foraldrarollen

Föräldrarollen

Föräldrarollen - vad vet du om att vara förälder? Att bli förälder är en förändring som kommer att påverka under väldigt många år. Som förälder förväntas du stötta och vara där för ditt barn i alla väder. Föräldrarollen innebär mycket ansvar och du ställs för en hel del utmaningar som förälder.

Förälder, hur är det egentligen att bli förälder?

Förälder är en person som har barn. Man kan bli förälder på olika sätt genom att föda ett barn eller genom att på något sätt adoptera ett barn. Men att vara förälder är så mycket mer än att bara ha ett barn.

Avsnittet nedan är koncentrerad fakta rörande avsnitten;

  • Vad är en förälder i juridisk mening
  • Tankar kring föräldrarollen
  • Att vara en bra förälder
  • Påverkan på dig som nybliven förälder
  • Separation om det inte funkar

Vill du fördjupa dig i något ämne är det bara till att följa länken i samband med texten nedan för att komma till huvudartikeln.

Förälder i juridisk mening

Förälder är man vardagligt när man har barn. Ser man till rollen som förälder i juridisk mening så regleras detta i den omfattande föräldrabalken. Föräldrabalken innehåller bland annat lagar som reglerar dig som vårdnadshavare fram till dess att barnet fyller 18 år, den innehåller regler kring adoption, den innehåller regler kring barns rättigheter och mycket mer.

Att bli förälder

Redan under graviditeten börjar det nya livet att märkas av. Känslorna är under delar av graviditeten en riktig berg-och-dalbana. Värst är det oftast under de tre första månaderna av graviditeten. Under denna period sker det en förändringsprocess i kvinnans kropp som med stor säkerhet kommer att påverka omgivningen. Till dessa känslor kommer en enorm trötthet för den blivande mamman. Denna förändring är dock övergående, så härda ut.

När man sen till slut blir förälder så förändras en stor del av ens vardagsliv. Inte minst genom att man får följa en ny människas liv på nära håll, en människa som säkerligen även är det viktigast som finns för dig som förälder. Ofta är de starka känslor som man får för barnet något som brukar överrumpla en nybliven förälder.

Något som inte går att undvika är att den nya familjemedlem kommer att rucka på de roller och rutiner som sedan tidigare har etablerats i familjen. Redan från början är barnet en individ med egen vilja och egna behov. Barnet behöver från början både tid och uppmärksamhet från sina föräldrar. Prata gärna i förväg hur ni ska hantera olika situationer så att ni är förberedda på dem. Det är dock i stort sett omöjligt att kunna förutse exakt hur det kommer att bli med ett barn i familjen. Med tiden hittar de flesta sin plats som både förälder och barn i den nya familjen. Även om man är lycklig över att vara förälder så är det okej att ibland känna sig ledsen och sakna det gamla livet.

Värderingar och förväntningar inför föräldraskapet

När man får barn brukar man ofta fundera på sin egen barndom och hur den var. De flesta har saker de vill föra vidare till sitt eget barn eller också saker som de vill att barnet inte ska behöva uppleva. När två personer väljer att skaffa barn tillsammans så är det inte säkert att bilden av hur en lycklig barndom ser likadan ut för båda föräldrarna. Det finns därför en risk att det i den nya rollen som föräldrar uppkommer konflikter i förhållande som tidigare inte varit närvarande. Om och när det händer är det viktigt att man visar förståelse för den andra förälderns tankar. Ofta är detta värderingar som sitter djupt rotade och det är inte så lätt att ändra på dem. Lyssna därför på varandra och försök att först förstå varför den andra föräldern tycker som han eller hon gör.

Föräldrarollen

Ett barn behöver dig olika mycket och på olika sätt beroende på hur gammalt barnet är. Den första tiden av ett barns liv är du direkt avgörande för barnets överlevnad.

Ett nyfött barn behöver dig för att få mat och värme. Du behövs även för att sköta om barnet, tvätta det, byta blöja, mm. Du som förälder börjar även redan när barnet är mycket litet att bygga på de värden som skapar grunden för trygghet, värme och kärlek hos barnet.

När barnet är lite äldre utökas din roll som förälder till att även innefatta en roll som lärare. Barn härmar de ljud du gör, de ser vad du gör och gör likadant, du lär dem vad som är rätt och fel i samhället, du blir även den som tar hand om dem om det uppstår problem eller skador.

Lita på din förmåga som förälder

Förälder

Som förälder ställs man hela tiden för olika utmaningar. Barnet utvecklas snabbt och det är inte säkert att du hänger med på alla steg av den emotionella och fysiska resa som ett litet barn gör på väldigt kort tid. Det är inte omöjligt att det som inte fungerar den ena veckan fungerar jättebra nästa vecka. Alla barn är dessutom olika och de utvecklas olika snabbt och på olika sätt. Jämför aldrig barns utveckling och förmåga, då detta endast skapar osäkerhet och stress som varken är bra för barnet eller dig som förälder.

Det kommer att komma dagar då du som förälder tycker att allt går åt pipan. Försök att slappna av och pröva dig fram för att komma underfund med vad som fungerar. Med tiden kommer du att bli bättre och bättre på att lära dig att tolka och förstå ditt barn. Ge därför inte upp, utan försök hela tiden att tänka på barnets behov. I början finns det egentligen bara ett fåtal naturliga orsaker som gör att barnet gråter och blir trotsigt. Detta är när barnet är hungrigt, behöver sova, när det gjort i blöjan eller när det är för varmt eller kallt.

Skulle du som förälder någon gång känna att du inte klarar av det ska du inte vara rädd för att be om hjälp. Alla har sådana dagar och det är då bra att ha ett nätverk omkring sig som kan hjälpa till. Det kan göra underverk att bara få komma ifrån ett par timmar, eller att få en natts sömn utan barnskrik. Tveka därför inte om att be om hjälp.

Läs mer: De olika trots åldrarna.

Att vara en bra förälder

De flesta har redan innan barnet kommit till dem bestämt sig för att de ska bli de bästa föräldrarna ett barn kan tänka sig. Frågan är bara, hur är man då?

En bra förälder är kärleksfull mot sina barn, men det är även okej att ibland tappa tålamodet, skrika och att vara inkonsekvent. Barn tål detta och blir inte olyckliga eller hämmade av det. Att ibland visa känslor och till synes okontrollerat beteende visar barnet att vi är människor och att det ibland är okej att bära sig lite dumt åt. Även om det är svårt att sätta ner vad som är rätt eller fel i rollen som en bra förälder så går det att ha målsättningar. Exempel på målsättningar skulle enligt Psykologiguider.se kunna vara:

1. Att inte ta på dig skulden när barnet går in i jobbiga perioder. Det är naturligt och utvecklande med trots och frustation. Skyll inte på dig själv, det går över!

2. Att oavsett vad berätta som det är, även om det är svåra besked såsom skilsmässa eller sjukdom. Barn känner på sig när något är fel så bättre att de vet än att deras fantasi skenar iväg.

3. Att klart och tydligt tala om för barnet vad som gäller. Det är viktigt att sätta gränser, våga bli arg eller att hindra ett barn som är trotsigt och bär sig illa åt. Detta främjar barnets utveckling.

4. Att inte acceptera att barnet säger elaka och föraktfulla saker till dig. Gör barnet medvetet om att det får tänka sådant men inte säga det.

5. Välj dina strider under de jobbigaste perioderna, även om du blir inkonsekvent ibland.

Läs mer: Tips på böcker om barnuppfostran

Parrelationen kan förändras

Redan under graviditeten kan parrelationen bli märkbart påfrestad på grund av de hormonförändringar som sker i kvinnans kropp. Detta kan bli en jobbig period men som tur var är graviditeten relativt sett en väldigt kort period av livet. För parrelationen är det viktigt att man känner till denna förändring så att man får en ökad förståelse för detta. Det kommer säkert perioder under graviditeten då ni båda undrar om ni verkligen har valt rätt partner att skaffa barn med.

När barn kommer så utvecklas en parrelation till en föräldrarelation. Det är dock viktigt att man inte glömmer bort varandra under den här tiden. Det är lätt hänt att man slutar att prata och röra varandra när ett barn kommer in i bilden. All kommunikation går istället genom barnet.

För att underlätta den nya föräldrarelationen så bör båda redan från början försöka vara delaktiga i barnet. Var heller inte rädda för att be om hjälp så att ni får tid till varandra. Uppstår det problem i relationen så finns det hjälp att få. Prata med personalen på MVC, BVC eller kommunens familjerådgivning för att få råd och stöd.

Separation – om det inte fungerar

Föräldrar separerar, det händer och är inget konstigt. När och om det inträffar så måste ni som föräldrar hitta former för umgänge, vårdnad och boende. Föräldrar med gemensam vårdnad men som inte längre bor ihop bestämmer tillsammans var barnet ska bo och hur mycket barnet ska bo på varje ställe. Kommer ni inte överens kan kommunen hjälpa till med ett “samarbetssamtal”. Under detta samtal får ni hjälp att komma överens utan att behöva gå till domstol.

Det viktigaste vid en separation är att man ser till barnets behov först. Detta innebär exempelvis att övertyga barnet om att han eller hon inte bär skulden till skilsmässan, att säkerställa en trygg miljö, att ge barnet en ekonomisk trygghet, att barnet hålls utanför föräldrarnas konflikt och mycket mer.

Läs mer om separation eller om bonusfamiljen.

Här hittar du mer om livet som förälder.

Se gärna våra filmer för dig som har barn.

Fler artiklar för dig med familj

flytta med barn

Flytta med barn

Vad bör man tänka på när man flyttar med barn? Kan en flytt påverka ett nyfött barn? Kan små barn fara illa av att man flyttar ofta? Du får handfasta tips att tänka på när du flyttar in och ut ur en ny bostad tillsammans med ett eller flera små barn.

Läs artikeln »
Spara till barn

Spara till barn

Att spara till barn är en långsiktig handling, och för att få en trevlig ränta-på-ränta-effekt är det viktigt att börja spara i tid. Spara hellre en liten summa, än ingen alls. 

Läs artikeln »
Föräldrapenning

Föräldrapenning

Föräldrapenning, sjukpenning, garantidagar, lägstanivådagar och mycket mer ska man hålla redan på som nybliven förälder. Vilka regler gäller för föräldrapenning? Vad innebär föräldrapenning? Hur mångar föräldradagar får du föräldrapenning och hur mycket?

Läs artikeln »
Barnbidrag 2019

Barnbidrag 2021 / 2020

Nivån för barnbidraget 2021 är kvar på samma nivå som 2018. Om du har ett barn så får du således 1250 kronor i barnbidrag per barn och månad. Utöver detta kan du vara berättigad till flerbarnstillägg. 

Läs artikeln »
olika typ av dop

Olika typer av dop

När det är dags för dop måste ni bestämma om dopet ska vara stort eller litet. Ska dopet ha en personlig känsla eller ska dopet ha ett speciellt tema. Här hittar du tips på vad du ska tänka på när du planerar ditt dop.

Läs artikeln »
Föräldraledighet

Föräldraledighet

Föräldraledighet är något som alla föräldrar har rätt till. Vi förklarar här enkelt reglerna för föräldraledighet. Försäkringskassans regler är något som många tycker är svårt. I vardagligt tal nämns ofta pappaledighet och mammaledighet för samma sak. 

Läs artikeln »
schema inskolning forskola

Inskolningsschema förskola

Här hittar du exempel på ett inskolningsschema på förskolan. Första dagarna på förskolan hälsar du på för att lära känna förskolan. Dagarna efter går mer ut på att lära känna barn och pedagoger.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.