digitalisering förskola

Digitalisering i förskolan

Förskolan blir allt mer digital

Förskolan har sedan den 1 juli 2019 fått en ny läroplan där det är obligatoriskt att barn från och med ett års ålder ska få möjlighet att utveckla digital kompetens.

Vad digital kompetens hos förskolebarn är slås inte fast i läroplanen. Samtidigt går debatten om skärmar och skärmtid isär. Det finns forskare som bestämt tycker att man ska vänta med introduktionen av skärmar, medan det på andra sidan finns de som säger att digitaliseringen är en del av vår moderna vardag och ingen man kan skydda barnen ifrån.

Den nya läroplanen

Läroplanen uppdateras regelbundet för att följa med i utvecklingen. Enligt den nya läroplanen ska digitala verktyg användas för att främja utveckling och lärande. Målsättningen är att förskolebarnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Det framgår dock inte i läroplanen hur detta ska gå till, utan detta är upp till ansvariga och personalen i förskolan.

Skolverket beskriver fyra aspekter av digital kompetens.

  • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Rekommendationer från WHO

I rekommendationerna från WHO så skriver de att barn under två år inte ska hålla på med digitala medier eller ha någon skärmtid över huvud taget. Det är inte bra för barn att vara stillasittande på detta sätt. Enligt WHOs rekommendation så ska det fokuseras på lekande och inlärning med rörlighet i fokus.

I Sverige följer vi liksom i övriga nordiska länder inte WHO när det gäller skärmtid. Magdalena Karlsson är utbildningsråd på Skolverket och har varit med att ta fram den nya läroplanen. Hon menar att digitalisering inte behöver innebära att man är mer stillasittande. Det kan exempelvis innebära att man går på upptäcksfärd i skogen med en digital kamera eller en ipad.

Vad tycker du om digitaliseringen av förskolan?

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan#h-Latbarnensjalvabliproducenter

Här kan du läsa mer om den nya läroplanen.

Caroline

Caroline är utbildad sjuksköterska och mamma till två små underbara barn. Hon har arbetat inom mödravården under många år och brinner för att hjälpa gravida och blivande föräldrar. Caroline har skrivit artiklar på Babyhjälp.se sedan 2018. Innehållet är granskat av: Babyhjälp´s expertpanel med sakkunniga inom mödra- och barnhälsovården.

Fler artiklar för dig som är gravid

sätesbjudning

Sätesbjudning

Sätesbjudning innebär att barnet ligger med gumpen nedåt. Det är ovanligt att en kvinna genomgår en sätesförlossning. Idag är det vanligast att en kvinna föder genom kejsarsnitt när barnet ligger i sätesbjudning. Läs om riskerna, innebörden och fakta kring sätesbjudning på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
katt gravid

Gravid och katt

Katt innebär en risk när man är gravid. Man måste dock inte göra sig av med sin katt bara för att man är gravid. Toxoplasmainfektion smittar främst när man rensar kattlådan. Om man är gravid och smittas så kan infektionen leda till missfall eller skador på fostret.

Läs artikeln »
gravid symptom nastappa under graviditeten

Nästäppa under graviditeten

När du är gravid drabbas man ofta av nästäppa s.k gravidtäppa, vilket framförallt påverkar nattsömnen negativt. För att lindra nästäppan under graviditeten så kan man använda koksaltlösning. Undvik dock vanlig nässpray när du är gravid.

Läs artikeln »
Viktökning under graviditeten

Viktökning under graviditeten

Beräkna din viktökning under graviditeten med vår viktkalkylator. Hur mycket är det normalt att gå upp i vikt när man är gravid? Går man upp mest i vikt i början av graviditeten eller kommer viktuppgången i slutet av graviditeten? Räkna ut hur din viktökning bör fördelas månad för månad under graviditeten.

Läs artikeln »
Skengravid

Skengravid

Skengraviditeter är vanliga hos både människor och djur. Ofta kan en kvinna bli skengravid om hon väldigt gärna vill bli gravid eller om det skett förändringar i livet som kan ha en stor hormonpåverkan. 

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.