Förlossning tvillingar

Förlossning vid tvillingar

En förlossning med tvillingar skiljer sig inte mycket från en förlossning där kvinnan endast väntar ett barn. Det som skiljer är att det är två barn som ska födas. En förlossning med tvillingar räknas dock som en riskförlossning.

Att föda tvillingar

En förlossning med tvillingar skiljer sig inte mycket från en förlossning där kvinnan endast väntar ett barn. Det som skiljer är att det är två barn som ska födas. En förlossning med tvillingar räknas dock som en riskförlossning.

Ungefär hälften av alla förlossningar med tvillingar föds vaginalt och hälften föds genom kejsarsnitt. När du väntar tvillingar så ska du helst inte gå längre än vecka 40 då moderkakan sedan inte orkar försörja barnen med näring lika bra. En vaginal förlossning är att föredra om båda barnen ligger med huvudet nedåt.

Om tvillingförlossning

Varje år sker det i Sverige mellan 2000-3000 förlossningar med tvillingar. Antalet tvillingfödslar har ökat under de senaste decennierna till följd av assisterade befruktningar och att de gravida kvinnorna blir allt äldre. Antar tvillingar som föds har dock stabiliserat på senare år då tekniken blivit allt mer exakt. 

Ungefär hälften av alla förlossningar med tvillingar räknas som tidiga förlossningar, dvs innan den 38e graviditetsveckan. I genomsnitt så föds tvillingar i vecka 36, men tidpunkten för förlossningen varierar ofta mellan vecka 32-38.

Inför förlossningen med tvillingar

När du väntat barn med tvillingar så har du varit på både fler och tätare kontroller hos barnmorskan än vad som annars är vanligt. Mår du och tvillingarna bra under graviditeten så planerar man vanligen en vaginal förlossning. Ibland föreslås dock kejsarsnitt när det gäller en högriskgraviditet.

En annan faktor som avgör om tvillingarna föds vaginalt eller genom kejsarsnitt är deras position. Ligger båda barnen i så kallas sätesbjudning eller om de ligger på tvären så kommer förlossningen sannolikt att ske med kejsarsnitt. Om den tvilling som ligger längst ner, närmst förlossningskanalen, ligger med huvudet nedåt i vecka 32 så planerar man normalt för en vaginal förlossning.

På förlossningen vid tvillingfödsel

När du ska föda tvillingar så räknas detta som en riskförlossning, vilket innebär att det kommer att vara fler personer i rummet när det är dags att föda. Det faktum att det är mer än ett barn som skall tas hand om är också en anledning till att det behövs mer personal. Kombinationen av personal varierar men både läkare, barnmorska och undersköterska brukar vara på plats när det är dags att föda. Ibland kan även anestesiläkare och anestesisköterska vara på plats.

Att föda tvillingar vaginalt

Att föda tvillingar naturligt skiljer sig inte mycket åt från att föda endast ett barn, men vi ska här gå igenom processen. 

Du märker sannolikt av att det är dags att föda till följd av att värkarna sätter igång. När värkarna är ungefär var femte minut är det dags att åka in. När du väntar tvillingar är det dock bra att ringa i god tid och rådfråga. Förlossningen sätter även vid en tvillingförlossning igång när du öppen ungefär 10 centimeter.

Inför en förlossning, och i väntan på att det är dags, så övervakas barnen med CTG, som sitter spänt med två bälten runt kvinnans mage. Detta mäter barnens hjärtljud och frekvensen mellan dina värkar. Läs mer: Förlossningsvärkar.

Ibland kan man efter det att vattnet har gått sätta en skalpelektrod på huvudet på det barn som lägger närmst att födas. Detta är också ett verktyg för att mäta och registrera barnets hjärtljud. I förlossningsrummet finns även en ultraljudsapparat, som används för att kontrollera hur tvillingarna ligger inne i livmodern.

Både vid en tvillingförlossning och vid andra förlossningar är det vanligt att kvinnan får värkstimulerande. Detta innehåller ämnet Oxytocin och ges genom ett dropp i armen för att värkarna ska bli starkare. Vid tvillingar behövs detta ofta när det andra barnet ska födas fram, då värkarna ofta är glesare vid detta skede. 

Det andra barnet

Så fort den första tvillingen kommit ut, så kontrollerar läkaren hur den andra tvillingen ligger i livmodern med hjälp av ultraljud. Den andra tvillingen har nu fått gott om plats inne i livmodern och det händer därför att barnet vänder sig till tvärt läge. Att barnet stannar i detta läge är ovanligt, men om barnet ligger kvar på tvären så kan det i undantagsfall behöva födas genom kejsarsnitt. 

För att hjälpa den andra tvillingen att få rätt position så håller läkaren runt magen på kvinnan och säkerställer på så sätt att barnet vänder sig så att det ligger med huvudet i bäckenet. Om barnet inte går att vända rätt så brukar det i det här skedet inte vara några problem att föda barnet även om det ligger med stjärten nedåt, i så kallad sätesbjudning.

När andra tvillingen ligger i rätt position så börjar förlossningen av barn nummer två. Den första tvillingen hålls och undersöks samtidigt av vårdpersonalen. Därefter kan en eventuell partner få lov att hålla den förstfödda tvillingen. 

Det andra barnet kommer vanligtvis både fortare och lättare än det första barnet då förlossningskanalen redan har tänjts ut. Det kan dock dröja lite innan värkarna kommer igång igen, vilket brukar ta allt mellan fem minuter och en timme. 

Först när båda tvillingarna är födda så kommer moderkakan eller moderkakorna ut. Läs mer: Moderkaka och fostersäck vid tvillinggraviditet

Kejsarsnitt vid tvillingar

Väntar du tvillingar så är sannolikheten ungefär femtio procent att barnen kommer födas via kejsarsnitt. Detta går till i stort sett som på samma sätt som när det genomförs med ett barn. Kejsarsnitt väljs normalt om barnen ligger i fel position, eller om riskfaktorer såsom placenta praevia, trångt bäcken, delad fostersäck, vid medfödda fosterskador, vid förlust av fostervätska, mm, föreligger. Likaså sker förlossningen ofta via kejsarsnitt om barnen föds för tidigt. Här kan du läsa mer om kejsarsnitt.

En skillnad som finns när tvillingar ska födas genom kejsarsnitt är det är fler personer på plats i rummet. När kejsarsnittet genomförts så lyfter läkaren ut barnen, en och en, och lämnar över barnet till en barnmorska. Två barnmorskor krävs i detta skede för att kunna ta emot de två barnen. När barnen är ute så lyfter läkaren även ut moderkakorna och syr sedan ihop livmodern.

Läs även: Fakta om tvillingar eller om tvillingar med namn på samma initialer.

Källa: 1177, bb Stockholm, Danderyds sjukhus, socialstyrelsenråd från barnmorska.

Fler artiklar för dig med familj

vattnet går

Vattnet går

Vattnet går normalt när förlossning är nära. Din bebis ligger nämligen inbäddad i fosterhinnan som i sin tur är fylld av skyddande fostervatten. Många undrar hur det känns när vattnet går samt hur mycket vatten det kommer när det går.

Läs artikeln »
Livmodertappen

Livmodertappen gravid

Längst ner är livmodern formad som en tapp  som kallas livmodertappen.Tappen är både hård och mjuk. Vissa kan uppleva smärta vid beröring av livmodertappen och andra kan känna illamående, yrsel eller andra obehag. Många kan inte känna sin egen livmodertapp så om du försöker och inte hittar den, så ska du inte vara orolig.

Läs artikeln »
Så förändras din kropp efter graviditeten

Så förändras din kropp efter graviditeten

Efter en graviditet så förändras din kropp. Vissa av dessa fysiska förändringar är bestående medan andra försvinner några månader efter förlossningen. Här listar vi 21 olika sätt på vilket din kropp påverkas efter förlossningen av en graviditet. 

Läs artikeln »
kejsarsnitt

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt kan genomföras både planerat och akut, men varför gör man egentligt kejsarsnitt och hur går det till? Hur blir ett ärr efter ett kejsarsnitt. Får man själv välja om barnet ska födas med kejsarsnitt eller måsta man föda vaginalt om det är möjligt.

Läs artikeln »
Sugklocka vid förlossning

Sugklocka

En sugklocka används för att hjälpa till vid en förlossning. Det finns en del risker med sugklocka men man ska komma ihåg att den används när det finns en fara för modern eller barnet. Det är ovanligt med skador eller komplikationer. 

Läs artikeln »
Latensfasen

Latensfasen – Latensfas

Latensfas kalas den del då kroppen förbereder sig inför förlossningen. Under latensfasen öppnas livmodersmunnen upp 3-4 centimeter. Fasen känns igen på de molliknande värkarna som påminner om mensvärk. Vi ger dig 7 tips på hur du kan lindra smärtan under latensfasen. 

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.