digitalisering förskola

Digitalisering i förskolan

Förskolan blir allt mer digital

Förskolan har sedan den 1 juli 2019 fått en ny läroplan där det är obligatoriskt att barn från och med ett års ålder ska få möjlighet att utveckla digital kompetens.

Vad digital kompetens hos förskolebarn är slås inte fast i läroplanen. Samtidigt går debatten om skärmar och skärmtid isär. Det finns forskare som bestämt tycker att man ska vänta med introduktionen av skärmar, medan det på andra sidan finns de som säger att digitaliseringen är en del av vår moderna vardag och ingen man kan skydda barnen ifrån.

Den nya läroplanen

Läroplanen uppdateras regelbundet för att följa med i utvecklingen. Enligt den nya läroplanen ska digitala verktyg användas för att främja utveckling och lärande. Målsättningen är att förskolebarnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Det framgår dock inte i läroplanen hur detta ska gå till, utan detta är upp till ansvariga och personalen i förskolan.

Skolverket beskriver fyra aspekter av digital kompetens.

  • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Rekommendationer från WHO

I rekommendationerna från WHO så skriver de att barn under två år inte ska hålla på med digitala medier eller ha någon skärmtid över huvud taget. Det är inte bra för barn att vara stillasittande på detta sätt. Enligt WHOs rekommendation så ska det fokuseras på lekande och inlärning med rörlighet i fokus.

I Sverige följer vi liksom i övriga nordiska länder inte WHO när det gäller skärmtid. Magdalena Karlsson är utbildningsråd på Skolverket och har varit med att ta fram den nya läroplanen. Hon menar att digitalisering inte behöver innebära att man är mer stillasittande. Det kan exempelvis innebära att man går på upptäcksfärd i skogen med en digital kamera eller en ipad.

Vad tycker du om digitaliseringen av förskolan?

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan#h-Latbarnensjalvabliproducenter

Här kan du läsa mer om den nya läroplanen.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

fostervatten lacka

Att läcka fostervatten

Läckage av fostervatten är inget som normalt inträffar. Om man läcker fostervatten så bör man kontakta förlossningen. Det kan vara ett tecken på att förlossningen snart ska börja. Många gånger så förväxas läckage av fostervatten med urinläckage eller vattniga flytningar. Vi förklarar skillnaden.

Läs artikeln »
manad 4 5 6

Gravid månad 4, 5 och 6

Följ med i graviditeten och fostrets utveckling månad för månad. Vad är det egentligen som händer där inne i magen när du är gravid i månad 4, 5 och 6? Vad innebär det att vara gravid? 

Läs artikeln »
dagen efter piller

Dagen-efter-piller

Dagen efter piller ska tas inom 72 timmar efter samlaget. Ofta så ses dagen-efter-piller som ett alternativ till abort. Allt om akut p-piller och dagenefterpiller läser du på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev är fullt av fakta för dig som är gravid eller för dig som är nybliven förälder. Följ graviditetens utveckling eller barnets utveckling beroende på var i livet du befinner dig just nu.

Läs artikeln »
abortstatistik sverige

Abortstatistik i Sverige

Aborter i Sverige – Statistik och fakta om abort. Abortstatistik om aborter utförda i Sverige. Vid vilken vecka görs flest aborter? Var i landet görs flest aborter? Hur gammal är kvinnan när hon gör abort?

Läs artikeln »
gravid utebliven mens

Utebliven mens

Utebliven mens. Har din mens uteblivit så kan det betyda att du är gravid. Utebliven mens är det vanligaste och tydligaste graviditetssymptomet på att du är gravid. Men att mensen uteblir behöver inte betyda att du är gravid.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.