Babyhjälp logo

Prematur

- För tidigt födda barn

För att räknas som för tidigt född, sk prematur, så ska barnet ha föds innan den 38:e graviditetsveckan. I Sverige föds 5,5 - 6 procent av alla barn för tidigt och tack vare en förbättrad sjukvård så överlever allt fler barn en tidig förlossning.

Prematur barnDet finns många risker med att födas för tidigt eftersom barnets organ inte är fullt färdigutvecklade. Den första tiden efter en prematur förlossning måste barnet få hjälp med i princip alla livsviktiga funktioner. Barnet får då vanligen vård på neonatalavdelningen. De flesta barn som föds för tidigt väger mindre än 2 500 gram och många av de för tidigt födda barnen föds när nästan hälften av den normala graviditeten återstår. I Sverige har man lyckats rädda barn som fötts i vecka 22, men födelse efter så kortvarig graviditet är förenad med stor risk att barnet inte ska överleva eller att det överlever med kvarstående handikapp. Från och med vecka 23 är chanserna betydligt bättre och de förbättras ytterligare vecka för vecka. Från vecka 28 är överlevnadschanserna med intensivvård tämligen goda. I detta avsnitt kan du bland annat läsa om barnets kropp och dess funktioner, daglig vård av för tidigt födda barn, framtida utveckling/hälsa hos för tidigt födda barn, neonatalavdelningen, mm.

Annons från Posterkid.se - texten fortsätter nedanför

Namntavlor, doptavlorPersonliga barntavlor

Moderna tavlor som pryder väggen i barnrum, sovrum, skötrum eller där du vill fylla rummet med kärlek. Posterkid.se säljer namntavlor, doptavlor, barntavlor och personliga tavlor som skapar en personlig känsla i rummet där de hänger.
Se våra tavlor på Posterkid.se.

Annons - texten fortsätter nedanför

Prematur

Prematur betyder före mognad, för tidigt, omogen.

Den medicinska definitionen på prematur är att barn ska vara födda före 37:e graviditetsveckans utgång. Föds barnet mellan 33:e och 37:e veckan så betecknas det som för tidigt födda (PT - Pre Term). Föds barnet mellan vecka 29 och 32 så betecknas barnet som mycket för tidigt födda (VPT - Very Pre Term. De som föds före den 29:e graviditetsveckan betecknas som extremt mycket för tidigt födda (EPT - Extremely Pre Term).

Risker & överlevnad vid prematur

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Idag kan barn som är födda efter 23-24 graviditetsveckorna överleva, även om riskerna är stora. Generellt kan man säga att desto mognare barnet är vid tillfället för förlossningen desto mindre är risken för skador. Av de barn som föds före graviditetsvecka 29, sk extremt för tidigt födda, så överlever cirka 70-80 procent av barnen. Av de barn som är mycket för tidigt födda, dvs födda mellan graviditetsvecka 29 och 32 så överlever idag fler än 90 procent av barnen. Hela 99 procent av de barn som är födda mellan graviditetsveckorna 33 och 37 överlever.

Använd vår graviditetsuträknare för att beräkna ditt förlossningsdatum.

Varför föds barnet för tidigt?

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Anledningarna till en prematur förlossning kan vara många, men det finns några kända orsaker:

Prematur I mellan 60 och 70 procent av de fall där barn föds extremt tidigt beror det på en inflammation i livmodern, som leder till för tidiga värkar.

Prematur Mamman har en missbildning i livmodern eller en svaghet i livmoderhalsen.

Prematur Sjukdomar hos mamman som till exempel njursjukdom, diabetes och infektioner som exempelvis urinvägsinfektion.

Prematur I vissa fall kan barn födas för tidigt för att de inte växer i den takt det bör.

Prematur Drabbas mamman av en havandeskapsförgiftning kan detta orsaka att barnet föds för tidigt.

Prematur Moderkakan kan inte ge barnet tillräckligt med näring.

Prematur Om den blivande mamman hamnar under extrem psykisk press så kan detta påverka tidpunkten för förlossningen.

Prematur Om hela eller delar av moderkakan lossnar innan förlossningen så finns det risk att barnet drabbas av syrebrist. Man förlöser då barnet "för tidigt" med akut kejsarsnitt.

Prematur En infektion hos fostret kan starta värkarbetet i förtid. Ibland kan det även vara motiverat att förlösa kvinnan för att minska skaderiskerna av en infektion hos fostret.

Prematur Barn med missbildningar föds ofta för tidigt och i värsta fall kan det sluta med tidigt missfall.

Om kvinnan som ska föda väntar mer än ett barn så föds de ofta för tidigt. Om det handlar om tvillingar kan det handla om någon vecka men om det gäller fler barn som exempelvis trillingar så är det mer regel än undantag att dessa föds för tidigt.

Prematur - en tuff tid väntar

Är du förälder till ett barn som är född för tidigt så går du med stor säkerhet igenom en tuff tid. Det händer att föräldrar till prematura barn hamnar i en kris med symptom som overklighetskänslor, ångestattacker, förändrad tidsuppfattning, sömnproblem och aptitlöshet.

Känns det jobbigt så finns kurator att tillgå för att vara ett stöd i en akut krissituation. Fråga efter detta på sjukhuset eller hos din BVC sköterska. Med kuratorn kan ni diskutera era tankar och funderingar kring vistelsen på neonatalavdelningen.

När barnet vårdas på sjukhus så kan ni föräldrar få tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan. Ansöker gör ni hos försäkringskassan och neonatalavdelningen skriver ett intyg. Om barnets tillstånd är kritiskt till den grad att det råder fara för barnets liv kan ni ha rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som allvarligt sjukt, med ett obegränsat antal ersättningsdagar. Båda föräldrarna har då rätt till ersättning för samma barn och tid. För detta krävs dock ett särskilt läkarutlåtande.

För stöd och hjälp kan föräldrar till tidigt födda barn vända sig till Sveriges föräldraföreningar för prematurfödda barn. Denna förening erbjuder kontaktkvällar, föreläsningar och andra aktiviteter som berör prematurfödda barn.


De som läst avsnittet om prematur förlossning och barn som föds för tidigt läste även om vad du bör ha hemma efter förlossningen, om vård av ett prematur barn och om neonatalavdelningen.

Källa prematur: Vårdguiden, sjukvårdsupplysningen, wikipedia samt information från barnmorskor

Neonatalavdelning

Barn som har fötts för tidigt har inte fullt utvecklat sin förmåga att upprätthålla livsviktiga funktioner såsom att hålla värmen eller att få i sig vätska och näring. På neonatalavdelningen får barnet all hjälp och vård som han eller hon behöver som prematur.

» Mer om neonatalavdelningen

Sponsrat innehåll Barntema

 Vi älskar di små!

Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

» Besök Barntema.se

Barntema
Separation

Hur påverkas barnet av en separation när barnet är i ålder 0-3år

Alla separationer mellan föräldrar och barn påverkar det lilla barnet. Extra känslig för separationer från föräldrarna är barnet innan de har fått begrepp och uppfattning om objekt och personers förhållande till sig själv. Detta inträffar runt treårsåldern. Längre separationer mellan barn och föräldrar innan denna åldern är därför inte att rekommendera.

» Mer om separationers påverkan på barn.