Statistik förskola

Statistik förskola

I Sverige är förskolan en naturlig del av barns uppväxt, men ändå går 23 000 barn inte i förskola. Av de som inte går är en stor del utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster.

Över 20 000 barn går inte i förskola

I Sverige är förskolan en naturlig del av barns uppväxt, men ändå går 23 000 barn inte i förskola. Av de som inte går är en stor del utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster.

Barn i åldern tre till fem år går i Sverige ofta i förskolan, men hela 6% av alla barn är inte inskrivna i någon verksamhet. Den stora ökningen av barn på förskolan startade när förskolan blev en egen skolform 1998. Idag är drygt 500 000 barn i åldern ett till fem år inskrivna på någon förskola.

Inskrivning efter ålder

I Sverige har man vid ett års ålder rätt att ha barn på förskolan, men de riktigt små barnen är inskrivna i mindre utsträckning. Tittar man på höstperioden det år barnet fyller ett år så är hälften av alla barn inskrivna på förskolan. Bland tvååringarna är andelen 89 procent och bland barnen i ålder tre till fem år är 94 procent inskrivna. Det finns inga skillnader eller kopplingar mellan barnens kön och andel som är inskrivna på förskolan.

Inte inskrivna på förskolan

Tittar man på åldersgruppen tre till fem år så är drygt 23 000 barn inte inskrivna på förskolan, vilket motsvaras av 6 procent av barnen i den åldersgruppen. Bland de barn som inte är inskrivna på förskolan är utrikesfödda barn samt barn som bor i en familj med låg inkomststandard överrepresenterade. Andra faktorer som utmärker sig för de familjer som inte har barn på förskolan är att de normalt har lägre utbildning samt att de oftare bor i hyresrätt.

Källa: SCB 2019. Resultaten bygger på uppgifter från förskoleregistret (som sammanställs av SCB på uppdrag av Skolverket) samt SCB:s Barn- och familjestatistik. Uppgifterna avser barn inskrivna i förskola den 15 oktober 2018.

Läs även: Inskolning på förskola eller om Maxtaxan.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid.

Fler artiklar för dig som är gravid

hur fungerar ett agglossningstest

Hur fungerar ett ägglossningstest?

Vet du hur ett ägglossningstest fungerar? Ett ägglossningstest fungerar så att det mäter nivån av LH hormon i urinen. Ett stegring av detta hormon innebär att ägglossning är på väg. Nästan alla ägglossningstest fungerar på samma sätt.

Läs artikeln »
gravid symptom ledvark under graviditeten

Ledvärk under graviditeten

Ledvärk under graviditeten. Hormonet relaxin mjukar under graviditeten upp leder och ligament. Ledvärk kan uppstå till följd av det ökade trycket när kroppen växer. Du kan lindra ledvärk genom att träna eller genom att värma upp området med en värmekudde.

Läs artikeln »
igångsättning av förlossning

Igångsättning förlossning

Igångsättning av förlossning kan vara aktuellt av flera orsaker och det finns flera olika sätt att göra för att förlossningen ska sättas igång. Dessa 4 sätt är vanligast. Livmodertappen kan mjukas upp för att förlossningen ska sättas igång. Man kan även få dropp med hormon som gör att igångsättning av värkarbetet blir mer effektivt.

Läs artikeln »
Tidigt missfall

Tidigt missfall

Tidigt missfall är något som det inte finns så mycket statistik på. Anledningen är att ett tidigt missfall normalt händer redan innan man vet att man är gravid. De flesta tidiga missfall inträffar innan graviditetsvecka 12. Under den första trimestern inträffar hela 80% av alla missfall. 

Läs artikeln »
Förstoppnings gravid

Förstoppning under graviditeten

Är du förstoppad eller hård i magen under graviditeten. Har du trög mage och upplever att det är svårt att bajsa ordentligt? Förstoppning under graviditeten är mycket vanligt och beror på de hormoner i kroppen som ökar när man är gravid.

Läs artikeln »

Fostrets tillväxt – längd och vikt

Längd och vikt hos foster under graviditeten. Här hittar du fakta om fostrets vikt- och längdkurvor under alla graviditetens veckor. Vilken vecka är du i? I vår tabell kan du enkelt utläsa fostrets längd och vikt för varje vecka som du är gravid.

Läs artikeln »
Gravid kvinna som upplever gula flytningar

Gula flytningar gravid

Gula flytningar kan tyda på att du drabbats av bakteriell vaginos, en jästinfektion, äggledarinflammation eller en livmoderinfektion. Misstänker du detta är det viktigt att du söker vård. Gula flytningar när du är gravid är dock normalt inget att oroa sig för så länge de inte luktar.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.