Barn krypa

När börjar barn krypa

Barn börjar ofta krypa när de är 7-10 månader gamla. Alla barn kryper dock inte och det finns flera olika krypstilar. Vissa barn börjar krypa tidigare och andra barn börjar senare. För att barn ska kunna krypa behöver den motoriska utvecklingen ske i en viss ordning.

När kan ditt barn krypa?

Alla barn kryper inte, men de lär sig oftast att ta sig fram. Vissa barn halvkryper då de hasar sig fram på rumpan istället för på knäna. Andra barn hoppar helt över krypstadiet och börjar direkt att gå. Hur och när barnet kryper är egentligen inte så viktigt.

När börjar barn krypa?

När barn börjar krypa varierar mycket mellan olika barn. För de som väl börjar att krypa så inträffar det oftast när barnet är 7-10 månader gammalt. De kan dock börja både tidigare och senare, och det är fullt normalt att barn börjar krypa någon gång när barnet är mellan 5 och 12 månader.

I denna artikel kan du läsa mer om barn och krypande. Du kan bland annat läsa:

  • Innan barn kryper
  • Mer om när barn börjar krypa
  • Olika typer av krypande
  • Hur du kan uppmuntra ditt barn att krypa
  • Vad händer efter ditt barn lärt sig krypa

Steget innan barn kryper

När barnet blivit lite äldre och ligger på mage så börjar saker längre bort i omgivningen att locka. Barn vill känna och ta på saker – och såklart stoppa dem i munnen. Innan barn börjar krypa så trycker de, i sin iver att röra på sig, ifrån med armarna och kroppen rör sig. Till barnets förvåning så rör det sig dock bakåt istället för framåt. Barnet upptäcker snart att även om rörelsen inte för barnet framåt så är det bra sätt att komma upp på alla fyra. Att stå och gunga i detta läge är en ny utmaning för barnet och ger erfarenhet av att balansera i en ny position. Detta är steget innan då barnet börjar krypa.

Läs mer: Barns utveckling

När barn kryper

De flesta barn börjar krypa någon gång mellan 5-12 månaders ålder. Att lära sig en ny rörelse är svårt för barnet. Det krävs mycket träning innan barnet kan göra en ny rörelse utan att behöva tänka. Innan barnet kan börja krypa måste det även utveckla sin motorik, vilken utvecklas i tur och ordning. Innan ett barn kan lära sig att krypa måste det lära sig att kontrollera nacken, armarna, överkroppen – för att sedan lära sig kontrollera benen och fötterna. Först när barnet hanterar de flesta av dessa motoriska steg kan det krypa.

Även om många barn kryper så är det inte ovanligt att barn hoppar över detta steg. Vissa barn går då direkt från att sitta till att stå med stöd. Vissa barn börjar således att krypa efter det att de går. Skillnader för när barn kan krypa varierar mycket. Detta gäller inte bara mellan olika barn, utan det kan även gäller syskon emellan.

5 olika typer av krypande

Alla barn kryper inte på knä, utan många barn hittar sin egen krypteknik. Hur barnet kryper är dock inte det viktigaste för barnets utveckling. Här är fyra olika typer av krypande.

  1. Vissa barn kryper helt utan att använda benen. Istället för att lyfta kroppen från golvet använder de armarna för att åla sig fram.
  2. En del barn använder samma teknik, men lyfter även bålen från golvet och står på armarna när de ålar sig fram.
  3. En del barn kryper genom att ha rumpan på golvet och ta fart med armarna och det ena benet. Det andra benet släpas ofta efter. Det är särskilt vanligt hos barn som lärt sig sitta innan de lärt sig krypa.
  4. Barn kan också krypa genom att lyfta hela kroppen och luta sig mot händer och fötter. Detta är en tyngre teknik och om den används kanske barnet började krypa något senare.
  5. Det klassiska sättet att krypa på, är på alla fyra. Barnet kryper då med armar och knä med kroppen i luften.

Uppmuntra barn att krypa

Barn börjar krypa på egen hand och det är inget man behöver lära dem. Man kan i den vardagliga leken utmana barnet och uppmuntra barnet att krypa. När barn kryper, är dock helt och hållet styrt av när barn själv beslutar sig för att göra det. Vill du hjälpa barnet så kan du:

Lägga barnet på mage – för att barn ska börja krypa så krävs det styrka att lyfta huvudet och att hålla emot med armarna. Ett barn som ligger på mage kommer automatiskt att träna dessa förmågor. Även om barnet sover på rygg så är det därför bra att låta barnet ligga på mage under dagtid när du har det under uppsikt.

Hjälpa med händerna – ställ dig bakom barnet och hjälp det att styra benen i kryprörelser när det rör sig framåt med händerna. Du ska endast göra det om du ser att barnet vill röra sig framåt. Du kan även krypa själv – då barn även lär sig genom att se saker.

Locka med saker – lägg en leksak eller pryl en bit bort från barnet. Detta uppmuntrar barnet att röra på sig för att nå saken som lockar en bit bort.

Fördelar med att barn kryper

Den mest uppenbara fördelen med att barn lär sig krypa är att de kan ta sig framåt. Barns motorik hänger dock ihop med annan utveckling och även med barnets intelligens. Krypande för bland annat med sig fördelar som att de neurologiska funktionerna utvecklas, de utvecklar balanssinne, musklerna utvecklas och barnet blir starkare vilket senare hjälper till när barnet ska gå.

Även synen utvecklas och de lär sig att fokusera på föremål som finns cirka 30-40 centimeter framför dem. Känseln i händerna utvecklas också av krypande och koordinationen mellan ögon och händer utvecklas och förbättras snabbt när barn börjar krypa (läs mer om barns synutveckling).

Steget efter barn kryper

När barnet börjat behärska kryptekniken så har barnet tagit ett stort steg i den motoriska utvecklingen. Ofta utmanar barn sin egen förmåga genom att krypa in i trånga utrymmen eller under bord och stolar. Att barnet klarar av detta visar på att barnet nu lyckas få kroppens två sidor att samarbeta och att kroppen är i balans. Efterhand kryper barn också allt snabbare och efter ett tag så kan de även krypa fram till föremål och med stöd resa sig till stående.

Läs även: När börjar barn gå?

De som läste om när barn börjar krypa läste även mer om barns utveckling och om när barn börjar prata.

Fler artiklar om barn och föräldraskap

När får barn tänder

Tänder

När får barn sin första tand / tänder? Hur sköter man om barns tänder? När tappar barn sina första tänder? När kommer de permanenta tänderna?

Läs artikeln »
nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev är fullt av fakta för dig som är gravid eller för dig som är nybliven förälder. Följ graviditetens utveckling eller barnets utveckling beroende på var i livet du befinner dig just nu.

Läs artikeln »
Fontanell bebis

Fontanell

De flesta föräldrar är i början lite rädda för att skada barnet och dess fontanell. En nyfödd bebis har ett ömtåligt huvud, men det är inte så känsligt så att du måste gå omkring och vara rädd. Fontanellen växer ihop innan det att barnet har fyllt två år. 

Läs artikeln »
bonusfamilj

Bonusfamilj

Någon gång efter det att man separerat kommer tillfället då man vill bilda en ny familj. En bonusfamilj uppstår då det finns barn med i bilden som bor med en vuxen som inte är dess biologiska förälder. Vet du vilka de vanligaste konflikterna är i bonusfamiljen?

Läs artikeln »
Barns längd och vikt

Barns längd och vikt det första året

Längd och vikt för nyfödda barn och upp till 1 år. Här hittar du fakta om barns vikt- och längdkurvor under det första året. Hur mycket väger ett nyfött barn? Hur långt är ett nyfött barn? Hur mycket ökar ett barn i vikt och hur mycket växer barnet under det första året? Följ utvecklingen i våra diagram över barns vikt och längd under det första året.

Läs artikeln »
Trotsåldrar / trotsåldern

Trotsålder / trotsåldrar

Trotsåldern är inte ett år, utan en återkommande period. Barn trotsar hela tiden och det är en del av deras utveckling. Trotsåldrar / trotsåldern återkommer regelbundet och det finns därför vissa åldrar som är mer utmärkande än andra.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.