igångsättning av förlossning

Igångsättning förlossning

Igångsättning av förlossning kan vara aktuellt av flera orsaker och det finns flera olika sätt att göra för att förlossningen ska sättas igång. Dessa 4 sätt är vanligast. Livmodertappen kan mjukas upp för att förlossningen ska sättas igång. Man kan även få dropp med hormon som gör att igångsättning av värkarbetet blir mer effektivt.

Att sätta igång förlossningen

Din förlossning sätts igång när du är överburen och din förlossning inte kommer igång av sig själv. Det är alltid bäst för både kvinna och barn om naturen får ha sin gång. Om förlossningen inte sätter igång, så får man ibland hjälpa naturen på vägen.

I denna artikel kan du läsa om:

 • Hur en igångsättning går till
 • Orsaker till varför man blir igångsatt
 • Hur lång tid tar det
 • Olika metoder för igångsättning
 • Vilka risker det innebär

Igångsättning av förlossning

Om din förlossning inte kommer igång av sig själv så kan man behöva göra ett igångsättningsförsök. När detta sker varierar mellan olika sjukhus i landet. Forskning som nyligen presenterats gör gällande att det sannolikt är säkrare för barnet att sätta igång förlossningen redan i vecka 41, om den då inte kommit igång spontant. En del sjukhus planerar därför med start 2020 att erbjuda igångsättning från denna vecka.

Traditionellt så har igångsättningsförsök genomförts från vecka 42, medan vissa kliniker väntar ytterligare en vecka. Sker igångsättningen av andra orsaker så kan den redan idag mycket väl ske tidigare.

Om barnet blivit till genom IVF (konstbefruktning) är vissa kliniker mer försiktiga och låter kanske inte graviditeten pågå längre än fulla 41 veckor. Andra kliniker gör ingen skillnad på IVF-graviditeter utan tillämpar den vanliga 42-veckorspraxisen.

Andra orsaker till igångsättning

Sett till hela världen så sätts cirka 20-30 procent av alla förlossningar igång. I Sverige är siffran knappt 20 procent. Utöver att du gått över tiden så finns det flera andra orsaker till varför man väljer att sätta igång förlossningen. Dessa är:

 • Vattenavgång sedan två dygn men inga värkar.
 • Komplikationer som exempelvis beror på diabetes eller annan sjukdom.
 • Vid tvillingar väljer man ibland att sätta igång förlossningen.
 • Denna gravida kvinnan kan ha drabbats av havandeskapsförgiftning.
 • Den som är gravid har en stark förlossningsrädsla.
 • Svåra graviditetsbesvär har drabbat den gravida kvinnan.
 • Barnet växer inte som förväntat eller har någon sjukdom.

Bedömning om igångsättning

Innan man tar beslut om igångsättning kommer läkarna att undersöka dig. Ofta gör man en undersökning med ultraljud för att se hur barnet ligger. Man tittar också på hur mycket fostervatten det finns och hur moderkakan verkar fungera. Barnets hjärtfrekvens kommer att registreras och eventuellt mäter man även sammandragningarna. Man kopplar sedan en CTG för att övervaka barnets hjärtljud och du får en venkatater i armen eller på handryggen.

Genom en gynekologisk undersökning så bedöms även livmoderhalsens mognadsgrad. När livmodertappen är helt öppen brukar hålet som barnet ska komma ner igenom vara cirka 10 centimeter i diameter. Utifrån dessa olika mätningar så beslutas det om hur man ska gå vidare.

Detta betyder inte att det är säkert att det blir förlossning de närmaste dagarna, det beror på hur ”mogen” graviditeten är.

Mer om: Vad händer efter förlossningen?

Hur lång tid tar en igångsättning

En igångsättning till födsel kan ta tre timmar till flera dagar. Det finns många orsaker som påverkar tiden och varje igångsättning är unik. Variationer kan bero på exempelvis genetik, tidigare förlossning och på hur pass mogen livmodertappen är när igångsättningen startar. Du kan inte själv påverka igångsättningen av förlossningen.

När man sätter igång förlossningen kan det ibland behövas olika behandlingar innan livmodertappen är tillräckligt mogen för att föda. Man kan därför få genomföra olika behandlingar eller metoder under ett par dagars tid. Ofta börjar man med tabletter, gel eller ballong, för att nästa dag ge nya tabletter och mer gel. När livmodern har öppnat sig tillräckligt tar man hål på fosterhinnorna. Dropp sätts in i slutet av behandlingen. Sätts inte förlossningen igång kan läkaren besluta om kejsarsnitt.

Läs även: Färdknäppen

Olika metoder för igångsättning

Om det beslutas att du skall sättas igång så finns det flera olika metoder som kan tillämpas. Den första metoden här nedanför benämns ofta som en medicinsk metod, medan de tre sista är mekaniska metoder. Metoder för igångsättning är:

 • Tabletter eller gel med prostaglandin. Tabletter med prostaglandin ges upplösta i vatten som du dricker och normalt behöver du ta dessa vid upprepade tillfällen ungefär varannan timme. Hormongelen förs istället upp i slidan och kan användas för att mjuka upp livmodertappen. Det är inte ovanligt att man får både tabletter och gel. Ibland räcker denna hormonbehandling för att förlossningsarbetet ska komma igång på vanligt sätt. Man behöver då inte gå vidare med någon av de andra metoderna.
 • Ballongmetoden. För att denna metod ska fungera ska helst livmodertappen ha börjat öppna sig något. Läkaren för upp en mjuk plastslang genom slidan in i livmodern, där det på änden sitter en eller två små ballonger. Dessa ballonger fylls med vätska så att de trycker på neråt och hjälper livmodertappen att bli redo för förlossningen. Ballongen ramlar ut när livmodertappen har öppnat sig 3-4 centimeter då läkaren tar beslut om hur man ska gå vidare. Ofta tar man hål på fosterhinnorna och ofta behövs det även värkstimulerande dropp.
 • Hinnbräckning. Detta är en annan metod som kan använda för att sätta igång eller påskynda förlossningen. Den innebär att fosterhinnorna punkteras så att barnets huvud kan tränga längre ned i kanalen och trycka på mot livmoderhalsen. Hinnbräckning används ibland för att få igång ett värkarbete som är svagt och ineffektivt.  Läs även: Hinnsvepning
 • Dropp med Oxytocin. Detta är ett värkstimulerande hormon som kroppen redan naturligt utsöndrar från hypofysen under värkarbetet. För att denna metod för igångsättning ska kunna användas måste livmodertappen vara uppmjukad. Droppet gör att värkarbetet kommer igång och kan anpassas till hur starka och täta värkar du får och hur förlossningen utvecklar sig. Mest effektivt är droppet om vattnet har gått.

Även Hallonbladste sägs ha effekter som kan sätta igång förlossningen. Dess effekter har dock inte lyckats bevisas i forskning. Läs mer: Hallonbladste

Pågående igångsättning?

Ofta är en igångsättning av förlossningen en långsam process där man börjar med hormonbehandling för att i nästa steg ta hål på fosterhinnan och sist komplettera med dropp med Oxytocin.

Vanligen kan det ta tid innan det aktiva förlossningsarbetet kommer igång och det är bra att du tar med dig mobil, spel, bok eller något annat som hjälper dig att få tiden att gå. När värkarbetet kommer igång flyttas fokus till dessa och då handlar det mer om att hålla sig lugn och hantera smärtan. Kvinnor som fått sitt värkarbete igångsatt rapporterar i genomsnitt sitt värkarbete som mer smärtsamt än kvinnor som kommer igång av sig själva.

Läs mer: Profylax och smärtlindring.

Risker vid igångsättning

En förlossning behöver inte bli mer komplicerad vid igångsättning. Den största risken vid igångsättning av förlossningen är att man inte lyckas. En misslyckad igångsättning innebär en utdragen förlossning som i oftare leder till kejsarsnitt eller behov av hjälp såsom sugklocka.

Vid HUCS var risken för jourkejsarsnitt bland igångsatta fullgångna förstföderskor 39 procent åren 2012–2013, medan risken samma period var cirka 10 procent bland förstföderskor med spontan förlossning. Bland omföderskor ledde igångsatt förlossning till kejsarsnitt i bara 3,8 procent av fallen.

Sätta igång förlossningen /igångsättande

Källa gå över tiden: 1177, Karolinska, Hälsobyn.fi, bbstockholm, vardfokus.se, gravid.se.och svar från barnmorskor.

De som läst avsnittet om igångsättning av förlossningen läste även om förlossningsdepression samt om att gå över tiden.

Se gärna våra filmer för dig som närmar dig förlossningen eller se våra förslag på relaterade artiklar längre ner.

Fler artiklar för dig med familj

profylax

Profylax / Psykoprofylax

Profylax / Psykoprofylax under förlossningen. Minska smärtan under förlossningen med rätt andningsteknik. Profylax är dock så mycket mer än bara andning. Profylax hjälper dig att vara mer närvarande under förlossningen, du förbättrar syreupptagningen och det ger dig kontroll över situationen. Läs mer om profylax och om att andas rätt under förlossningen på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
Snart förlossning - hinnsvepning

Hinnsvepning

Hinnsvepning kan utföras av barnmorska eller läkare för att hjälpa förlossningsarbetet på traven. Vissa genomför det även hemma. När du är gravid i slutet av din graviditet kan en hinnsvepning hjälp kroppen att sätta igång sammandragningarna. 

Läs artikeln »
doula

Doula

Doula är en erfaren person som hjälper och stödjer under graviditeten och förlossningen. Var hittar du din doula? Vad gör en doula? Funderar du på att använda en doula under förlossningen så hittar du all fakta och information om doulor här på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
Förlossningsberättelse tredje barnet

Linas förlossningsberättelse

Förlossningsberättelsen är publicerad på Babyhjälp.se. Lina berättar om förlossningen av sitt tredje barn Ebba. I förlossningsberättelsen kan du läsa om Linas upplevelse, hur snabbt det gick och vilken smärtlindring som Lina tyckte fungerade bäst. 

Läs artikeln »
Så förändras din kropp efter graviditeten

Så förändras din kropp efter graviditeten

Efter en graviditet så förändras din kropp. Vissa av dessa fysiska förändringar är bestående medan andra försvinner några månader efter förlossningen. Här listar vi 21 olika sätt på vilket din kropp påverkas efter förlossningen av en graviditet. 

Läs artikeln »
Värktimer

Värktimer

Denna värktimer mäter hur långt det är mellan värkarna. Med denna lättanvända värktimer här på Babyhjälp.se har du koll på dina värkar. Klicka på ”start-knappen” när värken börjar. När värken slutar trycker du en gång till på knappen. Vänta tills nästa värk börjar och gör om proceduren.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.