Epidural förlossning

Epidural

Epidural är en av de vanligaste bedövningarna i Sverige och metoden används av varannan förstagångsföderska. Här kan du läsa om hur epidural går till samt om fördelarna och nackdelarna med epidural.

Epidural eller Epiduralbedövning är en vanlig bedövningsform vid förlossning i Sverige som innebär att bedövning sprutas in i ryggkanalen. 

Epidural är en bedövningsmetod som används även vid andra tillfällen än vid en förlossning. I denna artikel kommer vi dock att fokusera på epidural vid förlossningen. I Sverige väljer idag var tredje kvinna ryggbedövning såsom epidural vid förlossningen och bland förstföderskor är det så många som varannan kvinna.

Vad är epidural?

Epidural är en bedövningsform som används när man vill att patienten ska vara vid medvetandet vid en händelse som kräver bedövning. Bedövningsformen går under typen ryggbedövning där även spinalbedövning ingår. Detta är den effektivaste smärtlindringen som du kan få under en förlossningen. Metoden har blivit mycket effektiv på senare år och effekten är lätt att styra.

Vid en förlossning så är det viktigt att kvinnan är medveten och kan hjälpa till att krysta fram barnet. Med epidural får du mindre ont men kan röra dig precis som vanligt. Ditt barn påverkas inte av denna bedövningstyp. Epiduralbedövningen består av ett bedövningsmedel eller en blandning av flera läkemedel. Effekten uppstår genom att nervrötterna som passerar genom den här delen av epiduralrummet bedövas samt genom att bedövningsmedlen tränger igenom dura in i spinalvätskan och bedövar både nervrötter och ryggmärgen. 

När ska man ta epiduralbedövningen?

Epiduralbedövning är en effektiv smärtlindring under öppnings- och krystskedet. När man tar bedövningen så bör förlossningen ha kommit igång ordentligt och livmodertappen ha öppnat sig till 3-4 centimeter. Bäst fungerar bedövningen under förlossningens första del, medan den i slutet inte brukar vara lika effektiv. Du kan få epidural även om du har ätit under förlossningen.

Epidural vid förlossning

Innan man lägger själva bedövningen så förbereds den gravida kvinnan genom att få en infart/kanyl i armen. Epiduralbedövningen läggs sedan av en narkosläkare. 

Den gravida kvinnan sitter antingen upp eller så ligger hon på sidan när bedövningen sätts. Det är viktigt att ryggen är ordentligt böjd när man lägger bedövningen så att ryggkotorna är tillräckligt separerade för att ge plats för epiduralnålen. Sitter du upp så ska du sjunka ihop som en säck potatis, och om du ligger ner så ska du skjuta ut ryggen som en arg katt. 

För att minska smärtan när själva nålen förs in så läggs ofta en ytlig bedövning inför det att epiduralnålen ska föras in. När området är ytligt bedövat förs nålen in mellan två ryggkotor i ländryggen till epiduralrummet. Det förs sedan in en tunn slang, en s.k. epiduralkateter, in i utrymmet. Att ta en epiduralbedövning gör ont, men studier har visat att det ofta gör mindre ont än vad kvinnor ofta förväntat sig. I samband med att effekten av bedövningen sedan verkar kontrolleras blodtryck och fosterljud. Bedövningen gör att smärtan lättar men ofta fortsätter man att uppleva en tryckkänsla nedåt. 

Hur lång tid tar det innan den verkar?

Redan efter fem till femton minuter kommer du uppleva en smärtlindrande effekt, men full effekt kommer först efter en knapp halvtimme. Effekten av första dosen varar sedan i 1-3 timmar. Barnmorskan som är närvarande i förlossningsrummet fyller senare på med smärtlindring vid behov, så att du får nytta av bedövningen hela vägen fram till förlossningen. Det går bra att vara uppe och gå efter det att du fått epidural.

Vem rekommenderas att använda epidural?

Epidural eller annan ryggbedövning rekommenderas vid ett antal olika tillfällen. Enligt 1177 är dessa följande: 

 • Om den som föder lider av havandeskapsförgiftning. Ryggbedövning kan då hjälpa till att sänka blodtrycket.
 • Då förlossningen behöver påskyndas med värkstimulerande medel. Värkstimulerande medel kan göra så att så att förlossningen gör mer ont och då kan ryggbedövning såsom epidural hjälpa.
 • Om kvinnan som föder är överviktig. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.
 • Om den som föder har vissa hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.

Får man alltid epidural om man önskar det?

I våra landsting arbetar man för att ge den födande kvinnan bästa möjliga smärtlindring. Om din förlossning går väldigt snabbt så kan det dock vara att man inte hinner ge epidural. Detta då verkningstiden är längre än vid andra metoder. En epiduralbedövning behöver även ges av en narkosläkare. Detta gör även att tillgången på narkosläkare är avgörande för att kunna ge bedövningen. Normalt är denna bemanning planerad för att gravida ska kunna få epidural vid sin förlossning men vid extrema situationer såsom olyckor kan tillgången vara begränsad. 

Fördelar med epidural

 • Vid en epiduralbedövning har kvinnan kvar delar av både muskelstyrkan och beröringssinnet vilket är positivt vid en förlossning. 
 • Även om bedövningen hindrar nerverna som förmedlar smärta från livmodern så kan man röra på sig samt gå och stå som vanligt.
 • Den har en längre verkan än en spinalbedövning vilket underlättar om du har en utdragen förlossning. Har du tidigare haft en snabb förlossningen så rekommenderas du dock inte att ta epidural.

Nackdelar med epidural

Även om epidural är en av de mest effektiva smärtlindringsmetoderna så finns det nackdelar. Här listar vi några av dem. 

 • Ibland kan metoden med epidural ge otillräcklig bedövning. Det är även en avancerad bedövningsform och ett ingrepp i kvinnans kropp, vilket gör att den bör användas med omsorg.
 • Förlossningsförloppet kan bli förlängt, vilket resulterar i att värkstimulerande dropp måste användas. Vid användande av detta dropp måste barnets hjärtljud övervakas under hela förlossningen och du måste därför vara uppkopplad till en CTG-apparat. 
 • Epidural kan leda till svårigheter att krysta, vilket ökar risken för att förlossningen måste avslutas med en sugklocka. Detta sker dock endast i undantagsfall och sannolikheten är störst för en normal avslutning på förlossningen. 

Epidural biverkningar 

Eventuella biverkningar vid epidural är: 

 • Klåda, dvs det kliar på hela kroppen
 • Illamående och kräkningar
 • Övergående lokal ömhet vid instickstället
 • Svårighet att kissa under förlossning och timmarna efter
 • Trötthet och slöhetskänsla
 • Påverkan på fostrets hjärtljud
 • Huvudvärk (om du står och sitter, men inte när du ligger)
 • Blodtrycksfall
 • Lindriga skakningar

Komplikationer vid epidural

Komplikationer vid användning av epiduralkateter är väldigt sällsynt. Blodansamling i ryggmärgskanalen kan uppstå i sällsynta fall och infektion kan förekomma om katetern används under lång tid. Det finns enstaka exempel på kvinnor som fått bestående nervpåverkan med förlamning som följd. Risken för detta beskrivs dock som en drabbad per 200 000 ryggbedövningar.

Källa: 1177, karolinska, netdoktor.se, Socialstyrelsens rapport ”Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015”.

Fler artiklar för dig med familj

Slempropp

Slempropp

Slemproppen – allt du behöver veta om hur en slempropp ser ut, hur stor den är och vad slemproppen är. När slemproppen gått så är det normalt inte dags att åka till förlossningen.

Läs artikeln »
igångsättning av förlossning

Igångsättning förlossning

Igångsättning av förlossning kan vara aktuellt av flera orsaker och det finns flera olika sätt att göra för att förlossningen ska sättas igång. Dessa 4 sätt är vanligast. Livmodertappen kan mjukas upp för att förlossningen ska sättas igång. Man kan även få dropp med hormon som gör att igångsättning av värkarbetet blir mer effektivt.

Läs artikeln »
navelstrangen

Navelsträngen

Varför finns navelsträngen? Vilken funktion har navelsträngen? När ska man klippa av navelsträngen? Kan barnet få navelsträngen runt halsen? Läs svaren på dessa frågor i denna artikel.

Läs artikeln »
Avslag efter förlossning

Avslag efter förlossningen

Avslag heter den vaginala blödning som inträffar efter förlossningen. Avslaget efter förlossningen syftar till att stötta bort rester, vävnader och blod från livmodern. Normalt håller ett avslag på i 6-8 veckor. 

Läs artikeln »
knipövningar gravid

Knipövningar

Knipövningar behöver du göra både när du är gravid och efter en förlossning. Knipövningar och bäckenbottenträning behövs genomföras dagligen av alla kvinnor under cirka 5 minuter för att snabbt stärka muskulaturen runt bäckenbotten.

Läs artikeln »
Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar under graviditeten. Hur känns förlossningsvärkar? Ofta får man höra att du vet när det är förlossningsvärkar. Ofta är förlossningsvärkar smärtsamma, regelbundna och de går inte över när du vilar eller rör på dig.

Läs artikeln »
Eftervärkar

Eftervärkar

Många upplever eftervärkar under de första dagarna efter förlossningen. Eftervärkar känns ofta som kraftig mens och är ett tecken på att kroppen återhämtar sig. Du kan lindra eftervärkar med smärtlindrande eller värme.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.