Epidural förlossning

Epidural

Epidural är en av de vanligaste bedövningarna i Sverige och metoden används av varannan förstagångsföderska. Här kan du läsa om hur epidural går till samt om fördelarna och nackdelarna med epidural.

Epidural eller Epiduralbedövning är en vanlig bedövningsform vid förlossning i Sverige som innebär att bedövning sprutas in i ryggkanalen. 

Epidural är en bedövningsmetod som används även vid andra tillfällen än vid en förlossning. I denna artikel kommer vi dock att fokusera på epidural vid förlossningen. I Sverige väljer idag var tredje kvinna ryggbedövning såsom epidural vid förlossningen och bland förstföderskor är det så många som varannan kvinna.

Vad är epidural?

Epidural är en bedövningsform som används när man vill att patienten ska vara vid medvetandet vid en händelse som kräver bedövning. Bedövningsformen går under typen ryggbedövning där även spinalbedövning ingår. Detta är den effektivaste smärtlindringen som du kan få under en förlossningen. Metoden har blivit mycket effektiv på senare år och effekten är lätt att styra.

Vid en förlossning så är det viktigt att kvinnan är medveten och kan hjälpa till att krysta fram barnet. Med epidural får du mindre ont men kan röra dig precis som vanligt. Ditt barn påverkas inte av denna bedövningstyp. Epiduralbedövningen består av ett bedövningsmedel eller en blandning av flera läkemedel. Effekten uppstår genom att nervrötterna som passerar genom den här delen av epiduralrummet bedövas samt genom att bedövningsmedlen tränger igenom dura in i spinalvätskan och bedövar både nervrötter och ryggmärgen. 

När ska man ta epiduralbedövningen?

Epiduralbedövning är en effektiv smärtlindring under öppnings- och krystskedet. När man tar bedövningen så bör förlossningen ha kommit igång ordentligt och livmodertappen ha öppnat sig till 3-4 centimeter. Bäst fungerar bedövningen under förlossningens första del, medan den i slutet inte brukar vara lika effektiv. Du kan få epidural även om du har ätit under förlossningen.

Epidural vid förlossning

Innan man lägger själva bedövningen så förbereds den gravida kvinnan genom att få en infart/kanyl i armen. Epiduralbedövningen läggs sedan av en narkosläkare. 

Den gravida kvinnan sitter antingen upp eller så ligger hon på sidan när bedövningen sätts. Det är viktigt att ryggen är ordentligt böjd när man lägger bedövningen så att ryggkotorna är tillräckligt separerade för att ge plats för epiduralnålen. Sitter du upp så ska du sjunka ihop som en säck potatis, och om du ligger ner så ska du skjuta ut ryggen som en arg katt. 

För att minska smärtan när själva nålen förs in så läggs ofta en ytlig bedövning inför det att epiduralnålen ska föras in. När området är ytligt bedövat förs nålen in mellan två ryggkotor i ländryggen till epiduralrummet. Det förs sedan in en tunn slang, en s.k. epiduralkateter, in i utrymmet. Att ta en epiduralbedövning gör ont, men studier har visat att det ofta gör mindre ont än vad kvinnor ofta förväntat sig. I samband med att effekten av bedövningen sedan verkar kontrolleras blodtryck och fosterljud. Bedövningen gör att smärtan lättar men ofta fortsätter man att uppleva en tryckkänsla nedåt. 

Hur lång tid tar det innan den verkar?

Redan efter fem till femton minuter kommer du uppleva en smärtlindrande effekt, men full effekt kommer först efter en knapp halvtimme. Effekten av första dosen varar sedan i 1-3 timmar. Barnmorskan som är närvarande i förlossningsrummet fyller senare på med smärtlindring vid behov, så att du får nytta av bedövningen hela vägen fram till förlossningen. Det går bra att vara uppe och gå efter det att du fått epidural.

Vem rekommenderas att använda epidural?

Epidural eller annan ryggbedövning rekommenderas vid ett antal olika tillfällen. Enligt 1177 är dessa följande: 

 • Om den som föder lider av havandeskapsförgiftning. Ryggbedövning kan då hjälpa till att sänka blodtrycket.
 • Då förlossningen behöver påskyndas med värkstimulerande medel. Värkstimulerande medel kan göra så att så att förlossningen gör mer ont och då kan ryggbedövning såsom epidural hjälpa.
 • Om kvinnan som föder är överviktig. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.
 • Om den som föder har vissa hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar. Då kan det vara bra att ha bedövningen satt i ett planerat skede av förlossningen. Bedövningen kan sedan användas och fyllas på om det blir kejsarsnitt eller någon annan åtgärd i samband med förlossningen.

Får man alltid epidural om man önskar det?

I våra landsting arbetar man för att ge den födande kvinnan bästa möjliga smärtlindring. Om din förlossning går väldigt snabbt så kan det dock vara att man inte hinner ge epidural. Detta då verkningstiden är längre än vid andra metoder. En epiduralbedövning behöver även ges av en narkosläkare. Detta gör även att tillgången på narkosläkare är avgörande för att kunna ge bedövningen. Normalt är denna bemanning planerad för att gravida ska kunna få epidural vid sin förlossning men vid extrema situationer såsom olyckor kan tillgången vara begränsad. 

Fördelar med epidural

 • Vid en epiduralbedövning har kvinnan kvar delar av både muskelstyrkan och beröringssinnet vilket är positivt vid en förlossning. 
 • Även om bedövningen hindrar nerverna som förmedlar smärta från livmodern så kan man röra på sig samt gå och stå som vanligt.
 • Den har en längre verkan än en spinalbedövning vilket underlättar om du har en utdragen förlossning. Har du tidigare haft en snabb förlossningen så rekommenderas du dock inte att ta epidural.

Nackdelar med epidural

Även om epidural är en av de mest effektiva smärtlindringsmetoderna så finns det nackdelar. Här listar vi några av dem. 

 • Ibland kan metoden med epidural ge otillräcklig bedövning. Det är även en avancerad bedövningsform och ett ingrepp i kvinnans kropp, vilket gör att den bör användas med omsorg.
 • Förlossningsförloppet kan bli förlängt, vilket resulterar i att värkstimulerande dropp måste användas. Vid användande av detta dropp måste barnets hjärtljud övervakas under hela förlossningen och du måste därför vara uppkopplad till en CTG-apparat. 
 • Epidural kan leda till svårigheter att krysta, vilket ökar risken för att förlossningen måste avslutas med en sugklocka. Detta sker dock endast i undantagsfall och sannolikheten är störst för en normal avslutning på förlossningen. 

Epidural biverkningar 

Eventuella biverkningar vid epidural är: 

 • Klåda, dvs det kliar på hela kroppen
 • Illamående och kräkningar
 • Övergående lokal ömhet vid instickstället
 • Svårighet att kissa under förlossning och timmarna efter
 • Trötthet och slöhetskänsla
 • Påverkan på fostrets hjärtljud
 • Huvudvärk (om du står och sitter, men inte när du ligger)
 • Blodtrycksfall
 • Lindriga skakningar

Komplikationer vid epidural

Komplikationer vid användning av epiduralkateter är väldigt sällsynt. Blodansamling i ryggmärgskanalen kan uppstå i sällsynta fall och infektion kan förekomma om katetern används under lång tid. Det finns enstaka exempel på kvinnor som fått bestående nervpåverkan med förlamning som följd. Risken för detta beskrivs dock som en drabbad per 200 000 ryggbedövningar.

Källa: 1177, karolinska, netdoktor.se, Socialstyrelsens rapport ”Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015”.

Fler artiklar för dig med familj

nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev är fullt av fakta för dig som är gravid eller för dig som är nybliven förälder. Följ graviditetens utveckling eller barnets utveckling beroende på var i livet du befinner dig just nu.

Läs artikeln »
sätesbjudning

Sätesbjudning

Sätesbjudning innebär att barnet ligger med gumpen nedåt. Det är ovanligt att en kvinna genomgår en sätesförlossning. Idag är det vanligast att en kvinna föder genom kejsarsnitt när barnet ligger i sätesbjudning. Läs om riskerna, innebörden och fakta kring sätesbjudning på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
vattnet går

Vattnet går

Vattnet går normalt när förlossning är nära. Din bebis ligger nämligen inbäddad i fosterhinnan som i sin tur är fylld av skyddande fostervatten. Många undrar hur det känns när vattnet går samt hur mycket vatten det kommer när det går.

Läs artikeln »
sex efter förlossning

Sex efter förlossning

När kan man ha sex efter en förlossning och vad bör man tänka på? Efter en förlossning är sex kanske inte det första man tänker på. Innan man har sex är det viktigt att man har läkt och man bör även ha slutat blöda. Att man väntar handlar om infektionsrisken. Efter förlossning går det annars bra att ha sex precis när man vill. 

Läs artikeln »
Mens efter förlossningen

Mens efter förlossning

Efter förlossningen kommer mensen tillbaka när kroppen är redo. Ammar du kan det ta längre tid. Mens efter förlossning kommer normalt igång inom 6-8 veckor om du inte ammar. Efter sex månader har de flesta fått tillbaka sin mens även om de ammar.

Läs artikeln »
förlossningsbrev

Förlossningsbrev

Förlossningsbrev. Hur skriver du ett förlossningsbrev? Vad ska ett förlossningsbrev innehålla. Använd vår mall för ditt förlossningsbrev så får du med den information som personalen på förlossningen efterfrågar.

Läs artikeln »
Färdknäppen

Färdknäppen

Färdknäppen är en gammal myt eller sanning om hur man genom samlag i slutet av graviditeten kan hjälpa till att sätta igång förlossningen. Enligt Färdknäppen är det mannens säd, som gör så att förlossningsvärkarna sätter igång. 

Läs artikeln »
hantera förlossningsrädslan

Hantera förlossningsrädslan

Hantera och kontrollera din förlossningsrädsla med hjälp av dessa tips och råd. Det går att hantera sin förlossningsrädsla, men det är svårt att helt bli av med sin rädsla och oro inför förlossningen.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.