separera boende barn

Barns boende

Separation eller skilsmässa - fakta och tips att tänka på vid separation med barn. Var ska små barn bo? är växelvis boende (varannan vecka) bra för små barn? Vilka rättigheter har barn till umgänge? Vad innebär vårdnaden om barnen vid en separation? Var ska barnen vara skivna eller folkbokförda?

Innehåll i denna artikel

Var ska barnet bo vid en separation eller skilsmässa

När föräldrar med barn väljer att separera eller att skiljas är det ofta barnen som hamnar i kläm. Små barn behöver en trygg miljö för att kunna skapa sig en bra grundtrygghet och må bra. Konflikter om vårdnaden av barnen, om var barnen ska bo, kring underhåll och liknande ska därför skötas utan att barnen drabbas och hela tiden med barnens bästa i åtanke.

Kan ni inte komma överens så finns det stöd att få via kommunens familjerättsenhet och i värsta fall kan ni vända er till domstol. När det gäller boendet så är det i första hand föräldrarna som avgör var barnet ska bo. Vid separationen ska föräldrarna ta ställning till var barnet ska ha sin folkbokföringsadress.

Föräldrabalken slår fast att barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Efter en separation behöver båda föräldrarna ha möjlighet att på lika villkor vara delaktiga och ansvariga i barnets liv, så att de kan fortsätta ha ett gemensamt föräldraskap.

Inledning om boende och barn vid separation / skilsmässa

Barns boende vid separation

Att lösa boende frågan är inte alltid lätt. Oavsett hur ni väljer att lösa den så kan barnet dock bara vara folkbokfört på en adress, dvs ha en postadress till barnet. Den lokala skattemyndigheten avgör med hjälp av folkbokföringslagen hos vem av er som barnet ska vara skrivet. Om ni är överens om var barnet ska vara folkbokfört beslutar skattemyndigheten utifrån det. Den förälder hos vilken barnet är skrivet kallas för Boföräldern och den andra kallas då för Umgängesföräldern (även vid växelvis boende).

Boföräldern har inte rätt att flytta till annan ort med barnet utan att den andre föräldern godkänner det om föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar skall vara överens i större frågor som rör barnet. Hit hör var barnet skall bo.

Var barnet är folkbokfört ligger till grund för var barnet ska gå på dagis och i skola. Barnbidraget betalas idag ut med lika delar till båda föräldrarna om barnet är fött efter den 1 mars 2014. Har du fått barn tidigare än detta så utbetalas barnbidraget i första hand till mamman (om ni inte anmält en ändring). Detta ändrar man dock enkelt även i efterhand genom att skicka in en blankett om delat barnbidrag. Dagisavgiften beräknas utifrån inkomsten i det hushåll där barnet är skrivet, vilket kan vara fördelaktigt om man har växelvis boende.

Nedan kan du läsa mer om vårdnaden om barnen och boendebarnets rätt till umgängesmå barn och anknytningsteorinsmå barn och boende eller om växelvis boende

Vårdnaden om barnen och boende

Gemensam vårdnad ska inte blandas ihop med var och hur mycket barnen bor hos någon av föräldrarna. Att ha vårdnaden om ett barn betyder att ha det rättsliga ansvaret för barnets person och föräldrar kan ha gemensam vårdnad även om barnet bor mest hos en av föräldrarna. Den som har vårdnaden om ett barn, sk vårdnadshavaren, har ett ansvar för dess personliga förhållanden och ska bland annat se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Gemensam vårdnad – båda föräldrarna har juridiskt ansvar för barnet. Det krävs att föräldrarna gemensamt kan fatta beslut kring de flesta frågor som rör barnet. Detta oavsett om de bor tillsammans eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Delad vårdnad – Delad vårdnad är ett begrepp som innebär att föräldrarna var och en har enskild vårdnad om olika barn i en syskonskara.

Enskild vårdnad – Innebär att en av föräldrarna ensam har vårdnaden om barnet. Idag har modern alltid enskild vårdnad då ett barn föds och föräldrarna är ogifta. Anmälan om gemensam vårdnad kan ske i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid annat tillfälle. En enskild vårdnadshavare kan besluta om nästan alla frågor som rör barnet. Enligt lagstiftningen i föräldrabalken har dock den förälder som har enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse, såsom skolgång, flyttning och sjukdom.

Barnets rätt till umgänge

När föräldrarna till ett barn separerar och barnet bor hos den ena föräldern så har barnet rätt till umgänge även med den andra föräldern som det inte bor hos. Begreppet umgänge syftar i första hand till barnets rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans och är inte en fråga om den andra förälderns rätt till umgänge med barnet.

Det anses normalt vara en fördel att barnet har kontakt med och umgås med båda sina föräldrar men det finns ingen plikt för barnet att umgås med en förälder. Om barnet inte vill träffa den förälder som det inte bor hos finns det möjlighet att barnet och föräldern har kontakt på annat sätt såsom mail, telefon eller via brev.

Små barn och anknytningsteorin

Från födelsen har små barn en instinktiv strävan att knyta an till de vuxna som finns i närheten. Kvaliteten på anknytningen beror på hur lyhört och samstämt det känslomässiga samspelet är mellan barn och vårdare. Kontakten med den eller de föräldrar som tar hand om barnet blir en trygg bas. Utifrån denna bas kan barnet hänge sig åt sin nyfikenhet och utforska världen. Ett litet barn har svårt att hålla minnesbilden av en förälder levande och små barn klarar inte långa separationer från sina huvudsakliga vårdare. Den trygga basen sträcks så småningom ut till att även omfatta t.ex. förskolepersonal.

Mer om: Anknytningsteorin

Små barn och boende / varannan vecka

Det finns sällan rätt och fel när det gäller barn. Barn är unika individer som uppfattar och hanterar olika situationer på olika sätt. För många små barn är det tryggast att bo stadigvarande hos den ena föräldern och att träffa den andra föräldern i barnets välbekanta miljö. Det är främst under det första levnadsåret som barn bör ha någorlunda kontinuerlig kontakt med åtminstone en vårdande vuxen och att kontakten under denna tid inte bör ha längre avbrott. Med tiden bör ni låta övergången till den andre föräldern bli mjuk med först hela dagar och sedan successiva övernattningar. För barn under tre år rekommenderas normalt inte växelvis boende då de ännu inte utvecklat sinne för den rumsmässiga tidsuppfattningen.

Det finns dokumenterad forskning som visar att längre separationer, en vecka eller mer, kan ha negativa effekter hos små barn. Det finns dock inget som tyder på att dagliga separationer som inte innefattar övernatten skulle vara negativt för barnet. Utifrån detta antas det ofta att korta och frekventa byten är bättre för små barn än alternerande mellan föräldrarna under längre perioder.

Även om det för barnet på kort sikt är viktigast att utveckla en trygg relation till en person, är det rimligt att tänka sig att det för förälderns engagemang i barnet, och därmed barnets utveckling på lång sikt, är viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att tidigt utveckla en nära relation till barnet.

Det viktigast efter en separation är att båda föräldrarna hela tiden är uppmärksamma på barnets reaktioner på förändringar. Det kan hända att barn visar mer stress och missnöje hos den förälder där barnet huvudsakligen bor medan de kan ”bära problemen” och ”sköta sig” hos den andra föräldern. Detta kan resultera i att ni som föräldrar får två helt olika bilder av samma situation. Var lyhörda för hur barnet mår och tänk hela tiden på att det viktigaste inta är var barnet bor utan att barnet mår bra och inte förlorar kontakten med någon av föräldrarna.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att ett barn bor ungefär lika mycket, har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Det finns mängder av litteratur som talar för och emot detta, men en ofta dragen slutsats är att det blir vad föräldrarna gör det till. Det finns inga perfekta eller ideala lösningar. En förutsättning för ett fungerande växelvis boende är att föräldrarna klarar av att hålla en någorlunda konfliktfri zon runt barnet i samband med separationen. När barnet växer upp bör föräldrarna bo så nära varandra så att barnet kan ta sig till skolan och behålla samma kompisar. Barn bör inte gå på två dagis / förskolor eller i två skolor.

Forskning om: Växelvis boende

Växelvis boende kräver ömsesidig respekt, omfattande kontakt, flexibilitet och gott samarbete mellan föräldrarna. Allvarliga och ihållande konflikter mellan föräldrarna kan leda till att de inte samarbetar tillräckligt mycket för barnets bästa.

Babyhjälp tipsar om en möjlig fördelning av tid och boende:

Barnets ålderBoföräldernUmgänges-
föräldern
0-1 årHuvudsakligt boendeTräffar barnet i den trygga miljön hos Boföräldern
1-2 årHuvudsakligt boendeVarannan helg (fre-sön) samt ev ytterligare ett dygn i varje vecka.
2-2½ årHuvudsakligt boendeTors-sön varannan vecka samt ytterligare ett dygn i varje vecka.
2½-3 årHuvudsakligt boendeOns-sön varannan vecka samt ett dygn den andra veckan.
Från 3 årVäxelvis boende hos båda föräldrarna

Källa barns boende: famratt.com, socialstyrelsen, försäkringskassan, kommunen, skatteverket, vårdguiden, mfl.

De som läst avsnittet om barns boende vid separation eller skilsmässa läste även mer om separation eller skilsmässa när barn finns i relationen, om att ha barn på två förskolor, om underhåll, mer om att flytta med barn eller om en separations påverkan på barn 0-3år.

Fler artiklar för dig med familj

förlossningsdepression
Förlossningsdepression

Varför drabbas man av Förlossningsdepression? Hur hittar du tecken och symptom på att du har drabbats? Runt 10% av alla kvinnor drabbas av en förlossningsdepression som varar i mer än två veckor. Att vara nedstämd eller att lida av en depression i samband med förlossningen är inte ovanligt. 

Läs artikeln »
syskonsvartsjuka
Syskonsvartsjuka

Syskonsvartsjuka och syskonbråk. Syskon är ofta svartsjuka på varandra och det är inte ovanligt att syskon bråkar. Orsaken till syskonsvartsjuka kan vara många, men ofta beror svartsjukan på att barnet känner sig oälskat och bortglömt. Här får du tips och råd vid syskonsvartsjuka och vid syskonbråk.

Läs artikeln »
barn sluta sova dagen
När slutar barn sova på dagen?

När slutar barn normalt att sova middag under dagen? När barn slutar sova på dagen varierar från barn till barn. Ofta de sluta sova på dagen när de är mellan 2 och 4 års ålder. I början kan det vara bättre att dra ner på sovtiden för dagens sovstund, istället för att helt sluta med att sova middag under dagen.

Läs artikeln »
testamente barn
Testamente barn

Har du barn så kan det vara bra att skriva testamente både om du är gift eller om du är sambo. För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda. Tänk på dessa saker när du skriver ett testament när du har barn. 

Läs artikeln »
Barnkalas
Barnkalas

Barnkalas är fantastiskt roligt men när man själv ska fixa barnkalaset uppstår ofta vissa frågetecken. Vi ger dig tips och råd när det är dags för barnkalas.

Läs artikeln »
resa med barn
Resa med barn

Det finns mycket du ska tänka på innan du reser med ditt lilla barn. Var är det lämpligt att resa med barn? När är det okej att resa med barn? Vi har samlat fakta och tips om som du har nytta av under resan med ditt barn.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.