Utvecklingssprång

Utvecklingssprång – tillfällena då din bebis tar ett språng i utvecklingen

Under din bebis första år inträffar 7 utvecklingssprång i barnets mentala utveckling. Därefter kommer ytterligare 3 utvecklingssprång under halvåret efter, dvs totalt 10 olika språng.

Under din bebis första år inträffar 7 utvecklingssprång i barnets mentala utveckling. Därefter kommer ytterligare 3 utvecklingssprång under halvåret efter, dvs totalt 10 olika språng. 

Uttrycket ”utvecklingssprång” myntades efter att författarna och barnforskarna Hetty van de Rijt och Frans X Plooij gav ut sin fantastiska bok ”The wonder weeks”, på svenska ”växa och upptäcka världen”. Denna bok och översatts till en mängd olika språk och förklarar inte bara när de olika sprången inträffar utan även varför de inträffar och hur du kan göra för att hjälpa barnet igenom dessa utvecklingsfaser. 

I denna artikel kan du läsa om vad ett utvecklingssprång är, när de inträffar och hur du hanterar de olika situationerna som uppstår. Tänk på att de olika utvecklingssprången beräknas utifrån det förväntade förlossningsdatumet och inte utifrån din bebis faktiska födelsedag.

Vad är ett utvecklingssprång?

Ett utvecklingssprång definierar en förändring i din bebis hjärna som är så intensivt att den påverkar barnets beteende i sådan grad att vi som föräldrar reagerar eller märker av det. Din bebis kan plötsligt bli klängig, skrikig eller ständigt vilja ha din uppmärksamhet. 

Många gånger tror föräldrar att detta handlar om att deras bebis håller på att få tänder, att de fått kolik eller att de bara blivit mammiga eller pappiga. I själva verket kan detta tyda på att bebisen tagit ett enormt språng i sin mentala utveckling. 

Vad är en utvecklingsfas?

En bebis genomgår under sin första tid flera olika utvecklingsfaser. Sprången brukar definieras som tidpunkten då de börjar och fasen är under den tid då barnet lever i förändringen, efter ett språng. Mellan varje utvecklingsfas eller språng så finns det även perioder där barnet hunnit i kapp och således upplevs som lugnare, gladare och mer självständigt än tidigare. 

Hur vet man att barnet tagit ett utvecklingssprång? 

De flesta föräldrar märker av när deras bebis tar ett mentalt utvecklingssprång, även om de kanske inte alltid reflekterar och tänker mer på vad det innebär. För de som uppmärksammar det så kan de märka av stora förändringar och många föräldrar kan även bli oroliga för att något är fel eller för att de själv gjort något fel. Det din bebis behöver vid dessa utvecklingssprång är framför allt närhet och stimulans. 

När inträffar de olika utvecklingssprången?

Här listar vi när de olika mentala utvecklingssprången inträffar. Längre ner i artikeln kan du läsa mer om dem och vad de innebär.

  • Språng 1 – vecka 5 
  • Språng 2 – vecka 8 
  • Språng 3 – vecka 12 
  • Språng 4 – vecka 19 
  • Språng 5 – vecka 26
  • Språng 6 – vecka 37 
  • Språng 7 – vecka 46
  • Språng 8 – vecka 55
  • Språng 9 – vecka 64
  • Språng 10 – vecka 75

Tänk på att veckorna kan variera något mellan olika barn. 

Läs mer: Är ditt barn ett plusbarn / High Need Baby

Är teorin om utvecklingssprång bevisad?

Flera studier har genomförts på ämnet utvecklingssprång för att se och bekräfta om det stämmer. 2 av 3 studier bekräftar uppgifterna medan en tredje är mer ifrågasättande. Att sprången inträffar för åtminstone 50 till 60 procent av barnen är studierna överens om, men perioden då de inträffar skiljer sig åt med någon eller några veckor. Forskning på området är dock mycket begränsad så se det som teori snarare än bevisad fakta (även om inga studier än så länge motbevisat teorin om de olika sprången).

Mer om en bebis olika utvecklingssprång

Här går vi igenom de olika faserna och sprången i barnets utveckling och beskriver vad som händer. Vi har här för enkelhetens skulle angivit perioden då den inträffar i månader, men inom parentes i veckor. För många så stämmer perioden ganska exakt, men då olika barn utvecklas i olika takt så kan tidpunkten skilja några veckor åt. 

Språng 1 – upplevelser i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 1 månad (4-5 veckor).

Under den första månaden har din bebis vuxit till sig och ni har haft tid att lära känna varandra. Livet för en nyfödd är för den utomstående inte särskilt händelserik, även om det för barnet har hänt en hel del. 

Stora (för din bebis) saker som händer i utvecklingssprång 1 är att synen förändras och barnet nu kan se bättre än tidigare. Detta språng kallas ibland för upplevelsesprånget just för att sinnet utvecklas och att barnet därför nu kan del av mer händelser genom att titta och att lyssna. Barnet är nu vaket mer än tidigare, framför allt är de vakna stunderna längre än tidigare. Medvetenheten om omvärlden är också större än tidigare. Många bebisar vill nu återvända till tryggheten och vara alltmer i föräldrarnas famn. De kan nu uppfattas som mer oroliga och klängiga. De kan gråta mer än tidigare (nu med riktiga tårar) och ibland är också sömnen oroligare än tidigare.

För att stimulera din bebis så kan du nu låta barnet titta på färgrika föremål med olika former. Du behöver fortfarande vara nära barnet för att han eller hon ska kunna se ordentligt. Prata och sjung gärna för barnet för att stimulera sinnena. Ha gärna ditt barn hud-mot-hud för att ge så mycket närhet som möjligt. Skallror och andra babyleksaker kan nu uppskattas alltmer av barnet.

Slutar: Det första språnget slutar vanligtvis redan efter 1-7 dagar.

Läs mer: Barnets syn eller om barnets utveckling månad 1.

Språng 2 – mönster i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 2 månader (cirka 8 veckor).

Din bebis börjar nu att upptäcka världen på ett helt nytt sätt. Detta innebär inte bara att din bebis ser bättre utan även att han eller hon nu blir bättre på att känna igen mönster och strukturer genom att använda flera sinnen. De kan nu exempelvis koppla ihop det de ser med vad de luktar.

Din bebis börjar nu också att upptäcka och använda sin kropp och tränar nu mycket på att röra sina armar och händer samt sina ben och fötter. De kan nu också vara otroligt fascinerade av skuggor och ljus som finns i sovrummet eller vid skötbordet.

Du upptäcker säkert nu också att bebisen ger ifrån sig allt fler ljud och kanske även att de besvarar något du sagt när du pratar med honom eller henne. Dessa till synes små utvecklingssteg kan mycket väl kännas enorma för barnet som lätt kan bli oroligt och falla in i gråt. Precis som i tidigare språng vill de inte vara ensamma och kan mycket väl både äta och sova sämre än tidigare. Eftersom de nu upptäcker händerna och fingrarna (och att det är en del av den egna kroppen som de kan kontrollera) så börjar många barn nu att suga och bita på dem (läs mer om barn som dreglar). 

Stimulera gärna barnet genom att sitta nära och göra olika ansiktsuttryck och grimaser. Uppmuntra även bebisen att greppa tag i saker i dess närhet. Att låta barnet ligga i ett babygym eller att ha en mobil med leksaker ovanför sig kan nu vara oerhört stimulerande.  För att stimulera språket kan det nu även vara gynnsamt att upprepa de ljud som barnet gör.

Slutar: Den andra språnget slutar efter mellan 3-14 dagar.

Läs mer: Sömnschema eller om barns utveckling månad 2.

Språng 3 – nyanser i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 3 månader (11-12 veckor).

Utvecklingsmässigt så blir synen allt bättre och barnet blir allt bättre på att fokusera blicken. Även hörselsinnet utvecklas och barnet uppfattar nu ljudvolym och tonläge på ett annat sätt, vilket kan märkas genom att barnet experimenterar allt mer med sin egen röst. Även andra sinnen såsom smak och känsel tar nu ett språng. Rörelserna blir också mer kontrollerade och mindre ryckiga. 

Barn i denna ålder stimuleras av att sträcka sig efter olika saker och att greppa tag i dem, hålla dem och kanske även att tugga på dem. Allt som kommer i barnets närhet kan vara intressant att känna på. Detta kan vara allt från föremål till föräldrarnas ansikten eller sina egna öron.

Lek gärna pusslekar med barnet i denna period eller testa att leka med en dimbar lampa i barnets närhet. Även lekar där du gör ljudeffekter i olika volym är stimulerande för barnet. Överlag så uppskattar barn i detta språng att det händer mycket runt omkring dem.

Så barnet nu är allt bättre på att uppfatta nyanser så kan det vara extra viktigt att prata lugnt med barnet. Använd en lägre ljudvolym och ge gärna barnet fortsatt närhet. Barn i detta utvecklingssprång börjar ofta skrika oftare och kräver alltmer uppmärksamhet. Det är inte ovanligt att barnet nu vill bli buret oftare än tidigare. Precis som vid tidigare språng så kan sömn och kostintag bli sämre igen.

Slutar: Även detta språng är relativt kort och slutar efter 1-7 dagar.

Läs även: Barns hörsel / barns utveckling vid 4 månaders ålder

Språng 4 – händelser i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 4-5 månader (18-20 veckor).

Vid detta utvecklingssprång så lär sig barnet att se en större helhet av en händelse och att bättre förstå omvärlden. De ser kopplingen mellan en serie mönster och händelser och förstår hur de hör ihop. Vid denna period så kan de också behärska grepptekniken så att de medvetet kan ta tag i olika föremål. De förstår nu att de håller i exempelvis en skallra så att de kan skaka den, vrida på den och kanske även suga på den.  

Deras syn har också blivit bättre och de kan nu se lika långt som en vuxen person (läs mer om barns synutveckling). Talet utvecklas fortfarande och de kan nu ge ifrån sig flerstaviga ljud. Ofta har det varit en lugn period från det förra språnget där sömn och mat har flytet på som det ska.

Läs även: En bebis utveckling vid 5 månaders ålder

Nu är det dock mycket som händer för barnet det blir därför mer oroligt igen och äter och sover sämre. Samtidigt vill de också ha mer fysisk kontakt. De vill även veta var föräldrarna är och kan mycket väl börja skrika så fort de kommer ur synhåll. Perioden nu kan uppfattas som klängig och barnet vill hela tiden vara hos dig. Vissa dagar kan det uppfattas som att barnet har enorma humörsvängningar.

Stimulera barnet genom att sjunga eller läsa högt för honom eller henne. Barnet förstår ännu inte vad det handlar om, men de gillar att höra din röst och att titta på bilder. Att höra ord och meningar stimulerar även språkutvecklingen och lär barnet nya ljud (läs mer om talutvecklingen). Leksaker av olika material, som låter och prasslar, kan nu vara spännande och många barn gillar nu tittut och kurragömmalekar.

Slutar: Faserna är nu längre och denna fas går över först efter 1-6 veckor.

Läs mer: När kan barn krypa?

Språng 5 – fokus på relationer

När? Detta inträffar när din bebis är runt 6 månad (26 veckor).

Detta utvecklingssprång smyger sig ofta på och börjar redan runt vecka 23 för att sedan vara som värst när barnet är runt 6 månader. Barn börjar i denna ålder bli alltmer rörliga då de nu (eller snart) kan ta sig fram genom att asa sig eller krypa på golvet. Kontrollen över armar och ben är nu markant bättre än vid förra utvecklingsspånget. 

Barn börjar nu att uppfatta över, i, under, vid sidan och börjar nu även förstå avståndet mellan olika föremål. Förmågan att uppfatta avstånd skapar också en frustration över att se saker som han eller hon vet att de finns men som inte kan nås eller att föräldern, som kanske bara är i andra rummet, är bakom en vägg och att barnet inte kan ta sig dit. Insikten om avstånd och att det kan öka är skrämmande för det lilla barnet och kan orsaka en hel del separationsångest. Det kan då vara bra att erbjuda lite extra närhet och tröst.

I denna fas kan det åter igen bli mycket gråt och kläng på föräldrarna. Ett tips kan vara att hela tiden prata med barnet om du är i ett annat rum så att han eller hon hör att du är i närheten. Du kan även aktivt leka lekar du där försvinner och komma tillbaka för att barnet ska förstå att ditt försvinnande inte är definitivt. 

Läs även: En bebis utveckling vid 6 månaders ålder

Det är nu också vanligt att barnet helt plötsligt börjar ogilla saker som det tidigare älskat. Intresset för olika saker kan tyckas kort nu och många bebisar vill nu bli ständigt sysselsatta och gärna med något nytt hela tiden. I denna utvecklingsfas kan barnet också vara mycket lättskrämt och lätt falla in i gråt om någon okänd person kommer nära eller försöker interagera med barnet. Många ser nu även nya sidor hos sitt barn där dåligt humör och vresighet hos barnet kan bli mycket påtagligt. 

Stimulera barnet genom att titta och lyssna på olika saker. Läsa böcker är trevligt nu och att titta på bilder där det händer något spännande. Många barn gillar nu även att plocka i och ur lådor, att leka tittut med föräldrarna, att vält klosstorn eller att gömma saker under filtar. Leksaker med knappar som lyser och låter kan nu vara väldigt intressanta. 

Slutar: Fasen pågår ofta några veckor och du kan räkna med att den slutar om 1-5 veckor.

Läs mer: Anknytningsteori

Språng 6 – kategorisering i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är drygt 8-9 månader (36-40 veckor).

Vid detta utvecklingssprång så kan du märka av att ditt barn försöker att göra nya saker. Vid denna ålder kan barnets upptäckande verka alltmer metodiskt och du kan mycket väl se ditt barn studera små föremål som hålls mellan tumme och pekfinger. När barnet äter kanske du även märkt av att han eller hon gärna ”leker” med maten, exempelvis genom att klämma sönder den mellan fingrarna. Denna lek görs inte i syfte att kladda eller att irritera dig utan detta är en del av barnets nyfikenhet och ett sätt att utforska och att kategorisera världen. 

Barn kan nu kategorisera och gruppera saker vilket gör att förståelsen och synen på saker och ting nu förändras. En hund är exempelvis en hund oavsett om den är svart eller vit eller om den finns på bild eller springer runt i parken. Saker kan exempelvis vara mjuka eller hårda. Barn förstår nu även att man kan, och hur man, tar i sönder saker. Att riva sönder papper eller att kasta saker i golvet kan nu bli en rolig sysselsättning.

Barnet förstår nu alltmer och de förstår fler ord än vad de själv kan uttrycka. De kan också röra sig mer genom att krypa eller dra sig fram. Ibland kan de i denna ålder även stå upp genom att resa sig med hjälp av en möbel. Alla dessa upptäckter och intryck som rörelsefriheten ger barnet påverkar dem och många barn drömmer nu mycket och sover mer oroligt.

Vid detta utvecklingssprång blir många barn extra klängiga och kanske vill barnet nu ständigt sitta klistrat vid sina föräldrar. Den förälder som är föräldraledig under denna period kan lätt hamna i fokus. Barn kan nu även bli mer oroliga i mötet med nya människor. Ibland kan barn uppfattas som att de gått tillbaka i utvecklingen och blivit mer tysta. Gråten och tjurigheten finns dock även vid detta utvecklingssprång. 

Stimulera gärna barn i denna ålder genom att låta dem känna och klämma på olika saker. Nya material kan vara jätteintressant. Liksom att få lov att utforska skillnaderna mellan lent, strävt, mjukt och klibbigt. Nu gillar barn även ramsor och sånger med tillhörande rörelser.  Lekar där ni härmar varandra kan nu också vara populärt.

Slutar: Denna fas slutar efter 3-6 veckor

Läs mer: Barns utveckling vid 7 månader, 8 månader eller 9 månader

Språng 7 – sekvenser i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är drygt 10 månader (46 veckor).

Detta är barnets sista mentala utvecklingssprång under det första levnadsåret och det kan mycket väl börja smyga sig på redan vid 42 veckors ålder. Tidigare har barnet gärna rivit ner, rivit i sönder och mosat saker. Vid detta språng kan du märka att ditt barn helt plötsligt gör motsatsen, dvs sätter ihop saker. De är nu mer medvetna och kan ha ett tydligt humör. Svartsjuka gentemot syskon eller den andra föräldern kan nu bli tydligare. Viljan blir också större vilket gör att situationer oftare kan sluta i missnöje och gråt.

Förståelse för sekvenser blir nu en ny upptäckt. Barnet inser runt denna ålder att saker ibland måste göras i en viss ordning för att kunna fullföljas. Om du är uppmärksam när barnet leker så kan du nu se att barnet tittar och undersöker saker innan de sätter i gång och staplar föremål eller om de försöker att stoppa in en viss form i ett hål. Barn i denna ålder har dock fortsatt dåligt tålamod och de vill bli konstant sysselsatta. Kanske finner du det svårt att hinna med hemmets sysslor när du samtidigt tar hand om barnet. 

Stimulera barnet med klossar eller duplo-lego. Ge gärna barnet en burk med lock där han eller hon kan stoppa ner saker för att sedan öppna och stänga locket. Barnet kan nu även bli stimulerat av att utforska sin egen kropp. Fråga gärna ”var är näsan”, ”var är magen” och peka sedan på kroppsdelen.

Att gå till lekplatsen med hink och spade kan nu också vara otroligt stimulerande då barnet nu förstår sambandet mellan att gräva upp sand med spade och att i nästa steg lägga den i en hink. Många barn vill nu även vara delaktiga i de vardagliga sysslorna (kanske mer än vad du vill). Låt dem hjälpa till med tvätten, att damma eller att gå och hämta något.

Slutar: Denna fas varar lite längre och slutar ofta efter 3-7 veckor.

Läs även: Barns utveckling vid 10 månaders ålder

Språng 8 – program i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är drygt 12 månader (55 veckor).

Din bebis har nu blivit stor och för många är nu känslan att det gått från att ha en bebis till att ha ett barn. Nu tar sig de flesta barn fram obehindrat, de flesta går nu men en del kryper än. I förra utvecklingssprånget vad det förmågan att förstå sekvenser och ordningsföljder som var i fokus. Nu utvecklas detta ytterligare till att omfatta följden av olika beslut, dvs den sekvens som följer beror på vad som nyss hände. Detta kallas enligt forskarparet för ”program”. 

I denna ålder är det mycket ”kan själv!” som gäller. Barn vill gärna göra saker på sitt sätt, även om de inte kan enligt förälderns definition. De inser nu också att det kan finnas flera olika sätt att göra saker på som kan leda fram till samma resultat.

Det är nu vanligt med kraftiga humörsvängningar och vredesutbrott. Många barn vill ständigt bli underhållna och det är nu även vanligt att de hittat en favorit bland gosedjuren eller en snuttefilt som de söker tröst hos. Kanske detta kan ta bort lite av klängigheten men du ska inte räkna med det.

Stimulera barn i denna ålder genom att låta dem rita med krita och papper. Klossar, plocklådor och stapelbara saker är fortfarande populärt och roligt.

Slutar: Denna fas pågår i 3-6 veckor.

Läs även: Barns utveckling vid 12 månaders ålder

Språng 9 – principer i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 15 månader (64 veckor).

Nu har barnet mentala utveckling kommit så långt att det kan ändra sekvenser och program som det tidigare lärt sig.

I denna ålder märks det att barn börjar tänka i förväg och leker mer roll-spels-lekar. De börjar nu också alltmer bestämt att säga emot, förhandlar och kräver sin rätt att också få lov att bestämma. ”Ja” och ”Nej” används nu flitigt för att ta reda på olika utfall beroende på hur det används.

Barnet testar nu också mycket bara för att se vad som händer. Kanske stoppar de exempelvis hela toalettpappersrullen i toalettstolen och provar att spola. De klurar nu också ut hur de ska bete sig för att få någon att göra något för dem. Barn kan nu aktivt göra något för att få pluspoäng eller att med all sin charm skämta om något för att få igenom sin vilja.

I denna ålder är barn väldigt uppmärksamma på vad personer i deras närhet gör. De härmar och upprepar gärna det andra gjort, vilket gör det extra viktigt att föregå med gott exempel. Att dela med sig börjar bli jobbigt för barnet och för många blir ordet ”min” vanligt använt. Det är nu också vanligt att barn börjar bli aggressiva. En del barn kan nu också vägra att sova mitt på dagen (läs mer om att sluta sova på dagen).

Slutar: Denna fas håller i lite längre och sannolikt märker du inte lika tydligt av slutet.

Läs även: När börjar barn gå?

Språng 10 – system i fokus

När? Detta inträffar när din bebis är runt 17 månader (75 veckor).

Principer blir i denna ålder mer valbara och barnet får en större förmåga att ändra sig. Barn i denna ålder kan nu sätta olika beteende i system och välja när de ska tillämpas. De kan nu välja om de ska vara ärliga, hjälpsamma, omtänksamma, tålmodiga, etc. Tyvärr kan de även välja att vara precis motsatsen… 

Förmågan att strikt hålla fast vid sina principer kan nu bli tydlig. Tålamodet hos barnet prövas nu också när förmågan att uppfatta tid utvecklas av barnet. 

Barn förstår nu än mer hur saker och ting hänger ihop. De kan förstå att er bostad är annorlunda än någon annans och de kan förstå vilka medlemmar familjen består av. Barnet vill även i denna period vara nära och bli underhållen. Humöret går också fortsatt upp och ner, vilket även sömnen gör.

Tänk på att du inte kan skämma bort ett spädbarn eller en bebis – men du kan skämma bort ett barn. I denna ålder lär de sig att utnyttja detta och det är även nu du formar framtida beteende och sätter normer och värderingar som ska följa med barnet genom livet. Nu bör du bli alltmer konsekvent och försöka att hela tiden föregå med gott exempel. 

Utöver mental träning så kan det nu vara bra att träna alltmer på balans och rörelse. Att klättra, balansera och att göra lättare gymnastikövningar såsom kullerbyttor är nu bra övningar.

Slutar: Denna fas håller i lite längre och sannolikt märker du inte lika tydligt av slutet. Även om denna fas är den sista så kommer senare de olika trotsåldrarna som också är en del i barnets utveckling

barnvakt första gången

Annons från Stor & Lite barnpassning

Behöver ni barnvakt?

Låt Stor & Liten barnpassning hjälpa dig med utbildade och kontrollerade barnvakter. Enstaka timmar eller abonnemang, pris från 149 kr/tim efter RUT. Alltid samma barnvakt.
Läs mer här.

De som läste om de olika utvecklingssprången läste även mer om tvåårstrots, om barnvakt för första gången och om de olika trotsåldrarna

Källa: 1177, thewonderweeks.com, mfl. 

Fler artiklar för dig med familj

nattskräck barn

Nattskräck

Nattskräck är episoder av rädsla, intensiv skräck och rörelse medan man sover. Ofta börjar nattskräck hos barn när de är mellan 3 och 12 år men går över när de blir äldre.

Läs artikeln »
Träning för mammor

Träning för mammor – av Therese Carlsson

Efter förlossningen är det viktigt att komma igång med träningen. Som nybliven mamma behöver kroppen återhämta sig från den fysiskt krävande förlossningar. Träning för mammor driva av Therese Carlsson som under flera år arbetat med gravidträning och träning för mammor. 

Läs artikeln »
Fontanell bebis

Fontanell

De flesta föräldrar är i början lite rädda för att skada barnet och dess fontanell. En nyfödd bebis har ett ömtåligt huvud, men det är inte så känsligt så att du måste gå omkring och vara rädd. Fontanellen växer ihop innan det att barnet har fyllt två år. 

Läs artikeln »
barn hosta

Hosta barn / bebis

Hosta är ett vanligt symtom redan hos en bebis. Hosta kommer och går hos alla barn och det utgör kroppens naturliga skyddsreflex för att hålla luftvägarna fria. Hosta är vanligt vid flera olika sjukdomar såsom vid förkylning då hostan ofta håller i sig i genomsnitt 18 dagar. 

Läs artikeln »
Tvåårstrots

Tvåårstrots

Tvåårstrots kan vara en förälders första riktiga prövning. Tvåårstrotsen kan komma plötsligt och många föräldrar upplever att de inte känner igen sin 2 åring.

Läs artikeln »
kolik

Kolik – spädbarnskolik

Kolik, magont och magknip hos spädbarn är något som ofta blandas ihop. Läs om vad kolik är, hur det lindras och vilka symptom som barn drabbas av vid spädbarnskolik. Ofta säger folk missvisande att det är kolik fast att det bara är vanligt magknip. Oavsett om det är kolik eller inte kan det dock vara förödande för familjelivet.

Läs artikeln »
annons kry

Sjuka barn? När ska du ringa läkare?

Sjuka barn? När ska du ringa läkare? Barn är ofta sjuka och det är svårt att veta när man ska ringa läkare eller kontakta vården. Dessa riktlinjer är bra att känna till när du som förälder ska avgöra om det är dags att ringa till läkaren / doktorn. Ofta går sjukdom över av sig själv, men som förälder vill man inte chansa och det är då bättre att konsultera en läkare.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.