testamente barn

Testamente barn

Har du barn så kan det vara bra att skriva testamente både om du är gift eller om du är sambo. För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda. Tänk på dessa saker när du skriver ett testament när du har barn. 

Innehåll i denna artikel

Viktiga fakta om testamente när man har barn

När familjen växer så kan det vara aktuellt att skriva ett testamente. Inte minst i dagens samhälle där familjer kan bestå av flera olika konstellationer där bonusbarn är vanligt förekommande. Har du inget testamente så fördelas dina kvarlåtenskaper enligt arvsordningen.

När du har barn och/eller bonusbarn rekommenderas man att skriva ett testamente. I denna artikel går vi igenom:

  • Formkrav för giltigt testamente
  • Arvsklasser – vem ärver vem?
  • Vad är en laglott?
  • Kan man göra sina barn arvlösa?
  • Kan barn ärva en skuld?
  • Arv sambos emellan
  • Arv när man är gift
  • Arvsrätt för särkullbarn
  • Enskild egendom till barn

Krav för giltigt testamente

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda. Vill du avvika från arvsordningen eller om du har specifika önskemål om exempelvis förvaltning av kvarlåtenskaperna så bör du därför skriva ett testamente.

Testamentet ska för att vara korrekt upprättat vara i skriftlig form och vara undertecknat av testatorn. Om det består av mer än en sida så måste sidorna hänga ihop. Det ska även undertecknas av två vittnen som är minst 15 år och ej är släkt. Vittnena får heller inte vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet. Båda vittnena måste närvara samtidigt när testatorn signerar sitt testamente och de måste veta att det är ett testamente som signeras. De behöver dock inte känna till innehållet i dokumentet. Tänk på att även tillägg och ändringar av befintligt testamente kräver bevittning för att bli giltiga.

Det är viktigt att vittnena kan identifieras i efterhand och enligt lagen bör de därför vid sitt namn anteckna yrke, boendeadress samt tiden för bevittningen. Det är bra om vittnena dessutom anger sina personnummer, även om detta inte är ett lagkrav.

Ett testamente ska inte registreras någonstans, utan är giltigt om ovan uppfylls. Du bör förvara testamentet på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Arvsklasser – vem ärver vem?

Ett testamente är en handling i vilken du talar om vad som ska hända med dina ägodelar och pengar om du går bort. Utan testamente så gäller automatiskt arvsklasserna. I svensk rätt finns det tre arvsklasser; 1. Arvslåtarens egna avkomlingar, s.k. bröstarvingar. Här ingår barn, barnbarn och barnbarns barn. 2. Om inga bröstarvingar finns så ärver i första hand arvslåtarens föräldrar och i andra hand arvslåtarens syskon. 3. Övriga släktingar.

Om arvslåtaren är gift så ärver överlevande maka/make hela kvarlåtenskapet före eventuella arvingar. Finns det bröstarvingar så får dessa sin arvsrätt uppskjuten till tidpunkten för den efterlevande makens död. Den efterlevande maken har dock fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen. Ett eventuellt särkullbarn har dock alltid rätt till sin laglott.

Vad är en laglott?

En laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan berövas honom eller henne genom testamente. Laglottens storlek är hälften av arvslotten. Den andra hälften kallas den disponibla kvoten och denna del kan fritt testamenteras till vem som helst.

Kan man göra sina barn arvlösa?

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn räknas som bröstarvingar och dessa kan man aldrig göra arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilken i regel utgör hälften av all din kvarlåtenskap. Om man inte vill att barnen ska ärva något så kan man i testamentet skriva en önskan om att bröstarvingarna ska avstå fram att kräva ut sin laglott. Det är dock helt och hållet upp till bröstarvingarna att välja att acceptera denna önskan eller inte och om de inte accepterar så har de alltid rätt att få ut sin laglott. För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer.

Vem tar hand om arvet

I ditt testamente kan du uttrycka vem du önskar ska förvalta arvet till ditt barn om du skulle gå bort innan det att barnet uppnått myndig ålder. För detta kan du mycket väl välja någon annan än den person som blir barnets vårdnadshavare. En sådan person kallas för särskild förvaltare.

Kan barn ärva en skuld?

Om man som förälder har mycket skulder så oroar man sig ibland för att barnen ska ärva skulderna. En arvinge kan dock aldrig bli skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar. Är skulderna större än tillgångarna så ärver barnet ingenting efter sina föräldrar.

Arv sambos emellan

Det är viktigt att känna till att sambor aldrig ärver varandra utan att ett testamente specifik uttrycker detta. Detta oavsett hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska ärva dig så är det viktigt att du skriver ett testamente. Du kan som förälder dock aldrig testamentera bort mer än hälften då barnen alltid har rätt till sin laglott. Detta gäller oavsett barnets ålder.

Exempel: Om ni är två föräldrar som är sambos, äger ett hus till lika delar och har ett gemensamt barn så innebär detta att barnet ärver den förälder som går bort först, dvs har rätt till halva huset. Om ni skriver ett testamente där ni testamenterar er hälft av huset till varandra så har barnet ändå rätt till sin laglott, vilken är 50%. Detta innebär att ert gemensamma barn ändå ärver 25% av bostaden. En sambo kan aldrig sitta kvar i orubbat bo. Vill ni att den förälder som överlever den andra ska ärva den andra hälften av huset så måste ni vara gifta.

Arv när man är gift

Är ni gifta så ärver ni i de flesta fall varandra till fullo, då efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantag gäller dock om det finns särkullbarn (se nedan).

Arvsrätt för särkullbarn

Ett särkullbarn är ett barn från tidigare förhållande, dvs barn man har med någon annan än sin nuvarande partner. Ett särkullbarn som är barn till testatorn har till skillnad från gemensamma barn alltid rätt att få ut minst sin laglott direkt då föräldern gått bort. Ett särkullban kan dock välja att avstå från laglotten till förmån för en efterlevande partner. Barnet har då rätt att få ut sitt arv när den efterlevande partnern har gått bort.

Enskild egendom till barn

Om ni som föräldrar vill säkerställa att era barn ärver er, utan att deras eventuella partner tar del av arvet så kan man skriva att det ska vara enskild egendom. Om man i testamentet uttrycker sin vilja att arvet ska vara enskilda egendom så är detta arv exkluderat om ert barn skulle vara med om en framtida skilsmässa. Om ert barn skulle avlida tidigare än sin maka/make så ärver dock partnern alla tillgångar inklusive den enskilda egendomen. Det enda sättet att undvika detta är att även era barn skriver ett testamente till förmån för deras barn eller syskon.

Källa testamente barn: avtal24, seb, lawline, råd från jurist

Fler artiklar för dig med familj

separera barn växelvis boende 0-6 år
Barn i åldern 0-6 år

Små barns anknytning till föräldrarna påverkas vid växelvis boende. Hur anknytningen påverkar barnet är det dock delade meningar om. Vid växelvis boende kan en anknytning uppstå till båda föräldrarna och ofta mår barn bättre när barnet får träffa både mamman och pappan.

Läs artikeln »
flytta gemensam vardnad
Flytt vid gemensam vårdnad

Flytta vid gemensam vårdnad om barnen. Vad är det egentligen för regler som gäller när den ena föräldern vill flytta och föräldrarna har gemensam vårdnad? Får man flytta var man vill? Får en förälder ta med sig barnet till en annan kommun? Regler vid flytt med barn vid gemensam vårdnad och växelvis boende.

Läs artikeln »
Underhållsstöd
Underhållsstöd

Underhållsstöd kan betalas ut när den förälder som inte bor med barnet kan betala något underhåll. I denna artikel kan du läsa mer om reglerna och kriterierna kring fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och inkomstprövat underhållsstöd vid växelvis boende.

Läs artikeln »
Föräldrapenning
Föräldrapenning

Föräldrapenning, sjukpenning, garantidagar, lägstanivådagar och mycket mer ska man hålla redan på som nybliven förälder. Vilka regler gäller för föräldrapenning 2024? Vad innebär föräldrapenning? Hur mångar föräldradagar får du föräldrapenning och hur mycket?

Läs artikeln »
olika typ av dop
Olika typer av dop

När det är dags för dop måste ni bestämma om dopet ska vara stort eller litet. Ska dopet ha en personlig känsla eller ska dopet ha ett speciellt tema. Här hittar du tips på vad du ska tänka på när du planerar ditt dop.

Läs artikeln »
Tvåårstrots
Tvåårstrots

Tvåårstrots kan vara en förälders första riktiga prövning. Tvåårstrotsen kan komma plötsligt och många föräldrar upplever att de inte känner igen sin 2 åring.

Läs artikeln »
flytta med barn
Flytta med barn

Vad bör man tänka på när man flyttar med barn? Kan en flytt påverka ett nyfött barn? Kan små barn fara illa av att man flyttar ofta? Du får handfasta tips att tänka på när du flyttar in och ut ur en ny bostad tillsammans med ett eller flera små barn.

Läs artikeln »
Sittvagn bäst i test
Sittvagn : Bästa sittvagnen 2024

Sittvagn – Fakta och tips om sittvagnar. Vilken sittvagn ska du köpa? Vad ska du tänka på när du väljer sittvagn? Allt om sittvagnar hittar du här. Vi hjälper dig med allt du behöver veta när det är dags att köpa barnvagn.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.