Babyhjälp logo

Föräldrapenning

-Vilka regler gäller för föräldrapenningen?

Den ersättning som en förälder får för att kunna vara ledig från arbetet för att ta hand om sina barn kallas föräldrapenning. Du kan få föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Sammanlagt har ni rätt till 480 dagar med föräldrapenning, därav 90 är reserverade för var och en av föräldrarna.

För barn födda efter 2014 kan du utnyttja dina dagar och din rätt att ta ut föräldrapenning fram tills barnet fyller tolv år eller tills barnet slutat i årskurs fem i grundskolan. Observera att du endast får föräldrapenning när du är hemma och tar hand om ditt barn. Du kan med andra ord inte arbeta eller studera under samma tid som när du tar ut föräldrapenning.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


För att få ut föräldrapenning ska anmälan göras senast samma dag som du vill ha ersättning för. Bäst är om du kan anmäla att du vill ha föräldrapenning i förväg via försäkringskassans hemsida. Pengarna betalas ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut. Exempelvis så får du normalt ut den tillfälliga föräldrapenningen för de tio pappadagarna i en klumpsumma även om dagarna infaller på olika sidor av ett månadsskifte.

Man måste inte ta ut hela dagar när man har föräldrapenning, utan kan i stället välja halva, tre fjärdedels, en fjärdedels eller en åttondedels dagar. Detta innebär att man kan jobba den del man inte tar ut ersättning för eller dela dagen med den andra föräldern.

Läs även: Hur länge kan du vara föräldraledig?

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

bok graviditetÄr du gravid? Dokumentera då din gravidresa.

Den nya boken ”Min graviditet – En veckodagbok” har tagit fasta på att du ska minnas din graviditet. I denna kombinerade faktabok och dagbok kan du både läsa om vad som händer i de olika veckorna samtidigt som du varje vecka kan fylla i hur du mår, vad som händer och dina upplevelser av graviditeten. Boken finns i bokhandeln från och med september 2017.

Köp boken i fysisk bokhandel eller på Adlibris, Bokus eller på CDON.

Annons - texten fortsätter nedanför

Hur länge kan du få föräldrapenning?

Om ditt barn är fött eller adopterat 2014 eller senare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs fem i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Om ditt barn är fött eller adopterat 2013 eller tidigare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Dubbeldagar - hemma samtidigt

Nu kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar under barnets första år. Dessa dagar kallas "dubbeldagar". Som mest kan föräldrarna ta ut 30 dubbeldagar under perioden. Tänk på att dubbeldagarna inte innebär att ni får fler dagar med föräldrapenning, utan är ni båda hemma samtidigt så nyttjar ni två dagar. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning.

För att ta ut dubbeldagar så ska du och den andra föräldern ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Ni kan dock bara ta ut föräldrapenningdagar från era gemensamma 240 dagar med föräldrapenning och inte från de 90 dagarna som är reserverade. Det innebär att om ena föräldern avstår alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut dubbeldagar. De dagarna som ni tar ut dubbeldagar ger heller inte rätt till jämställdhetsbonus.

Hur mycket får du när du lever på föräldrapenning?

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Detta är en komplicerat område, då det finns tre olika ersättningsnivåer; sjukpenningsnivå, grundnivå och lägstanivå. Den första, sjukpenningsnivån, är baserad på din inkomst. De två övriga är lika för alla.

Sjukpenningsnivå - Under 390 dagar kan ni få föräldrapenning på sjukpenningnivå (195 dagar vardera). Detta är något mindre än 80 procent av din sjukpenninggrundade inkomst (se nedan). För att få en sjukpenninggrundad inkomst så måste du ha tjänat mer än 180 kronor per dag i 240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade födelsen. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningsnivå. De 90 dagar som från och med 2016 är reserverade för var och en av föräldrarna måste också tagas ut på sjukpenningsnivå.

Grundnivå - Denna nivå hamnar man på och får ersättning efter om man inte uppfyller ersättningen för sjukpenning (250 kr per dag för 2017).

Lägstanivå - Av de totalt 480 dagarna är 90 dagar av ersättningen på lägstanivå (45 dagar vardera). Dessa kallades tidigare för garantidagar. Föräldrapenningen på lägstanivån ligger på 180 kronor per dag för barn födda från och med 1 juli 2006 och för barn födda tidigare än denna datum är beloppet 60 kronor per dag.

Mer om: Barnbidrag

Om ni ska dela på dagarna med föräldrapenning

Reglerna för föräldrapenning ändras regelbundet. De senaste justeringarna gjordes 2016 och innan dess 2014. De nya reglerna säger att:

Om barnet är fött före den första januari 2014 så får ni hälften av de 480 dagarna var, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för varje förälder. Övriga dagar kan ni avstå till varandra.

Om barnet är fött 2014 eller senare så får ni 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Men ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till den andra föräldern. 60 dagar är på sjukpenningnivå är dock reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Är barnet fött efter den 1 januari 2016 är 90 dagar reserverade för vardera förälder och kan inte avstås. Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Men ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till den andra föräldern.

Sjukpenninggrundad inkomst

Denna fastställs utifrån din årliga arbetsinkomst av Försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst har ett tak, vilket ligger på 7,5 prisbasbelopp. Detta betyder att även om du tjänar mer än detta så får du normalt ingen ersättning för överstigande del. För föräldrapenningen så räknar man dock på inkomster ända upp till 10 prisbasbelopp. Har man en hög inkomst så kan man med andra ord få mer i föräldrapenning än vad man kan i sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Observera att de tio pappadagarna ger dig rätt till tillfällig föräldrapenning med ett tak på 7,5 prisbasbelopp.

Prisbasbelopp är något som justeras varje år, men för 2017 ligger beloppet på 44 800 kronor per år. Ersättningsnivån enligt de flesta försäkringar ligger på 80%. Dock så beräknas ersättningen genom att man multiplicerar den sjukpenninggrundade inkomsten med 0,97 och sedan tar man 80% av detta. Ersättningen blir därför något lägre än 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten. Observera att den högsta nivån för att beräkna sjukpenningnivån för föräldrapenningen är tio gånger prisbasbeloppet, dvs 448 000.

Exempel

Johan arbetar heltid som tjänsteman och tjänar 28 000kr i månaden. Räknat på ett år, tolv månader, blir detta 336 000 kronor. Johan har inga andra inkomster så detta belopp är därför lika med hans sjukpenninggrundande inkomst. För att få fram sin ersättning så tar Johan:
336 000 x 0,97 = 325 920
325 920 x 0,8 (dvs 80%) = 260 736
Ersättning per dag blir då: 260 736 / 365 = 714 kronor.

Hur gör jag för att få föräldrapenning?

En anmälan om detta kan du göra direkt på försäkringskassans hemsida eller genom att skicka in en blankett. Om du väljer att anmäla om föräldrapenning på nätet så behöver du en e-legitimation som du laddar ner från din bank på internet. Innan du kan ansöka måste dock ett moderskapsintyg ha skickats in i förväg av modern och du som far skall vara registrerad. För att dessa krav ska vara uppfyllda så räcker det med att modern skickar in det moderskapsintyg som hon får vid ett av besöken hos Mödravårdscentralen (MVC).

Läs även: Hur fungerar det med namn, vårdnad och personnummer.

Kalender för föräldrapenningdagar

När du planerar din ledighet och dina utbetalningar av föräldrapenningen ska du tänka på att försäkringskassans beräkningsperiod löper från den 21:a i en månad till den 20:e i nästa månad. Föräldrapenningen betalas sedan ut mellan den 25:e och den 27:e i månaden beroende på vilket datum du är född. Exempelvis så betalas föräldrapenning som du begärt för den 21 mars - 20 april ut mellan den 25:e och den 27:e april. Var observant på att utbetalningen av föräldrapenningen kan skilja sig mellan månaderna, vilket beror på att månaderna har olika antal dagar.

Avstå föräldrapenning

För att ge bort föräldradagar och därmed föräldrapenning måste man antingen skicka in en blankett som intygar att du vill avstå föräldrapenning eller göra det på Mina sidor på Försäkringskassans webbsida. Totalt har ni 480 dagar, vilket innebär att ni har 240 dagar vardera. Av dessa kan du avstå alla dagar du vill till den andra föräldern, förutom de 90 dagar som är reserverade just för dig. Är du ensam om vårdnaden så har du rätt till alla dagarna. Ångrar man att man gett bort dagarna så går det att ta tillbaka dagarna om det ännu inte betalats ut någon ersättning för dem. Anmälan om att avstå föräldrapenning görs online eller på blankett FK 7470 och anmälan om att ta tillbaka på blankett FK 7471 alternativt online. Du hittar blanketter och möjligheten att göra anmälan online på forsakringskassan.se.

Om ni avser att ta ut dubbeldagar så ska ni observera att dessa bara går att ta ut från era gemensamma dagar med föräldrapenning och inte från de 90 dagarna som är reserverade. Det innebär att om den ena föräldern avstår från alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut dubbeldagar.

Pengar från arbetsgivaren

Vissa arbetsgivare betalar ut extra ersättning som en utfyllnad till föräldrapenningen. Kontakta ditt fackförbund eller din arbetsgivare för att få mer information kring detta.

Jämställdhetsbonus

Riksdagen har beslutat att ta bort jämställdhetsbonusen. Det innebär att ingen jämställdhetsbonusen kommer att betalas ut för dagar efter den 31 december 2016. Dagar fram till och med den 31 december påverkas inte.

Källa: www.forsäkringskassan.se 2017


De som läst om reglerna kring föräldrapenning läste även mer om föräldraledighet och om reglerna kring barnbidrag.

Barntema
Att tänka på!

Alla förmåner som påverkar din bruttolön kan ge dig sämre föräldrapenning! Om du exempelvis hyr en dator av din arbetsgivare, så sänks årsinkomsten och din sjukpenninggrundade inkomst i motsvarande mån. Som du förstår av detta exempel så uppstår här en "osynlig" kostnad i och med den lägre föräldrapenningen. Detta är något som du måste räkna med för att få den totala kostnadsbilden.

Separation

Hur påverkas barnet av en separation när barnet är i ålder 0-3år

Alla separationer mellan föräldrar och barn påverkar det lilla barnet. Extra känslig för separationer från föräldrarna är barnet innan de har fått begrepp och uppfattning om objekt och personers förhållande till sig själv. Detta inträffar runt treårsåldern. Längre separationer mellan barn och föräldrar innan denna åldern är därför inte att rekommendera.

» Mer om separationers påverkan på barn.

Sponsrat innehåll Barntema

 Vi älskar di små!

Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

» Besök Barntema.se