Babyhjälp logo

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Skatteverket

Namn, personnummer, vårdnad och medborgarskap.

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap. Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan.

Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Födelse

När barnet föds fyller barnmorskan i en födelseanmälan som skickas till skatteverket där mamman är folkbokförd. Där registreras barnets födelse i folkbokföringsregistret och barnet får därmed ett personnummer. Uppgifter om detta kommer att skickas hem till vårdnadshavaren. Personnummer består av tio siffror. Det börjar med år, vilket följs av månad och dag vilket ger de första sex siffrorna. De fyra sista siffrorna av personnummert består av tre slumpmässigt valda siffror och en kontrollsiffra. Näst sista siffran talar om vilket kön barnet har, pojkar får udda siffror och flickor får jämna. När ni får hem en bekräftelse från skatteverket på barnets personnummer så får ni även en blankett för att anmäla barnets förnamn och efternamn.

Annons från Posterkid.se - texten fortsätter nedanför

Namntavlor, doptavlorPersonliga barntavlor

Moderna tavlor som pryder väggen i barnrum, sovrum, skötrum eller där du vill fylla rummet med kärlek. Posterkid.se säljer namntavlor, doptavlor, barntavlor och personliga tavlor som skapar en personlig känsla i rummet där de hänger.
Se våra tavlor på Posterkid.se.

Annons - texten fortsätter nedanför

Faderskapsintyg

Dessa regler är ännu väldigt gammeldags och pappan räknas automatiskt som pappa endast om paret är gifta. Om ni inte är gifta så måste du som pappa besöka socialnämnden i din hemkommun för att fastställa att det är du som är far till barnet. Detta görs skriftligen med två stycken vittnen som intygar att det är du som skrivit på papperet. Vittnena ordnas av socialnämnden så dessa behöver inte du tänka på. I samband med bekräftandet av faderskapet kan ni som föräldrar även anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Socialnämnden kontaktar er normalt ett par veckor efter förlossningen, om ni inte själv har ringt till dem tidigare, för att boka ett möte. Beroende på om man var sambo under tiden för förlossningen så går mötet till på lite olika sätt. Skillnaden ligger i fastställande av faderskapet där pappan i de fall där man inte var samboende under förlossningen får utökad information kring sina rättigheter att göra ett faderskapstest. Du ska dock vara medveten om att du alltid har rätt att göra ett faderskapstest om ni inte är gifta. Vill du göra detta måste du gå på två möte, ett första där tester tages och ett andra några veckor senare då resultatet är klart. Att skriva på papper om faderskap är en viktig handling som ger konsekvenser och skyldigheter under minst arton år. Är du minsta lilla osäker rekommenderas du därför att utföra testet.

Om två kvinnor väljer att skaffa barn så kan de istället för faderskap registrera föräldraskap enligt 1 kapitlet 9 paragrafen i föräldrabalken. Detta gäller för en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets moder. Kvinnan registreras då som förälder, inte som mamma, i folkbokföringen.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Vårdnad om barn

Vårdnad är ett rättsligt begrepp och den som har vårdnaden om barnet är den som bestämmer i frågor som rör barnet. Är man samboende har man normalt gemensam vårdnad. Är man gifta har man automatiskt gemensam vårdnad och om man är sambo får man gemensam vårdnad först när man anmält detta hos socialnämnden. Fram till att anmälan om gemensam vårdnad skickats in är det mamman som automatiskt har ensam vårdnad.

Anmälan om namn

Blanketten för att anmäla barnets namn skickas hem till dig tillsammans med personnummer så snart detta är registrerats (inom ett par veckor). Denna blankett skall lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter barnet födelse. Den måste då skrivas under av barnets vårdnadshavare. Detta betyder att om ni har gemensam vårdnad så måste båda föräldrarna skriva under blanketten. Skickar man inte in blanketten blir i första hand socialtjänsten inkopplad för att lösa problemet. Skickas ändå inget namn in så kan man bli tvungen att betala ett vite (straffavgift) till Skatteverket.

Nya regler för efternamn 2017
Den 1 juli 2017 ändrades reglerna kring barnets efternamn. När barnet föds ska den som är barnets vårdnadshavare ansöka även om vilket efternamn du vill att barnet ska ha. Blanketten för detta skickas hem till den som har fött barnet. Detta är samma blankett som du använder för att ansöka om förnamn. Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från barnets födelse får barnet det efternamn som den förälder som fött barnet har.

Läs även: Ny namnlag 1 juli 2017.

Tidigare regler
Var föräldrarna gifta med gemensamt efternamn fick barnet automatiskt samma efternamn. Hade barnets föräldrar olika efternamn och dessutom tidigare gemensamt barn, som de delar vårdnaden om, fick barnet samma efternamn som det senaste födda syskonet. Hade föräldrarna olika efternamn och barnet hade fått den enes efternamn så kunde barnet ha den andres efternamn som mellannamn. Gjordes ingen anmälan av efternamn så fick barnet automatiskt mammans efternamn.

Medborgarskap

När barnet registreras i folkbokföringen gör Skatteverket en bedömning av barnets medborgarskap. Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Reglerna för svenskt medborgarskap ändrades 1 april 2015 för barn födda efter detta datum. De nya reglerna innebär att barnet blir medborgare från födelsen om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds, både i Sverige och utomlands. Samma sak gäller även om en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

De som läste om ekonomi och föräldraskap läste även mer om föräldrapenning eller mer om barnnamn.

Källa: Skatteverket.se 2016, migrationsverket 2016

Baby shower

Baby shower är något som folk över hela välden anordnar för att fira den blivande mamman. Enligt traditionen är detta en tillställning då kvinnor träffas för att dela med sig av erfarenheter och lärdomar om hur man tar hand om och uppfostrar ett barn. Idag är en baby shower lite mer lättsamt med fokus på omgänge och en "presentdusch" över den blivande mamman.

Läs mer om baby shower

Posterkid
Barndop

Vill du döpa ditt barn av tradition eller för att inviga barnet i din religösa tro? Anledningarna till varför man har ett dop är många, men visst är det något speciellt med denna cermoni. Hur går ett dop till?

Läs mer om barndop

Sponsrat innehåll Barntema

 Vi älskar di små!

Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

» Besök Barntema.se