Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla – tips för att hantera rädslan

Förlossningsrädsla upplevs av nästan var femte gravid kvinna. Förlossningsrädslan kan påverka din vardag och uppstår ofta då kvinnan är rädd eller orolig för att föda.

Varför upplever du en rädsla inför förlossningen?

Förlossningsrädsla är inget som går över av sig själv. Du kan dock komma över den genom att hitta sätt att hantera din rädsla inför förlossningen. Förlossningsrädsla upplevs av nästan var femte gravid kvinna.

Allt fler gravida kvinnor söker hjälp för förlossningsrädsla. Orsaken till skräcken varierar men kan exempelvis bero på rädsla för smärta, rädsla för att tappa kontrollen, tidigare besvärlig förlossning och mycket annat. Vid förlossningsrädsla ser många gravida ett kejsarsnitt som en lösning. Länge ner i denna artikel kan du läsa om hur du kan hantera din förlossningsrädsla.

Introduktion förlossningsrädsla

De flesta kvinnor känner en viss oro inför sin förlossning. Frekvensen av stark, invalidiserande oro inför förlossningen tycks dock inte ha ökat med tiden, utan den har länge varit omkring 6–8 procent bland gravida kvinnor. Ungefär 20 procent av alla kvinnor har någon gång upplevt förlossningsrädsla.

Förlossningsrädsla

Idag är det i Sverige tryggare och säkrare att föda barn än någonsin tidigare. Ändå ökar andelen kvinnor med förlossningsrädsla i landet. Förlossningsrädsla kan ge sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och påverka det dagliga livet i sådan utsträckning att den hämmar ditt dagliga liv. Denna typ av ångest är inte logisk och kallas för förlossningsrädsla.

Vad är kvinnor rädda för?

Det är lätt att tro att förlossningsrädsla endast handlar om smärta. I Många fall kan rädslan istället handla om att kvinnan är rädd för att barnet ska fara illa, att hon ska spricka, för att tappa kontrollen eller för sådana saker som att hon ska kräkas, skrika eller bajsa på sig.

En del kvinnor är även rädda för att barnet ska behövas föda med kejsarsnitt eller för att läkaren ska behöva använda sugklocka eller tång för att förlösa barnet. En rädsla kan även infinna sig om kvinnan inte litar på personalen som ska hjälpa henne igenom förlossningen.

Mer om kejsarsnitt.

Att föda sitt första barn är en ny situation som får många kvinnor att känna sig utlämnade. De känner att de förlorar kontrollen över sin egen kropp och att de är helt beroende av personer som de inte känner. Ofta är det svårt att säg exakt varför någon upplever en rädsla inför förlossningen.

Enligt våra läsare är den största orsaken till förlossningsrädsla att man räds den förväntade smärtan. En annan orsak till rädslan, som är starkt kopplat till smärta, är tanken på att man ska spricka vid förlossningen. I undersökningen här nedan så kan du se mer om vad läsarna tycker är jobbigt inför förlossningen.

Längre ner i denna artikel så får du även 14 tips på hur du kan lindra din förlossningsrädsla.

Vad är det med förlossningen som skrämmer dig? (maximalt 3 svar)
422 röster · 1141 svar

Förlossningsrädsla hos omföderskor

Rädslan inför förlossningen kan se annorlunda ut beroende på om du är förstföderska eller omföderska. Studier visar att förstföderskor är mest rädda för att förlora kontrollen, tappa motivationen, rädslan för det okända, komplikationer och i viss mån smärtan.

Olika nivåer av förlossningsrädsla

Ibland väljer man att dela in förlossningsrädslan i olika nivåer:

Lätt till måttlig förlossningsrädsla – Kvinnans rädsla kan hanteras genom förberedelser och stöd av omgivningen. I de flesta fall lindras rädslan över tid och kvinnan kan i slutändan genomföra en vaginal förlossning.

Måttlig till svår förlossningsrädsla – Endast en liten del av alla gravida kvinnor känner sådan rädsla att den stör kvinnans vardag, funktioner och anknytning till barnet. Är du i denna grupp får du normalt hjälp via en auroramottagning där du får träffa utbildad personal som hjälper dig igenom din rädsla.

Fobisk rädsla – Knappt två procent av alla gravida kvinnor upplever det som brukar kallas en extrem rädsla. Ofta innebär en rädsla på denna nivån att kvinnan är så rädd att hon gör allt hon kan för att inte bli gravid eller, om hon redan är gravid, allt för att undvika en vaginal förlossning.

Läs även: Kontrollera nervsystemet för en smärtfri förlossning

Är det naturligt att känna rädsla inför förlossningen?

Att vara rädd är helt naturligt. Nya situationer har alltid skrämt människor i alla tider. En del kvinnor tycks kunna vifta bort rädslan medan andra är så rädda för förlossningen att det påverkar hela tillvaron.

Onaturlig rädsla är det förs när man drömmer om det, när man inte kan känna glädje och när förlossningsrädslan överskuggar ens vardagsliv. En sådan rädsla tär på både dig och din partner och om du upplever detta är det viktigt att du söker hjälp.

En rimlig dos av rädsla och oro är helt normalt. Även den blivande pappan eller partnern kan känna rädsla. Även i denna situation kan man uppleva att man saknar kontroll, får en känsla av ensamhet och att man känner en djup oro för att allt ska gå bra för den gravida och barnet.

Tips: Gå en kurs i profylax – den kan hjälpa dig att föda utan rädsla.

Läs mer: smärtlindring under förlossningen.

Hantera förlossningsrädslan

Det finns hjälp att få som hjälper dig som är gravid att hantera och kontrollera din förlossningsrädsla. Var femte svensk kvinna tros lida av någon form av förlossningsrädsla, så du är inte ensam om att vilja hantera din känslor inför förlossningen.

Du ska dock vara medveten om även om du lär dig att hantera din förlossningsrädsla, så kommer du sannolikt alltid att känna dig orolig och lite rädd. Detta är helt naturligt!

Tips för att hantera och komma över förlossningsrädslan

hantera förlossningsrädslan

Om du känner rädsla inför förlossningen så finns det hjälp att få. Börja med att skriva ner alla din frågor som rör förlossningen och ställ dessa till din barnmorska. Ju mer fakta du har på benen, desto tryggare känner du dig. För många dämpar en ökad trygghet den värsta känslan av rädsla. Andra saker som kan hjälpa dig att hantera din rädsla är:

 • Hitta orsaken. Försök att komma fram till vad det är som gör dig rädd. Det är mycket lättare att hantera förlossningsrädslan om du kan sätta ett finger på exakt vilken del i situationen det är som skrämmer dig.
 • Stöd från din partner (mer om Stöd från din partner). Stöd är viktigt för att du ska känna dig trygg och bekväm. Prata därför med din partner om hur du vill bli stöttad och om vilka förväntningar du har.
 • Vila ordentligt. Trötthet gör dig ofta ologisk och du drabbas lättare av panik. Försök att vila så att du är så utvilad som möjligt när det väl är dags för förlossningen.
 • Profylax och yoga. Idag finns det många kurser i gravidyoga eller profylax som båda har för avsikt att hjälpa dig att slappna av. Profylax är ett verktyg du även kan utföra i förlossningssalen, vilket kan vara en trygghet i sig. Läs mer om: profylax.
 • Skaffa kunskap. Läs på så mycket du kan om hur en förlossning går till. Ofta kan du även ringa till förlossningen och be om ett besök. Det kan kännas bättre om du vet vad som händer och hur miljön ser ut i verkligheten.
 • Föd där du vill. I Sverige har du rätt att söka vård på vilken mottagning du vill (med undantag för om förlossningen du önskar är fullbelagd).
 • Rätt barnmorska. Under förlossningen känner många kvinnor sig utlämnade och det är då viktigt att känna sig trygg med sin barnmorska. Om det inte känns rätt med din barnmorska så kan du alltid be om att få byta till en annan barnmorska. Bestäm med din partner i förväg att det är denne som får prata med barnmorskan vid byte, så att inte detta blir ytterligare ett orosmoment för dig.
 • Skriv ett förlossningsbrev. Att ha en plan för hur du vill att den förlossning ska se ut och hur den ska genomföras skapar för många en känsla av kontroll. Planen tar du med till förlossningen när det är dags att föda så att personalen kan läsa igenom den. Läs mer om: Skriva ett förlossningsbrev.
 • Fokusera på rätt saker. Vissa saker under en förlossning kan du kontrollera medans andra ligger utanför din kontroll. Försök att fokusera på det som du faktiskt kan påverka, ex hur du andras, vilken ställning du vill föda i, osv.
 • Rädsla för sprutor och nålar. Vissa är rädda för att bli stucken vilket i så fall kan orsaka en förlossningsrädsla. Kom ihåg att det finns smärtlindrande metoder där du inte behöver stucken, såsom lustgas, tens och varma bad.
 • Föd med doula. En doula är en person som själv fött barn och nu arbetar med att vara med som stöd för andra under deras förlossning. En doula kan vara ett bra stöd istället för en partner eller också för att komplettera partnern. Läs mer om: Doula
 • Tänk på barnet. Tänk på det mirakel som faktiskt växer inom dig. Kan detta barn växa inom dig, så kan du också föda fram barnet.
 • Sluta läs. Sug i dig så mycket kunskap som möjligt om din kropp, om graviditeten och förlossningsprocessen så att du känner dig trygg i vad som ska hända. Sluta dock genast med att läsa skräckhistorier om dåliga förlossningar! Dessa kommer inte att hjälpa dig! I verkligheten går nästan alla förlossningar hur bra som helst.
 • Få samtalsstöd. Under graviditeten så kan den blivande mamman få hjälp med samtalsstöd på en Auroramottagning. Hon får då träffa både förlossningsbarnmorskor, läkare och kuratorer. Samtalen brukar vara ca 1-5 stycken under graviditeten där ni tillsammans sätter ner en förlossningsplan för att bättre hantera förlossningsrädslan.

Tänk på att de flesta som upplever förlossningsrädsla aldrig blir helt fria från rädsla även om de lär sig att hantera den. Träna dig på att leva, agera och uppleva trots rädslan så att den inte skrämmer dig när det väl är dags.

Läs även: Minska rädslan med Hypnobirthing

Andra sätt att hantera din förlossningsrädsla

En del av de som är rädda för förlossningen tycker att ett kejsarsnitt gör det lättare för dem att hantera situationen. Vill du genomföra ett kejsarsnitt så prata med din barnmorska. Du får sedan träffa en förlossningsläkare och berätta om varför du vill genomföra ett kejsarsnitt. Läkaren går igenom fördelar och nackdelar för att ni tillsammans ska hitta en lösning.

Mer om kejsarsnitt.

Ett alternativ till kejsarsnitt är en planerad igångsättning av förlossningen. Genom detta så vet du när du ska föda, vilket för många gravida kvinnor gör situationen tryggare. Genom en planerad igångsättning så vet du också säkert på vilket sjukhus du ska föda samt att du i många fall vet vilken barnmorska som arbetar den dagen (mer om igångsättning).

Hjälp vid förlossningsrädsla

Det finns hjälp att få. Det första du bör göra om du upplever förlossningsrädsla är att kontakta en barnmorskemottagning. Har du kontakt med en barnmorska så prata med denne vid ditt nästa besök. De flesta sjukhus har en speciell mottagning för att hantera förlossningsrädsla med specialutbildad personal. Oftast behöver du en remiss från barnmorskemottagningen, men på vissa orter kan du kontakta mottagningen direkt.

Läs även: Kontrollera nervsystemet för en smärtfri förlossning

Aurorasamtal

På många ställen in landet så finns det Auroramottagningar som är till de de som behöver extra stöd under graviditeten eller som känner stor oro inför förlossningen. Mödravården kan förmedla kontakt med barnmorskorna på Auroramottagningen, så om du lider av förlossningsrädsla så prata med din kontaktperson.

Vid ett aurorasamtal kan man få prata med förlossningsbarnmorska, specialistläkare, sjukgymnast eller psykolog, beroende på behov. Samtalen är individuell och erbjuds kvinnan och hennes partner. Samtalen är av utredande, pedagogisk och såväl medicinsk som psykosocialt stödjande karaktär.

De som läst avsnittet om att hantera och komma över förlossningsrädsla läste även om vad du bör ha hemma efter förlossningen och om hur barnet utvecklas efter förlossningen.

Fler artiklar för dig med familj

Förlossning tvillingar

Förlossning vid tvillingar

En förlossning med tvillingar skiljer sig inte mycket från en förlossning där kvinnan endast väntar ett barn. Det som skiljer är att det är två barn som ska födas. En förlossning med tvillingar räknas dock som en riskförlossning.

Läs artikeln »
kejsarsnitt

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt kan genomföras både planerat och akut, men varför gör man egentligt kejsarsnitt och hur går det till? Hur blir ett ärr efter ett kejsarsnitt. Får man själv välja om barnet ska födas med kejsarsnitt eller måsta man föda vaginalt om det är möjligt.

Läs artikeln »
hypnobirthing

Hypnobirthing

Hypnobirthing är en metod som hjälper den som är gravid att få en trygg och naturlig förlossning. Hypnobirthing handlar om att lära användaren av metoden att ta kontroll över sitt eget nervsystem och sitt mentala fokus. Metoden består av fyra olika tekniker; avslappning, visualisering, andning och koncentration.

Läs artikeln »
förlossning värkarnas längd

Hur långt mellan värkarna?

Mät tiden mellan värkarna och hur länge värkarna varar. Genom att veta hur ofta värkarna kommer så vet du hur nära förlossningen du är. Längden och varaktigheten på värkarna varierar beroende på i vilken etapp du är. 

Läs artikeln »
Avslag efter förlossning

Avslag efter förlossningen

Avslag heter den vaginala blödning som inträffar efter förlossningen. Avslaget efter förlossningen syftar till att stötta bort rester, vävnader och blod från livmodern. Normalt håller ett avslag på i 6-8 veckor. 

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.