Babyhjälp logo

Underhållsstöd

-när en förälder inte kan betala underhåll

Om den av föräldrarna som ska betala underhållsbidrag till barnet inte betalar något, betalar mindre än 1 573kronor per månad, eller på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll, så kan den förälder som bor med barnet ansöka om underhållsstöd.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Anledningen till att ett barn kan behöva underhållsstöd kan exempelvis vara att ni föräldrar inte kommit överens om något underhållsbidrag eller att underhållet inte betalas i tid. För att barnet ska ha rätt till underhållsstöd så måste barnet bo och vara folkbokfört hos en förälder som också är vårdnadshavare om barnet inte fyllt 18 år. Barnet och den förälder som barnet bor hos måste även vara bosatta i Sverige. Även om du ensam har adopterat ett barn från utlandet kan du ansöka om underhållsstöd (läs mer om adoption).

Den 1 oktober 2015 höjdes underhållsstödet med 300 kr till 1 573 kronor per barn och månad. Tidigare låg beloppet på 1 273 kronor. Lagen trädde i kraft den 1 september och gäller för utbetalningar från och med 25 september, avseende oktober månad. Alla föräldrar som tidigare fått underhållsstöd vid växelvist boende får sitt stöd höjt med 150 kronor till högst 786 kronor.

Annons - texten fortsätter efter annonsen

Presenttips!Barntema

Kul och uppskattade presenter till nyfödda är träleksaker, tavla med barnets namn och födelsedatum, tallrikar och bestick samt babygym och babysitters.

Besök Barntema.se - För att vi älska di små!

Annons - texten fortsätter nedanför

Olika former av underhållsstöd

Underhållsstöd finns i tre olika former: Fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och underhåll vid växelvis boende.

Fullt underhållsstöd - Detta kan man ansöka om när föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar. Fullt underhållsstöd kan man ha rätt till när den föräldern som ska betala underhållsbidrag betalar ett lägre belopp än 1 573kronor per månad eller inte betalar något alls.

Utfyllnadsbidrag - Detta kan man ansöka om när föräldern som ska betala inte kan betala hela beloppet. För att ha rätt till utfyllnadsbidrag måste försäkringskassan bedöma att den som inte bor med barnet kan betala så mycket som 1573 kronor per månad.

Inkomstprövat underhållsstöd vid växelvis boende - Denna form av underhållsstöd kan man få om barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det betalas ut till båda föräldrarna och sökes av er båda var för sig. Storleken på stödet beror på era respektive inkomster.

Om ditt barn har inkomster som är högre än 48 000 kronor kan du få mindre i underhållsstöd.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Allmänt om underhållsstöd

Du kan normalt få underhållsstöd till och med den månad som barnet fyller 18 år. Underhållsstödet betalas ut den 25:e varje månad och hela tiden för den kommande månaden, dvs i förskott. Barnet har rätt till underhållsstöd månaden efter att kraven är uppfyllda. Om ni föräldrar separerar i september kan barnets alltså tidigast ha rätt till underhållsstöd från och med oktober.

Ditt barn kan ha rätt till förlängt underhållsstöd om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta uppfylls om han eller hon:

 • går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
 • har studiestöd eller förlängt barnbidrag
 • bor och är folkbokfört hos den andra föräldern eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • inte är eller har varit gift.
 • Om barnet ansöker om förlängt underhållstöd ska du fortsätta betala till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

  Återbetalningsskyldig av underhållsstödet

  Den underhållsskyldige parten som inte bor med barnet, om barnet får fullt underhållsstöd från Försäkringskassan, måste helt eller delvis betala tillbaka stödet till Försäkringskassan. Hur mycket denna person måste betala tillbaka beror på faktorer såsom inkomst, antal barn, mm. Betalas inte skulden av till försäkringskassan så lämnar de över skulden till Kronofogdemyndigheten, som påbörjar en indrivning.

  Att betala tillbaka underhållsstödet

  Om Försäkringskassan betalt ut underhållsstöd för ett barn så ska den förälder som inte kunnat betala för barnet återbetala motsvarande belopp. Du ska då betala en procentsats av din årsinkomst på den del av inkomsten som överstiger 100 000 kronor (dvs Din inkomst - 100 000kr x procentsatsen).

  Procenten du återbetalar beror på hur många barn du har, ju fler barn desto mindre betalar du för varje barn. Även barn som bor hemma hos dig som du är underhållsskyldig för räknas in i detta. För det första barnet betalar du 14,00%, det andra 11,50%, det tredje 10,00% och sen minskar det successivt. Du behöver aldrig återbetala mer än 1 573 kronor per barn och månad. (Mer information hittar du här).


  De som läst avsnittet om underhållsstöd när en förälder inte kan betala underhåll läste även mer om underhåll, barn och boende vid separation och om en separations påverkan på barn 0-3år.

  Källa underhållsstöd: famratt.com, socialstyrelsen, försäkringskassan, kommunen. Senast ändrad 2015-12-08.

  Inte överens

  Om ni inte är överens om underhållet kan ni:

  - Försöka komma överens frivilligt.
  - Lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.
  - Vända er till försäkringskassan för underhållsstöd.

  Barntema
  När pratar barn?

  När barn pratar varierar mycket mellan olika barn. Normalt säger barnet sina första medvetna ord vid ett års ålder. Vid drygt två års ålder kan barnet ofta sätta samman enkla meningar av två eller tre ord. Vet du vilka ord som ofta kommer först?

  » Läs mer om när barn pratar