ivf

IVF / provrörsbefruktning

IVF (In vitro-fertilisering) eller provrörsbefruktning är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför kvinnans kropp för att sedan återföras till livmodern. Hur går en provrörsbefruktning eller IVF-behandling till? Vad kostar IVF? Vem kan genomföra en provrörsbefruktning?

Hur går en provrörsbefruktning / IVF-behandling till?

IVF (In vitro-fertilisering) eller provrörsbefruktning är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför kvinnans kropp för att sedan återföras till livmodern.

De första graviditeterna efter provrörsbefruktningar / IVF i Sverige inträffade 1981. Idag genomförst över 13 000 behandlingar med IVF i Sverige per år. I Sverige leder runt 26 procent av behandlingarna med färska ägg till förlossning medan i de behandlingar som startades med att tina upp frysta befruktade ägg ledde till drygt 20 procent till förlossning. Ofta redovisar privatkliniker siffror som ligger en bit över detta.

På denna sida kan du läsa mer om

  • Vad är IVF?
  • Vad kostar det?
  • Hur går en behandling till?
  • Tvillingar vid provrörsbefruktning.
  • Risker vid IVF-behandling.

Längst ner i artikeln får du även svar på vanliga frågor om IVF.

Vad är provrörsbefruktning / IVF ?

IVF provrörsbefruktning

IVF-behandling används idag vid oförklarlig infertilitet. I kort innebär det att ägget befruktas utanför kvinnans kropp. Hur stor sannolikhet det är att man blir gravid genom provrörsbefruktning är för det enskilda paret omöjligt att säg, då det skiljer sig mellan par till par.

Läs även: Sannolikhet att bli gravid

Vem har rätt till provrörsbefruktning / IVF?

Om du är ofrivilligt barnlös så kan du ha rätt att genomföra en provrörsbefruktning som många gånger finansieras av ditt landsting. Läs om ofrivillig barnlöshet för att se om du omfattas.

Hur många inseminationer kan ersättas?

Detta varierar mellan olika landsting. Kontakta ditt landsting för att veta vad som gäller där du bor. Åldersgränsen för IVF-behandling varierar mellan 37-41 år.

I Stockholms läns landsting gäller; tre IVF-behandlingar med ägguttag och upp till sex behandlingar med insemination med partners spermier (AIH) eller insemination med donerade spermier (AID). Du/ni har också möjlighet att byta två inseminationer till en IVF-behandling. Behandlingen ska avslutas inom 24 månader efter att första behandlingen startades.

Här kan du läsa om vad som gäller i olika landsting.

Vad kostar IVF / provrörsbefruktning?

Kostnader för IVF eller provrörsbefruktning varierar. Landstingen finansierar IVF-behandling för par som uppfyller särskilda villkor och kriterier inom ålder, antal tidigare försök samt tidigare födda barn. Dessa kriterierna varierar dock mellan olika landsting. Priset för landstingsfinansierad IVF-behandling motsvaras av patientavgiften (i Stockholm låg denna 2024 på runt 350 kronor).

Vid vissa offentliga kliniker är en IVF-behandling något man kan köpa till självkostnadspris. Detta gäller i regel endast de par som inte är berättigade till landstingsbehandling.

En provrörsbefruktning i privat regi kostar idag cirka 35-45 000 kronor. I den kostnaden ingår inte läkemedel. Läkemedel som används vid privat utförd och privat finansierad assisterad befruktning bekostas av det offentliga.

Läs även: Tecken som avslöjar när du har ägglossning

Hur går en IVF-behandling / provrörsbefruktning till?

Exakt hur det går till varierar mellan olika orter och sjukhus. Här har du en generell bild av hur det kan gå till enligt underlag från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  • Vid första besöket får du träffa en läkare och en barnmorska. Detta besök tar vanligtvis runt cirka två timmar. Innan detta möte har ni fått information via posten och en del blanketter som skall fyllas i.
  • Läkaren går igenom den utredning som ligger till grund för besöket och fattar även beslut om den fortsatta behandlingen. Läkaren genomför även en gynekologisk undersökning. I vissa fall krävs flera provtagningar innan behandlingen bestäms.
  • Efter första besöket på sjukhuset får man oftast vänta två till tre månader innan behandlingen kan starta. Av medicinska skäl måste också behandlingen startas vid rätt tidpunkt i din menstruationscykel. Räkna med att behandlingen kan innebära ca 5-6 besök, men antalet kan variera.

Annonslänk, beställ online: Allt för att bli gravid, ägglossningstest, graviditetstest och mycket mer.

Lag gällande IVF

Den tidigare svenska lagen som rörde IVF antogs den 14e juni 1988. Denna lag var tydligt begränsad till gifta par eller par som levde tillsammans under äktenskapsliknande förhållande. Både homosexuella förhållande och singelkvinnor var exkluderade möjligheten att använda sig av IVF.

Lagen har ändrats flera gången sedan den ursprungliga lagen stiftades och sedan 2005 omfattas även homosexuella par och sedan 2016 även singelkvinnor. IVF behandling med donerade spermier får endast ske på sjukhus som deltar i att utbilda läkarstudenter, men insemination får ske på privata kliniker. I Sverige är det helt förbjudet med Embryodonation, dvs att frysa och donera överblivna embryon.

Donerade ägg och spermier

Vid IVF-behandling / provrörsbefruktning är det i Sverige tillåtet att använda donerade spermier eller donerade obefruktade ägg vid IVF. Donerad spermie kan även användas vid insemination. När ett par väljer att använda sig av donerade ägg eller spermier kommer det blivande barnet endast ha genetisk släktskap med en av föräldrarna.

För att ta emot donerade spermier eller ägg måste ett par gå igenom dels en medicinsk bedömning, dels en psykologisk och social bedömning. Anledningarna till detta är att bedöma om de är lämpliga som föräldrar efter befruktning med donerade könsceller endast får äga rum om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållande. Denna bedömning genomgår även de som donerar.

Ägg- och spermadonationsbehandlingar görs främst vid universitetssjukhusen och även andra kliniker kan komma ifråga, men inte privata kliniker. Man kan inte få donation av både spermier och ägg vid samma provrörsbefruktning. Antingen ägg eller spermier måsta komma från paret eller personen som behandlas.

I Sverige har barn som kommit till genom donation rätt till information om sitt ursprung. Därför sparas uppgifter om spermie- eller äggdonatorns identitet i en särskild journal som barnet har rätt att ta del av när de uppnått tillräcklig mognad. Om någon har anledning att anta att han eller hon kommit till genom assisterad befruktning efter donation har personen rätt att efter begäran till socialnämnden ta del av de uppgifter som eventuellt finns i journalen.

Tvillingar vid provrörsbefruktning

I Sverige återförs maximalt två befruktade ägg vid en provrörsbefruktning vilket gör att tvilling-graviditeter är vanligare än annars och utgör cirka 20%. Av denna anledning försöker man dock att i vissa fall endast återföra ett befruktat ägg.

Risker för barnet vid IVF-behandling

Hos barn som föds efter en IVF-behandling är dödligheten nära tre gånger högre än hos de som föds efter en traditionell befruktning. Riskökningen har dock ett nära samband med moderns karakteristiska och när hänsyn tas till födelseår, moderns ålder, paritet, rökvanor och fertilitetsproblem så sjunker den kraftigt.

Det talas ibland även om en ökad risk för missbildning vid graviditet till följd av IVF-behandling. Även här ser man att om man tar hänsyn till skillnader såsom moderns ålder m.m. så kvarstår ingen riskökning. Det finns dock en något ökad missfallsfrekvens vid IVF. Generellt så är många av de risker som förknippas med IVF relaterade till flerbörd snarare än till själva behandlingen i sig.

Vanliga frågor och svar om IVF

Hur många IVF försök innan gravid?

Hur många försök som krävs är högst individuellt och beror även till stor del på kvinnans ålder. Cirka 30-35 % blir gravida per embryoåterföring, men det är bra att vara beredd på att det kan behövas några försök innan det går vägen. 

När fäster ägget i livmodern efter IVF?

Om embryot fäster i livmodern sker det efter ca 1-4 dagar. Börjar du blöda som vid mens är det troligt att embryot inte har fäst.

Hur många ägg är normalt vid IVF?

Variationen i antal ägg är stor och ibland blir det färre och ibland blir det fler. Vid hormonsstimuleringen i samband med IVF är målet att få ut ungefär tio ägg. Ett normalt antal ägg vid en IVF-behandling kan alltså variera från 1 och uppåt. Vad som krävs är högst individuellt.

Vem har rätt till IVF?

Åldern varierar något mellan olika regioner. Vanligtvis får en kvinna som mest vara 38-40 år. Många kliniker har en övre gräns på 55 år för mannen. Privata kliniker kan dock tillåta något högre åldrar.

När kan man ta ett graviditetstest efter IVF?

Två veckor efter att embryot satts in i livmodern går det att göra ett graviditetstest. Hormonnivåerna har inte stigit tillräckligt för att testet ska ge ett säkert svar om du gör testet för tidigt. Tester kan du köpa på Testlagret.se.

Läs mer: Tvillingar

Läs även: Över 30 tips på hur du blir gravid snabbt!

Källa IVF: 1177, UMAS, läkartidningen, Socialdepartementet, socialstyrelsen, barnmorska.

De som läst avsnittet om IVF / provrörsbefruktning läste även mer om ofrivillig barnlöshet, generellt om graviditeten, samt om adoption.

Fler artiklar om att bli gravid

tvillingar vill ha

Vill du ha tvillingar?

Vill du ha tvillingar? Om du väldigt gärna vill ha tvillingar så visar vetenskapen att det finns ett par sätt som ökar sannolikheten för att du ska få tvillingar. Följ dessa tips så är chansen större att du föder tvillingar.

Läs artikeln »
Lutealfas

Lutealfas

Den del som kallas lutealfas inleds med ägglossningen och avslutas i samband med nästa menstruations första blödningsdag. En lutealfas är i genomsnitt i 14 dagar. En kort lutealfas kan ibland leda till svårigheter att bli gravid. 

Läs artikeln »
hur fungerar ett agglossningstest

Hur fungerar ett ägglossningstest?

Vet du hur ett ägglossningstest fungerar? Ett ägglossningstest fungerar så att det mäter nivån av LH hormon i urinen. Ett stegring av detta hormon innebär att ägglossning är på väg. Nästan alla ägglossningstest fungerar på samma sätt.

Läs artikeln »
dagen efter piller

Dagen-efter-piller

Dagen efter piller ska tas inom 72 timmar efter samlaget. Ofta så ses dagen-efter-piller som ett alternativ till abort. Allt om akut p-piller och dagenefterpiller läser du på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
Min graviditet / En veckodagbok / en graviditetsdagbok

Min graviditet : en veckodagbok

De flesta minns inte sin graviditet! Med boken Min graviditet : En veckodagbok, så skapar du ett personligt minne av perioden som gravid. Boken hjälper dig att minnas allt som hänt under din graviditet – en tid som är värd att minnas.

Läs artikeln »
Tips bli gravid

Tips för att bli gravid

Här har du över 30 tips för hur du snabbare och lättare kan bli gravid. Lär dig vad du kan göra för att öka kroppens chanser att bli gravid. Det bästa rådet man kan ge för att öka sannolikheten för att bli gravid är att ha sex ofta och regelbundet. Läs mer om hur du blir gravid snabbt!

Läs artikeln »
När fäster ägget?

När fäster ägget?

Ett ägg fäster normalt i livmoderslemhinnan efter 5-6 dagar. Vid IVF varierar tiden beroende på odlingstiden. När ägget fäster kan man uppleva både en blödning och molande smärta.

Läs artikeln »
ofrivillig barnloshet

Ofrivillig barnlöshet

Försöker du bli gravid utan framgång? Har du försökt att bli gravid under 12 månader så har du rätt att få hjälp. Ofrivillig barnlöshet i Sverige anses vara fog för prioriterad vård. Vill du bli gravid men inte lyckas, så ska du se vad som gäller i ditt landsting.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.