring. När barnet väl är ute i det fria så behövs den inte längre. Det är dock viktigt att hela moderkakan kommer ut, eftersom kvarvarande rester kan orsaka blödningar och infektion i livmodern. Ibland går det snabbt och ibland kan de ta lite tid för moderkakan att komma ut. Amningen brukar kunna göra att processen går fortare. Bra att veta är även att det inte känns särskilt mycket när moderkakan kommer ut.

Ofta känner man efter ett tag hur livmodern drar ihop sig och efter en stund lossnar moderkakan från livmoderväggen. Det behövs normalt bara en krystning för att få ut den och det kan sedan blöda lite från stället där moderkakan har suttit. Barnmorskan undersöker den så att den är hel och ser så att alla hinnor följt med ut. Till sist så sys eventuella bristningar i slidan ihop av barnmorskan. Det är bara om det är större bristningar som en läkare är med och syr ihop såren. De nyblivna föräldrarna lämnas sedan ifred med sitt barn och får smälta hela förloppen. Barnet ska nu helt få suga på mammans bröst så att det får i sig den första mjölken. Strax här efter följer tvättning, vägning och mätning av barnet (läs mer om barnets längd och vikt den första tiden).

Mer om: Förlossningsrädsla

Skiss över förlossningsförloppet och smärtintensiteten

Bilden är från boken ”Förlossning, smärta och smärtlindring” av Gudrun Abascal.

Förlossningsförloppet

*Oregelbundna 20-30 sekunder var 5-20:de minut. Ca 45 sekunder var 5-10:de minut. Ca 60 sekunder varannan, var tredje minut. Ca 80 sekunder varannan, var tredje minut. Ca 90 sekunder varannan minut.

Läs även: BB-väska

Vad händer på förlossningsavdelningen

När man ska föda barn så händer det även en otroligt massa saker runt omkring själva barnafödandet. Barnmorskan har en otroligt viktigt roll i allt som händer. Trivs du inte med din barnmorska så var inte rädd för att be om någon annan.

Här nedan får ni lite information om hur allt går till från att ni kommer in till förlossningen till att ni åker hem. Läs även mer om vad du bör ha med dig till förlossningen.

Inskrivningen på förlossningen

Först efter att man på förlossningen gjort bedömningen att förlossningen startat blir man inskriven. Ofta görs det när man öppnat sig cirka tre centimeter. När man blir inskriven så ska man visa legitimation. Barnmorskan går sedan igenom de frågor och önskemål som finns inför förlossningen. Du bör ha med dig journalen från mödravårdcentralen (MVC) så att ni kan gå igenom denna och se om där varit några komplikationer under graviditeten. Du bör även ha med dig papper från MVC som visar vilken blodgrupp man har.

runt omkring vid förlossningen

Man undersöker sedan barnet och ser så att han eller hon mår bra. Med hjälp av en CTG-undersökning mäter man barnets hjärtljud under 20-30 minuter. Det kontrolleras sedan av barnmorskan hur barnet ligger och hur mycket man har öppnat sig. Blodtryck kontrolleras och ofta får man även lämna ett urinprov. 

Du får ett eget förlossningsrum dit du och din partner eller annan nära anhörig blir visad. Här inne kommer ni att föda barnet. Alla rum ser olika ut, men vill du så brukar det gå bra att besöka förlossningen i förväg för att skapa sig en bild av hur det ser ut. Ring till den förlossning där ni vill föda barnet och hör när det går bra att ni kommer. I rummet finns det en förlossningssäng för den blivande mamman och möbler att sitta i för partner eller anhörig. Ofta finns dusch och toalett i rummet eller också mycket nära.

Barnmorskor och undersköterskor

Barnmorskan arbetar ofta tillsammans med en undersköterska, men det kan även mycket väl vara två stycken barnsköterskor som hjälper er. Barnmorskan är med er under hela förlossningen. I början kommer barnmorskan dock bara att vara där till och från för att kontrollera att allt går som det ska. När ni når andra fasen, då barnet förlöses kommer barnmorskan att vara där hela tiden. Barnmorskan har arbetstid att hålla sig till som alla andra så bli inte oroliga om barnmorskan bytes ut under förlossningens gång. När dennes skift slutar blir barnmorskan avbytt men normalt så informeras du när barnmorskan slutar sitt arbetspass.

Med barnmorskan går du igenom dina önskemål om hur förlossningen ska gå till. Detta kan gälla vilken bedövning/smärtlindring ni vill ha eller vilken förlossningsställning ni vill föda i. Under förlossningen är det viktigt att känna sig trygg och avslappnad. Se därför till att ni har en barnmorska som ni trivs med och var inte rädd att be om att få byta om ni känner att era personligheter inte klaffar. Prata igenom denna eventuella situation redan hemma så ni vet hur ni ska agera och vem som ska säga vad.

Mat och dryck under förlossningen

En förlossning tar på krafterna och man behöver energi. Tänk på att det kan ta många timmar och ibland även ett eller flera dygn. När förlossningsarbetet påbörjats så tömmer inte magsäcken sit innehåll vidare ut i tunntarmen lika snabbt, vilket kan leda till att man kräks under en förlossning. 

Det kan kännas lättare att dricka eller att få i sig flytande kost då detta passerar magsäcken lättare än mat. Man bör dricka ungefär ett glas vätska i timmen. Blir det tal om kejsarsnitt ska man dock sluta och dricka helt och hållet. Man övergår då vanligtvis till dropp. 

Tänk på att det inte är alltid pappan eller partnern får mat på förlossningen så se till att vara rustade med snabb energi även för pappan / partnern om det drar ut på tiden. Det kanske inte är bästa tiden mitt i en förlossning att kila iväg och köpa mat.

Blandat att veta vid förlossningen

Förlossningsställning väljer man själv efter vad som känns bäst. Man kan sitta, stå eller ligga. Under öppningsskedet ska du undvika att ligga på rygg eftersom hela livmoderns tyngd då hamnar över stora kroppspulsådern och blodtillförseln till moderkakan minskar då. Detta kan ha negativ inverkan på barnets hjärtverksamhet.

Krystning ska ske på rätt sätt så att det fungerar optimalt. Bäst fungerar det om man trycker nedåt med stängd mun, ungefär som när man ska ha avföring vid förstoppning. Lyssna på din barnmorska så hjälper hon dig.

Navelsträngen kan hamna fel under förlossningen och ligga lindad runt barnets hals. Detta kan påverka barnets hjärtljud i slutet av förlossningen men är i flesta fall inget farligt. Barnmorskan för bara navelsträngen över huvudet på barnet i samband med födseln. Om det skulle vara svårt så klipper man av navelsträngen innan barnets kropp har fötts fram helt.

Sugklocka kan ibland behöva användas om värkarna inte är tillräckligt starka. Denna förs in i slidan och hålls mot huvudet så att ett undertryck bildas som suger fast den. Därefter drar läkaren i sugklockan samtidigt som man krystar så att barnets huvud tränger fram. Barnets huvud kan se svullet ut när barnet kommer ut men detta lägger sig inom ett par dagar. I sällsynta fall används istället en tång för att gripa tag i barnets huvud, vilket går snabbare än att använda sugklocka. Läs mer om sugklocka.

De som läst avsnittet om vad som händer runt omkring förlossningen läste även om vad bör du ha hemma efter förlossningen och om kejsarsnitt.

TIPS: Se gärna våra utbildningsfilmer angående smärtlindring och om den nya familjen.

De som läst avsnittet om förlossning läste även om smärtlindring under förlossningen, vad du bör ha hemma efter förlossningen och om hur barnet utvecklas efter förlossningen.

Fler artiklar för dig med familj

hypnobirthing

Hypnobirthing

Hypnobirthing är en metod som hjälper den som är gravid att få en trygg och naturlig förlossning. Hypnobirthing handlar om att lära användaren av metoden att ta kontroll över sitt eget nervsystem och sitt mentala fokus. Metoden består av fyra olika tekniker; avslappning, visualisering, andning och koncentration.

Läs artikeln »
förlossningsdepression

Förlossningsdepression

Varför drabbas man av Förlossningsdepression? Hur hittar du tecken och symptom på att du har drabbats? Runt 10% av alla kvinnor drabbas av en förlossningsdepression som varar i mer än två veckor. Att vara nedstämd eller att lida av en depression i samband med förlossningen är inte ovanligt. 

Läs artikeln »
Så förändras din kropp efter graviditeten

Så förändras din kropp efter graviditeten

Efter en graviditet så förändras din kropp. Vissa av dessa fysiska förändringar är bestående medan andra försvinner några månader efter förlossningen. Här listar vi 21 olika sätt på vilket din kropp påverkas efter förlossningen av en graviditet. 

Läs artikeln »
igångsättning av förlossning

Igångsättning förlossning

Igångsättning av förlossning kan vara aktuellt av flera orsaker och det finns flera olika sätt att göra för att förlossningen ska sättas igång. Dessa 4 sätt är vanligast. Livmodertappen kan mjukas upp för att förlossningen ska sättas igång. Man kan även få dropp med hormon som gör att igångsättning av värkarbetet blir mer effektivt.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.