Sexårstrots

Sexårstrots – den lilla tonåren

Sexårstrots kommer när barnet är runt 6 år och denna trotsålder kan vara en riktig prövning. Sexårstrotsen påminner om den revolt som en tonåring genomför långt senare.

Sexårstrots – varför trotsar barn i sexårs ålder

Den trotsålder som kommer när barnet är runt sex år kallas ibland lilla tonåren. Är du där kan det vara lätt att förstå varför. Många barn är väldigt känsliga i den här åldern.

Barn i sexårs åldern funderar ofta på allvarliga saker såsom livet och döden, men de kan även vara väldigt manipulativa och uträknande i sitt sätt för att få sina föräldrars uppmärksamhet. 6-åringen testar ofta hur långt gummibandet från föräldrarna är.

Du kan nu få mycket frågor om allt möjligt, vilket är ett tecken på att barnet är i processen. I denna ålder börjar skolan och barn pendlar ofta mellan viljan och stoltheten att vara stor och viljan att vara en bebis igen. Ibland kan sexårstrotsen bli värre om barnet har småsyskon. Det finns ingen annan ålder där barn är mer motiverade och kunskapshungriga än i 6-7 års ålder.

Sexårstrots och utvecklingen

För en sex åring är det stort att börja förskoleklass och sen skolan. De kan nu på ett annat sätt börja jämför sig med andra och bli ledsna för att de känner sig sämre på något sätt. Skolan är en tuff värld och som barn kan man vara oförberedd på alla de gliringar som kommer från de större barnen. Barn börjar nu också förstå att det finns andra och att alla inte har det som man själv.

Barnets utveckling kan i den här perioden vara ångestfylld och det händer att barn kan backa i sin ålder (regrediera). De behöver under den här perioden extra mycket trygghet och kärlek, även om de genom sin trots visar på det motsatta. Man bör bemöta barnet genom att finnas tillhands, lyssna, trösta och stötta deras först små steg ut i livet.

Hur visar sig sexårstrotsen

Ditt barn som tidigare har varit harmoniskt och lugnt varvar helt plötsligt smäll i dörrar med kloka ord och överdådiga kärleksförklaringar. Många barn i sex och sju års åldern börjar lära sig fula ord i skolan som de sedan testar på omgivningen. De har dock ingen aning om vad de betyder eller att de kan såra någon. Inte undra på att sexårsåldern ibland kallas för ”Lilla tonåren” eller för ”lilla puberteten”.

Sexåringen är full av misstro, både mot sig själv och sin omgivning. Barnet känner sig inte omtyckt och söker desperat gemenskap och bekräftelse från både kompisar och föräldrar. Sexåringens ständiga jakt på bekräftelse som han eller hon ändå inte tror på gör att sexåringen kan upplevas som väldigt krävande. Barnet ändrar sig från den ena stunden till den andra och ingenting är bra nog.

Precis som vid alla andra trotsåldrar är det viktigt att markera var gränsen går, och bestämt säga ifrån när barnet går över den.

Varför har barn sexårstrots?

Barn utvecklas ständigt och blir mer och mer kunniga och självständiga. Mognaden som kommer vid 6-års ålder för med sig en önskan om att bestämma mer själv, något man inte alltid kan. Tänk på att denna förändring inte bara är påfrestande för dig som förälder, utan även för barnet.

Det är inte bara tankar som far och flyger i ditt barns huvud just nu, även den kroppsliga utvecklingen tar fart och det kan vara svårt för honom eller henne att behärska sin kropp. Barnet kan uppfattas klumpigt när det gång på gång råkar välta ner mjölkglaset eller för tredje gången går in i dörren. Detta är inget barn gör med flit, så ha överseende. Utan anklagelser blir ditt barn tryggare och olyckorna färre.

Vägledning vid sexårstrots

När ditt barn kommer in i sexårstrotsen så kommer du att bli testad och utsatt för svåra tålamodstest. Även om det är frustrerande för oss som föräldrar, så är det viktigt att komma igång att detta är en naturlig utvecklingsfas som är nödvändig för ditt barn att gå igenom för att slutligen bli en självständig person. Det enda du kan påverka och bestämma över är hur du ska reagera på ditt barns trots.

Trots ses ofta som ett beteende som inte är okej. Välj istället att se det som en frigörelseprocess som du måste hjälpa barnet att ta sig igenom. Ställ frågor, lyssna och var nyfiken så att du kan reda ut barnets eventuella oro eller funderingar. Kompromissa i frågor och regler där ditt barn kan få vara med och bestämma och uttrycka det han eller hon vill.

Om barnet visar på dåligt uppförande är det viktigt att konsekvenserna kommer direkt, gärna samma dag. Om konsekvensen ligger flera dagar bort så har barnet svårt att få ihop orsak och verkan. Tänk även på att lyssna på ditt barn, istället för att hela tiden tillrättavisa. Lyssnar du på din sexåring så kommer han eller hon att lyssna på dig.

Tips!

Använd jag-budskap, säg ”jag vill” istället för du-budskap ”du får inte”.

Påverka sexårstrotsen

Ofta vill en sexåring känna sig duktig och sedd av sina föräldrar. Involvera gärna barnet i vardagssysslorna. Låt barnet vara med och laga mat, låt de tycka till om vilken skjorta du ska ha på arbetet och låt de själv bestämma vad de ska ha på sig, när de ska bada eller vem de ska umgås med. Genom att involvera barnet så får du honom eller henne att känna kontroll över situationen, vilket underlättar i denna något tuffare perioden av barndomen.

”Välj dina strider. Du kan omöjligt vinna dem alla.”

De som läste om sexårstrots läste även 5 tips för att hantera trots samt om raseriutbrott.

Fler artiklar för dig med familj

bvc tillväxtkurva barn

BVC tillväxtkurva

BVC tillväxtkurva. Vilken tillväxt ska ett barn ha under det första året? Varför tycker läkarna och sköterskorna på BVC att det är så viktigt att barnet följer tillväxtkurvan? Ladda ner grafer och tabeller i pdf över BVCs tillväxtkurvor (längdkurvor och viktkurvor).

Läs artikeln »
barnbeck

Barnbeck eller mekonium

Barnbeck är barnets första avföring. Bajset är ofta grönsvart hos ett nyfött barn. Barnbeck innehåller hudavlagringar och andra restprodukter som finns i barnets tarmar. Om barnbeck eller mekonium kommer ut i fostervattnet så kan det uppstå komplikationer.

Läs artikeln »
förlossningsdepression

Förlossningsdepression

Förlossningsdepression och förlossingspsykos – varför drabbas man av Förlossningsdepression? Hur hittar du tecken och symptom på att du har drabbats.  Runt 10% av alla kvinnor drabbas av en förlossningsdepression som varar i mer än två veckor. Att vara nedstämd eller att lida av en depression i samband med förlossningen är inte ovanligt. 

Läs artikeln »
Föräldraledighet

Föräldraledighet

Föräldraledighet är något som alla föräldrar har rätt till. Vi förklarar här enkelt reglerna för föräldraledighet. Försäkringskassans regler är något som många tycker är svårt. I vardagligt tal nämns ofta pappaledighet och mammaledighet för samma sak. 

Läs artikeln »
High need baby / plusbarn som kräver närhet

Plusbarn – är ditt barn ett plusbarn?

Ett plusbarn är ett barn som är otroligt krävande. Typiska tecken på att ditt barn är ett plusbarn är att de är intensiva, känsliga, missnöjda, sover dåligt, äter dåligt, är oförutsägbara, att de inte går att sätta ner och att de inte kan lugna sig själv. Dessa tecken finns hos många barn, men hos plusbarn är det konstant.

Läs artikeln »
RS virus barn

RS-virus barn

Hur smittar RS-virus nyfödda och spädbarn? Hur skyddar man sina barn mot RS virus? Vilka symptom har mina barn om de har smittats av RS-virus? Är RS-virus farligt för barn? I denna artikel lyfter vi vanliga frågor och svar om RS-virus hos barn, nyfödda och spädbarn.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.