barn prata

Barn pratar mer än du tror

Barn börjar prata vid olika åldrar och utvecklar sin talförmåga i olika takt. De flesta barn säger sitt första ord vid ett års ålder. Vid två års ålder kan barn ofta sätta samman 2-3 ord till en mening. I denna artikel kan du läsa mer om barns språkutveckling vid olika åldrar.

Barns språkutveckling vid olika åldrar

Förr i tiden trodde man att barns språk var en förenklad variant av vuxenspråk. Idag vet vi att varje barn bygger upp sitt eget språk. I början är barnets ljudsystem och ordförråd mycket enkelt och barnet använder endast ett fåtal regler för uttal och grammatik.

Barn är inte dåliga på att härma, men de har inte förmåga att uppfatta alla ljud och grammatikregler i de vuxnas språk.

Deras språkliga utveckling går snabbt och de tillägnar sig med tiden mer och mer nya ljud och fler regler. Den drivkraft som främst driver på barnets intresse för att lära sig ett språk är människans behov av kontakt och kommunikation. För att lära sig att tala i normal takt krävs dock vissa biologiska förutsättningar såsom normal syn och hörsel samt normal förmåga att tolka sina sinnesintryck (läs mer om språksvårigheter och barnets hörsel).

Språkutvecklingen det första året

Intresse för språk och förmågan att lära sig finns hos i stort sätt alla barn. Redan innan barnet själv kan prata så reagerar det på röster och rör sig i takt med rytmen i omgivningens språk. Mammans röst är oftast den första röst som barnet lär sig att känna igen. En del forskare tror att denna igenkänning börjar redan när barnet ligger i moderns mage. Mammans röst kan därför ha en starkt lugnande effekt på barnet.

Barns språkutveckling

I början uttrycker sig barnet med hjälp av blicken, kroppsspråket, ansiktsuttryck och skrik. I början kommunicerar de främst genom skrik när de är hungriga, törstiga, varma, kalla eller när det är dags att byta blöja (läs mer om barnskrik). Nästa steg i språkutvecklingen är att barnet lär sig att göra ljud med hjälp av tungan, läpparna, gomseglet och eventuellt med tänderna. De första ljuden brukar vara ”ohh” och ”aahh” för att sedan gå över i ett ”babblande”. Barn lär sig först att uttala vokaler och lite senare lär sig barnet att även uttala konsonanter. Redan när barnet är runt fyra till fem månader kan det komma riktiga ord såsom ”ma-ma” och/eller ”ba-ba”. Det tar antagligen ytterligare ett tag innan barnet verkligen associerar dessa ord med just dig som förälder. Många barn väntar med att försöka prata till dess att de känner att de förstår en stor del av det folk säger.

Mot slutet av det första levnadsåret så har språket normalt utvecklats så mycket att barnet kan lyssna till sitt eget namn. Barnet förstår antagligen några ord och enkla fraser och uttrycker sig själv genom jollerramsor, gester och i vissa fall med enstaka ord.

Språket från 1 år

När barnet är drygt ett år så har antagligen språket utvecklats så mycket att barnet redan är en aktiv samtalspartner. Barnet använder sig av ljudande, gester och enstaka ord för att kommunicera med dig. Ofta uttrycker sig barn i denna ålder genom att sträcka sig mot något de vill ha, fösa undan saker de ogillar, låta på olika sätt för att få uppmärksamhet, skaka på huvudet för att säga nej, le och skratta när de trivs samt genom att vinka hej och hej då.

Barn i den här åldern förstår normalt även enkla uppmaningar och hämtar och lämnar gladeligen det du frågar efter. En lek som många barn uppskattar i den här åldern är att peka ut föremål, både i verkligheten och på bild. Det är dock inte bara den verbala språkförståelsen som ökar. Barnet börjar nu även bli allt mer medvetet om andras känslor.

Mellan 1 och 1½ års ålder kan ofta ett eller flera ord som de även förstår betydelsen av. Vid 18-månaderskontrollen på BVC använder man oftast riktmärket 8 ord för att kontrollera barnets språkliga utveckling. Det optimala är om barnet båda kan säga och förstå 8 ord, men kan barnet bara säga något enstaka ord men förstår fler än 8 ord, så är det normalt inget att oroa sig för. Vid denna ålder börjar barn även kunna använda sig av olika tonläge för att uttrycka sina känslor.

I den här åldern är det talade språket under snabb utveckling. Från att bara uttrycka enstaka ord såsom ”Mamma”, ”Pappa”, ”där”, ”lampa”, mfl så börjar barnet snart att kombinera orden med gester. Språk och lek är nära kopplade till varandra och med de första orden så kommer också de första låtsaslekarna, tex att mata dockan och att bädda ner nallen i sängen. När barnet är i 1½-2års åldern går barnet från att använda bara substantiv över till att även använda sig av verb. Barn runt två år brukar även kunna sätta samman 2-3 ord för att bilda en kortare mening. Vokabulären kan nu bestå av så många som 200 ord och barnet när sig tio eller fler nya order varje dag. Vid två års ålder förstärks även barnets känsla av att vara en egen person och börjar nu allt mer att prata om sig själv, vad han eller hon gillar, känslor och andra funderingar som barnet har.

Språket efter 2 års ålder

Barnets språkutveckling har nu kommit så långt att det nu är väl hemma i samtalets struktur, dvs att man turas om att prata och lyssna. Ofta vill barn i den här åldern gärna delta i alla samtal även om de inte är ”inbjudna” i samtalet. Snart lär de sig även att bedöma vad som är en lagom ljudnivå för ett vanligt samtal.

När barnet är i 2-3 års ålder så blir talet barnets viktigaste sätt att kommunicera. Det kan nu tala om båda vad det vill och inte vill. Kroppsspråket kompletterar barnets ordförråd men barnet pratar nu inte bara för att kommunicera. Prat blir nu även en allt viktigare del i barnets lek och för många barn blir språket så intensivt att de tom småpratar för sig själv innan det somnar. I och med att barnet nu förstår betydligt längre meningar och mer av innehållet så kan det också bättre koncentrera sig när du läser eller berättar kortare sagor. Barnets förmåga att använda sig av och förstå pronomen såsom, jag, mig och du, blir nu bättre för varje dag. Vid tre års ålder kan barn kontrollera en hel konversation och anpassa rytm, ton och vokabulär efter vem de pratar med.

Vid cirka fyra års ålder har den grundläggande språkutvecklingen enligt en del forskare blivit helt utvecklad. Både i uttal och i grammatik sägs barn vid denna ålder ha nått i stort sätt samma nivå som en vuxen.

Hjälp barnet på traven

Det finns forskning som visar att barn vars föräldrar pratade med dem mycket när de var små har en större vokabulär och längre fram en högre IQ än de barn som inte fick lika mycket verbal stimulans. Barns språk utvecklas mycket utifrån dig som förälder. Det kan därför vara klokt att undvika för mycket bebisspråk. Det är inte fel att förenkla ditt språk så att barnet lättare förstår dig men tänk på att barn lär sig genom att lyssna. Det finns därför ingen anledning att i längden undvika de lite svårare orden (läs mer om hur du kan stimulera barns språkutveckling).

Språkets utveckling enligt:  Svenska Logoped Förbundet

Språkutveckling under det första halvåret

SpråkutvecklingBarnet reagerar på ljud, vänder blicken och/eller huvudet mot ljudkällan, barnet ljudar också själv.
Råd till föräldrar: vad kan du göra för att stimulera språket?Tala mjukt till barnet, sjung och skratta tillsammans, uppmärksamma och förklara ljuden som barnet hör, benämn familjemedlemmar och föremål i barnets närhet, berätta vad du gör.
Sök hjälp: när finns det anledning att  söka logoped?Var uppmärksam på att ditt barn reagerar på ljud. Om inte, undersök hörseln. Sök hjälp om ditt barn inte söker ögonkontakt när ni pratar med varandra.

Språkutveckling vid 12 månaders ålder

SpråkutvecklingBarnet förstår enkla instruktioner, säger mamma och pappa, reagerar på sitt namn.
Råd till föräldrar: vad kan du göra för att stimulera språket?Barnet tycker om när du ljudar och leker med rösten. Låt barnet upptäcka glädjen i att tala, stimulera alla försök till samspel (grimaser, blick, skratt, leende, etc.
Sök hjälp: när finns det anledning att  söka logoped?Låt inte barnet sitta vid TV:n/videon långa stunder för det stimulerar inte språkutvecklingen.

Språkutveckling vid 18 månaders ålder

SpråkutvecklingBarnet förstår enkla instruktioner och meningar och benämner vanliga föremål, ordförrådet växer.
Råd till föräldrar: vad kan du göra för att stimulera språket?Prata som vanligt med barnet, använd inte ”babyspråk” utan prata i riktiga meningar och ord. Ge barnet småbarnsböcker och tala om färg och form, det skapar intresse.
Sök hjälp: när finns det anledning att  söka logoped?Sök hjälp om barnet slutar att prata eller om talet inte fortsätter att utvecklas.

De som läst avsnittet om barns språkliga utveckling vid olika åldrar läste även mer om barnskrik, om talproblem hos barn och om att läsa böcker för barn.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
Email

Fler artiklar om kost och hälsa

Hälsokontroll med fertilitetsprofil

Genom att genomgå en fertilitetsprofil kan par få en bättre förståelse för deras reproduktiva hälsa och identifiera eventuella problem som kan påverka deras förmåga att bli gravid. Om det upptäcks några problem, kan läkaren rekommendera behandlingar eller andra åtgärder för att hjälpa paret att bli gravid.

Läs artikeln »
kostbarn712

Smakportioner bebis

Smakportioner kan man börja med runt 4-6 månaders ålder. De första smakportionerna brukar bestå av kokt mosad potatis eller andra rotfrukter. Fortsätt att amma i början när du introducerar smakportioner till barnet.

Läs artikeln »
sätesbjudning vändningsförsok

Vändningsförsök

Ett vändningsförsök vid bekräftad sätesbjudning genomförst normalt runt vecka 36-37. Det utförs på förlossningen av en läkare. Du bör vara fastande och innan vändningsförsöket genomförs så genomgår du en ultraljudsundersökning. Läkaren försöker sedan vända barnet genom att påverka det utifrån.

Läs artikeln »
spermie graviditet

Spermie och graviditet

Spermie / sperma är det som kommer ut genom urinröret i penis vid utlösning. Hur länge lever spermier? Det är spermierna som ska försöka att befrukta ägget för att du ska bli gravid. Ibland pratar man om spermier men menar sädesvätskan.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.