High need baby / plusbarn som kräver närhet

Plusbarn – är ditt barn ett plusbarn?

Ett plusbarn är ett barn som är otroligt krävande. Typiska tecken på att ditt barn är ett plusbarn är att de är intensiva, känsliga, missnöjda, sover dåligt, äter dåligt, är oförutsägbara, att de inte går att sätta ner och att de inte kan lugna sig själv. Dessa tecken finns hos många barn, men hos plusbarn är det konstant.

Vad är ett plusbarn och hur du överlever

Plusbarn, på engelska kallat High Need Baby, är ett uttryck som blir allt vanligare. Alla barn har olika personlighet och medans vissa alltid ser ut att vara nöjda och glada så finns det de barn som bara vill ha mer och mer. 

Ett plusbarn är ett barn som är otroligt krävande. Typiska tecken på att ditt barn är ett plusbarn är att de är intensiva, känsliga, missnöjda, sover dåligt, äter dåligt, är oförutsägbara, att de inte går att sätta ner och att de inte kan lugna sig själv. Dessa tecken finns hos många barn, men hos plusbarn är det konstant.

Det engelska begreppet ”High need babies” myntades av den amerikanska läkaren William Sears och det motsvarande svenska begreppet ”plusbarn” myntades av Therese Stahl och hennes man. 

I denna artikel hittar du mer fakta om vad ett plusbarn är, tecken som är utmärkande, hur du kan trösta barnet och längst ner hittar du ett test för att se om ditt barn är ett plusbarn. 

Att ha ett plusbarn

Att vara förälder till ett barn som är oerhört krävande kan vara väldigt påfrestande för många föräldrar. Saker som för andra verkar enkelt och självklart, såsom att gå på en promenad eller en fika, kan för en förälder till ett plusbarn bli en mardröm. 

Nästan alla barn är periodvis extremt krävande, men oftast är det endast inom ett eller ett par områden. Ibland beror detta på barnets naturliga utvecklingsfaser och ibland kan det vara att de endast är krävande i förälderns sinne. Många förstagångsföräldrar vet exempelvis inte hur det är att vara förälder och det är lätt att tro att ens eget barn är mer krävande än andra bara för att man själv tycker att det är jobbigt. Har man barn sedan tidigare så är det lättare att lägga förväntningarna på rätt nivå för vad som är ”normalt” hos ett barn. 

Föräldrar till plusbarn kämpar dagligen med att göra sin bebis eller sitt barn nöjt. Dessa barn är otroligt krävande och de blir aldrig nöjda. Ofta vill barnet inte sova, det skriker så fort det blir nedlagt och de vägrar ofta att äta. Detta beteende är konstant pågående. Föräldrar till plusbarn känner ofta att de inte räcker till. Att de ofta lider av sömnbrist, inte har tid att laga mat eller att gå på toaletten utan gråt och skrik, gör det inte lättare. 

Ständiga råd och tips från omgivningen gör inte heller saken lättare. Har du testat att sätta honom i vagnen? Du måste vara konsekvent! Har du testat att låta henne gråta en stund? Dessa råd ges i all välmening men har man ett barn som är ett plusbarn så har man i regel redan testat allt – och flera gånger. Råden blir då mest irriterande och gör en omvänd nytta.

Fenomenet med plusbarn, en s.k. High need baby (hnb), är relativt vanligt och det finns uppskattningar som tyder på att runt 10-15% av alla bebisar räknas till plusbarnen. Via BVC kan man idag få stöd, i form av samtalsstöd, men många föräldrar upplever trots detta att de inte får den hjälp som de behöver. 

Läs även: Barns mentala utvecklingssprång

High need babies / plusbarn och forskning

Idag finns det väldigt begränsad forskning på detta område, så man vet inte exakt hur vanligt det är. Man vet inte heller om dessa barn i framtiden kommer att diagnostiseras med någon diagnos eller om beteendet endast hänger ihop med spädbarnstiden och småbarnsåren. Utgå inte från att det har med en diagnos att göra, utan se det som en del av barnets utveckling. 

Att vara ett plusbarn eller en High need baby är heller ingen diagnos i sig eller något medicinskt tillstånd. Alla personer gråter och har perioder där de inte är nöjda med vardagen, vilket även stämmer in på barn – en del mer än andra.

12 Tecken på att ditt barn är ett plusbarn

Den amerikanska barnläkaren, och experten inom hälsa och föräldraskap, Dr William Sears har sammanställt de 12 karaktärsdragen som är mest framträdande hos en High Need Baby (plusbarn). Nedanför hittar en fördjupning av de olika tecknen och vad de innebär. Plusbarn är:

 1. Intensiva
 2. Hyperaktiva
 3. Energikrävande
 4. Äter ofta
 5. Extremt krävande
 6. Vaknar ofta
 7. Aldrig nöjda
 8. Oförutsägbara
 9. Överkänsliga
 10. Går inte att lägga ner
 11. Kan inte själv slappna av
 12. Känslig för separationer

Förklaring och fördjupning 

Innan vi börjar med genomgången och fördjupningen av vad de olika tecknen betyder så vill vi vara tydliga med att det inte finns något rätt eller fel, eller något bra eller dåligt, med dessa personlighetsdrag. Dragen är bara olika hos olika barn och mer tydliga och intensiva hos plusbarn. Det viktigaste för barnet är hur de över tid lär sig att använda dessa starkare personlighetsdrag och gör något positivt av dem. Det är här det är viktigt för dig som förälder att identifiera dem och hjälpa barnet i rätt riktning. 

Olika tecken på att ditt barn är en High Need Baby / plusbarn

Intensiva

Ett plusbarn är extremt intensivt och ställer höga krav på dig som förälder redan när det är nytt. De gråter högre och mer än andra, men de skrattar också högre och mer intensivt. De protesterar tydligt och intensivt när de inte är nöjda. Får de inte mat exakt när de vill blir det kaus i barnets huvud vilket de tydligt visar. Ofta kan du märka av reaktionen tydligt genom att de knyter sina händer, kröker ryggen, spänner musklerna, som om de är redo för en kamp. 

Hyperaktiva

Att ett spädbarn eller en bebis skulle vara hyperaktiv kanske är ett konstigt uttryck då de kanske varken kan krypa eller gå. Det man tittar på är de rörelser som de faktiskt gör och dess hyperaktivitet. Muskler som frekvent spänns och är redo att explodera ut i rörelse är ett sätt att uppmärksamma hyperaktiviteten. Det kan också märkas på att barnet inte tycker om att ligga inlindad i en filt eller att lugnt bli buret i din famn. Istället spänner barnet sig och kröker ryggen bakåt när du försöker hålla det eller så kastar det sig bakåt när du försöker hålla det i din famn – vilket kan göra amningen till en övning i sig. 

Energikrävande

Plusbarn är energikrävande och dränerar snabbt en förälder på alla hans eller hennes ork och krafter. När din energi är slut – vill de ha mer uppmärksamhet. Försöka att tänka att du ”ger” barnet kärlek och omtanke istället för att barnet ”dränerar dig”, så får du en positivare vardag. Försök också att inte ställa krav på dig själv. Din uppgift är ditt barn och dess välbefinnande. Allt annat kan vänta. 

Äter ofta

High need babies vill ständigt äta och kanske kan detta vara en räddning. Att ge sitt barn mat är nämligen även en stund för närhet, lugn (förhoppningsvis) och tröst. Forskning visar nämligen att barn som får mat frekvent, utefter deras behov, gråter mindre än de barn som får mat enligt förälderns schema. Amning kan många gånger vara att föredra framför flaskmatning då det även tillför fysisk närhet och en möjlighet för barnet att reglera mjölkens flödeshastighet. Oavsett flaska eller bröst så erbjud det vid behov – det kan inte erbjudas för ofta.

Extremt krävande

Plusbarn eller high need babies vill bara inte ha mat ofta och ständigt bli burna – de kräver det och ofta högljutt. För många föräldrar kan detta vara otroligt frustrerande och dränerande på energi. När barnet vill något så kräver det ofta att detta ska hända nu, och kanske även att det redan borde ha hänt. Barnets skrik kan lätt eskalera om du gör fel såsom att ge en napp när det är mat barnet vill ha. Förvänta dig heller ingen ursäkt eller ett sent tack när du väl klurar ut vad det är barnet vill ha. 

Vaknar ofta

Många föräldrar ställer sig frågan varför plusbarn vill ha mer av allt, men inte av sömn?! Barn sover när de behöver sova och det går inte att tvinga ett barn till att somna. Plusbarn utvecklar ofta sin sömnmognad senare än andra barn vilket gör att sömncykeln längre består av kortare faser. Detta gör att den ytliga fasen där barnet är lättväckt också återkommer oftare. Att plusbarn även ofta har svårt för separationer gör det inte lättare att sova. Ibland hjälper det om barnet får fysisk närhet av föräldern även under natten. Dessa barn har ett behov av en livmoderlik miljö det kan hjälpa om barnet får sova nära eller på föräldern så att det känner värme och hjärtslag. 

Läs mer: Anknytningen

Aldrig nöjda

Att inte kunna tillfredsställa barnets behov kan vara väldigt frustrerande. Många föräldrar skuldbelägger sig själv och känner att de är dåliga föräldrar när barnet aldrig blir nöjd. Detta är en känsla du inte ska ha. Relationen mellan förälder och barn är tvådelad och du kan bara göra ditt bästa, resten är upp till barnet. Att barnet ständigt gråter och inte blir nöjd oavsett hur mycket du kämpar beror på barnets personlighet, inte att du gör fel. Fortsätt att försöka lära dig barnets signaler och pröva dig fram. En vacker dag kommer du att hitta ett sätt som gör barnet tillfälligt nöjt och du kommer att känna dig som ett geni. 

Oförutsägbara

Det kommer kanske inte som en överraskning att det som fungerade igår inte fungerar dagen efter. Efterhand kommer du att utveckla en hel verktygslåda med trix för att tillfälligt göra barnet nöjt. Tyvärr är inte bara sömn- och matvanor oförutsägbara utan även barnets humör. Från att vara jätteglad och skratta högt så kan barnet snabbt bli argt och gråta högt. 

Överkänsliga

High need babies är väldigt medvetna om vad som pågår i sin omgivning och de påverkas snabbt känslomässigt när de inte är nöjda. De blir lätt uppskrämda och är även överkänsliga vid smärta eller obehag. De trivs ofta bäst hemma i en lugn och stabil miljö. Även externa föremål i omgivningen kan väcka känslor. Vissa dagar kanske du inte ens får använda tvättmaskinen utan att det blir kaos. Deras känslighet när de är små kan vara en plåga, men du får du trösta dig med att denna känsliga sida kan vändas till omtanke och omvårdande. 

Går inte att lägga ner

Många barn gillar närhet och att bli burna, men plusbarn kan vara extrema på denna punkt. Kanske kräver de ständig närhet både dag och natt. Ibland räcker det inte med närhet, utan det krävs även rörelse. Kanske måste du ständigt vandra omkring eller så måste du klappa eller smeka barnet på ryggen. Dessa barn gillar ofta att vara där händelse är, det vill säga där du är. Det kan vara väl värda pengar att investera i en ergonomisk bärsele. 

Kan inte själv slappna av

Sannolikt drömmer du om att kunna lägga ner barnet i sängen och bara invänta insomningen medan barnet suger på sin napp eller lyssnar på någon lugn avslappningsmusik. Tyvärr är detta inte fallet med plusbarn där förmågan att somna själv och att slappa av utvecklas långt senare. Dessa barn kräver närhet och hjälp att somna. Kanske måste du klappa barnet på ryggen till det somnar, kanske måste du bära barnet till sömns eller ta en lång promenad med barnvagnen (om du får lägga ner barnet). När barnet väl lärt sig att somna med hjälp av en vuxen så kommer det också att gå lättare längre fram att somna själv. 

Känslig för separationer

Barn som bedöms vara ”high need babies” eller ”plusbarn” har otroligt svårt för separationer. Att vara ensam är något som du tyvärr får skjuta på. För dig som vuxen är du och barnet olika individer men för ett litet barn är ni en och samma person, vilket gör en separation extra svår. Nya människor och miljöer är sällan populärt, utan det är föräldrarna eller föräldern som gäller. Det kan mycket väl vara svårt att få barnvakt då barnet snabbt gör sig känt som en ”skrikare”. Denna känslighet för separationer indikerar att barnet inte bara är känsligt utan även att de har en stark anknytning.

Att läsa dessa 12 tecken kan kännas skrämmande men du ska veta att de är övergående. Det är svårt att säg en specifik ålder då barnet extrema krav och många känslor blir mindre, men utifrån Dr Bill Sears texter kan vi utläsa att det sällan varar längre än till barnet är 3-3 1/2 år. 

Läs även: Lider ditt barn av nattskräck?

Tips och råd om plusbarn

Vill du veta mer om plusbarn och få tips och råd om hur du ska klara vardagen? Då kan vi rekommendera dig att köpa boken ”Plusbarn – High Need Babies” av Therese Stahl (annonslänk till Adlibris). Boken har hjälpt många småbarnsföräldrar och gett dem stöd och förståelse som de upplevt att de inte fått på annat håll.

Testa om ditt barn är ett plusbarn eller en High Need Baby?

Känns ditt barn annorlunda än andra barn? Sover ditt barn alltid dåligt? Är du tröttare än andra föräldrar? Vill ditt barn aldrig vara hos någon annan utan att börja gråta? Kanske har du ett plusbarn! 

Ta nedan test för att veta om ditt barn är ett plusbarn. Tänk på att du endast ska välja de val som barnet visar hela tiden, inte endast under tillfälliga perioden (läs om de olika utvecklingssprången hos ett barn för att förstå skillnaden).  

TA TESTET HÄR

Fler tips för att trösta ett barn som gråter

Om du känner att ditt barn inte vill sluta gråta så har du här en lista över saker som du kan testa. Tänk på att det som fungerar idag, kanske inte fungerar i morgon och vice versa. Trösta barnet genom att:

 • Vagga barnet
 • Gå runt med barnet i famnen
 • Lägg barnet i barnvagnen
 • Sjung sånger
 • Lägg barnet på magen (övervakat, spädbarn skall sova på rygg)
 • Lägg barnet på rygg
 • Lägg barnet på sidan
 • Sätt barnet i bilstolen
 • Använd napp
 • Ändra läget på madrassen så att huvudet är högre
 • Låt barnet sova i din / er säng (observera ökad risk för plötslig spädbarnsdöd)
 • Håll barnet nära dig, hud mot hud
 • Bada barnet innan läggdags
 • Använd varma vattenflaskor eller likande för att göra sovplatsen varm och go
 • Låt barnet vara uppe länge
 • Lägg barnet direkt efter middagen
 • Låt barn gråta / eller inte gråta

Ta gärna hjälp av andra om du är drabbad

Är du förälder till ett plusbarn så finns det tyvärr inte så mycket du kan göra. Det viktigaste är att acceptera att ditt barn är annorlunda och att hon eller han är krävande. Hitta sätt att anpassa vardagen så att den blir dräglig. Försök också slå bort tanken på att du inte räcker till. Situationen är unik och intensiv så det är okej att känna att det är jobbigt. 

Att få hjälp från en barnvakt är ingen förlust utan kanske nästan ett måste för att överleva. Försök att regelbundet få hjälp så att ni får tid för återhämtning och tid för varandra om ni är två. Sök även hjälp via BVC så att ni får samtalsstöd och tips och råd för hur ni kan gå vidare. 

 Våra råd till dig som har ett plusbarn

Att ditt barn är krävande, saknar tålamod och gråter mycket är på grund av barnets personlighet – inte din förmåga som förälder. 

Testa dig fram och se vad som fungerar. Ditt barn är unikt och ”vanliga” råd kanske inte hjälper, vilket gör att du måste komma på dina egna vägar. 

När barn gråter, så vill de säg oss något. Försök att lära dig barnets signaler och följ dem så mycket du bara kan – även om det under en period kommer att styra ditt liv. 

Undvik att beklaga dig inför andra föräldrar då de inte kommer att förstå. Det kommer sannolikt bara kännas frustrerande när de jämför med sitt ”vanliga” barn. 

Försök att hitta de positiva sidorna med att ha ett plusbarn. Fokusera på de glada stunderna och de höga skratten. 

Fokusera din tid (när barnet blir lite äldre) på att hjälpa barnet att hantera sin unika personlighet och lära känna den istället för att försöka stoppa frustrationen hos barnet.

Sist men inte minst – ta hand om dig själv. En förälder som inte mår bra är ingen bra förälder till något barn.

De som läste om plusbarn / High Need Baby läste även mer om en barns motoriska utvecklingssprång, om kolik och om barns utveckling.

Fler artiklar för dig med familj

barn sluta sova dagen

När slutar barn sova på dagen?

När slutar barn normalt att sova middag under dagen? När barn slutar sova på dagen varierar från barn till barn. Ofta de sluta sova på dagen när de är mellan 2 och 4 års ålder. I början kan det vara bättre att dra ner på sovtiden för dagens sovstund, istället för att helt sluta med att sova middag under dagen.

Läs artikeln »
Föräldraledighet

Föräldraledighet

Föräldraledighet är något som alla föräldrar har rätt till. Vi förklarar här enkelt reglerna för föräldraledighet. Försäkringskassans regler är något som många tycker är svårt. I vardagligt tal nämns ofta pappaledighet och mammaledighet för samma sak. 

Läs artikeln »
Blöjeksem

Blöjeksem hos barn

Blöjeksem och blöjutslag är vanligt hos barn. Orsaken till blöjeksem är åtsittande och våt blöja. Det finns enkla tips för att undvika och behandla symptomen. Blöjutslag kommer både vid användning av vanlig blöja samt av tygblöja.

Läs artikeln »
Potträning

Potträning

Potträning är vanligt när barn är i åldern 18-24 månader. Det finns flera olika metoder och sätt för att genomföra en potträning och vägen till att bli blöjfri är inte alltid så enkel.

Läs artikeln »
Träning för mammor

Träning för mammor – av Therese Carlsson

Efter förlossningen är det viktigt att komma igång med träningen. Som nybliven mamma behöver kroppen återhämta sig från den fysiskt krävande förlossningar. Träning för mammor driva av Therese Carlsson som under flera år arbetat med gravidträning och träning för mammor. 

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.