Statistik förskola

Statistik förskola

I Sverige är förskolan en naturlig del av barns uppväxt, men ändå går 23 000 barn inte i förskola. Av de som inte går är en stor del utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster.

Över 20 000 barn går inte i förskola

I Sverige är förskolan en naturlig del av barns uppväxt, men ändå går 23 000 barn inte i förskola. Av de som inte går är en stor del utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster.

Barn i åldern tre till fem år går i Sverige ofta i förskolan, men hela 6% av alla barn är inte inskrivna i någon verksamhet. Den stora ökningen av barn på förskolan startade när förskolan blev en egen skolform 1998. Idag är drygt 500 000 barn i åldern ett till fem år inskrivna på någon förskola.

Inskrivning efter ålder

I Sverige har man vid ett års ålder rätt att ha barn på förskolan, men de riktigt små barnen är inskrivna i mindre utsträckning. Tittar man på höstperioden det år barnet fyller ett år så är hälften av alla barn inskrivna på förskolan. Bland tvååringarna är andelen 89 procent och bland barnen i ålder tre till fem år är 94 procent inskrivna. Det finns inga skillnader eller kopplingar mellan barnens kön och andel som är inskrivna på förskolan.

Inte inskrivna på förskolan

Tittar man på åldersgruppen tre till fem år så är drygt 23 000 barn inte inskrivna på förskolan, vilket motsvaras av 6 procent av barnen i den åldersgruppen. Bland de barn som inte är inskrivna på förskolan är utrikesfödda barn samt barn som bor i en familj med låg inkomststandard överrepresenterade. Andra faktorer som utmärker sig för de familjer som inte har barn på förskolan är att de normalt har lägre utbildning samt att de oftare bor i hyresrätt.

Källa: SCB 2019. Resultaten bygger på uppgifter från förskoleregistret (som sammanställs av SCB på uppdrag av Skolverket) samt SCB:s Barn- och familjestatistik. Uppgifterna avser barn inskrivna i förskola den 15 oktober 2018.

Läs även: Inskolning på förskola eller om Maxtaxan.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för de undersökningar som görs på fostret när du är gravid. Det finns flera olika metoder inom fosterdiagnostiken men syftet är för alla att hitta missbildningar eller avvikelser på kromosomerna.  

Läs artikeln »
gravid symptom ryggont under graviditeten

Ryggont under graviditeten

Ryggont under graviditeten. Är du gravid och har ont i ryggen? Många gravida kvinnor drabbas av ryggont och det börjar ofta tidigt i graviditeten. Orsakerna till ryggont är många, men det finns några saker du kan göra för att lindra smärtan i ryggen. Läs mer om ryggont under graviditeten på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
Vanliga pojknamn

Pojknamn

Pojknamn 2020 / 2021. Vilket pojknamn är egentligen det vanligaste och mest populära? Här hittar du listor över pojknamn för barn namngivna 2020, både nationellt och fördelat per län.

Läs artikeln »
nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev är fullt av fakta för dig som är gravid eller för dig som är nybliven förälder. Följ graviditetens utveckling eller barnets utveckling beroende på var i livet du befinner dig just nu.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.