gravid ultraljud

Ultraljud under graviditeten

Ultraljud när du är gravid görs för att fastställa graviditetens längd, antal foster samt moderkakans läge. Vid tidigt ultraljud genomförs ett vaginalt ultraljud, sk VUL. Ultraljudet görs normalt i vecka 18-20, dvs det som benämns som rutinultraljud.

Ultraljud när du är gravid

Ultraljud under graviditeten görs normalt mellan vecka 18 och 20. Ultraljud är en säker metod som inte ger någon ökad risk för missfall. Under själva undersökningen så får gärna partnern vara med. Under tidig graviditet är det inte ovanligt att man genomför ett vaginalt ultraljud.

Ultraljud påverkar inte oss människor men det kan hjälpa oss att se det som annars är dolt för ögat. Det fungerar genom att sända högfrekventa ljudvågor som reflekteras i vävnaden och studsar tillbaka till en apparat där de mäts och skapar en bild av fostret. Syftet med det rutinultraljud som erbjudas alla gravida i mitten av andra trimestern är främst att fastställa graviditetens längd, antal foster samt moderkakans läge.

På denna sida får du bland annat svar på; när gör man ultraljud? Är ultraljud farligt? När görs det första ultraljudet? Vad innebär ett tidigt respektive sent ultraljud? Finns det andra typer av Fosterdiagnostik?

Tips! Längst ner i denna artikel hittar du en utbildningsfilm om ultraljud

Läs även: Fakta om graviditetsdiabetes

Varför gör man ultraljud under graviditeten?

Den huvudsakliga anledningen till varför man genomför ett ultraljud under graviditeten är att fastställa graviditetens längd, antal foster och moderkakans läge. Ett ultraljud kan även ge information om eventuella missbildningar hos fostret och dess kön. Att ta reda på barnets kön är frivilligt och det är inte heller säkert att det går att se.

De allra flesta barn som föds här i Sverige är helt friska. Ungefär två procent har dock någon form av missbildning eller kromosomavvikelse. Många av dessa kan upptäckas med ultraljud / fosterdiagnostik.

Ultraljud gravid

Vid ultraljudet tittar man även på fostervattenmängden, organens placering och storlek i fostrets kropp, armar och ben med rörelser och vinklar, ryggraden med alla kotor och huden runt kroppen samt hjärtat och dess kammare och klaffar.

Om missbildningar upptäcks vid undersökningen så kan du behöva ta ställning till om det ska genomföras ytterligare provtagning eller utredning. Om du inte vill behöva ta ställning, så får du självklart avstå från att göra ett ultraljud. Ett positivt besked innebär inte automatiskt att barnet är friskt och välskapt, då det finns saker man inte kan se.

Läs mer: Vad är normalt när du är gravid?

Mer om: Fostervattenprov

Inför ultraljudet

Redan vid din första kontroll hos läkare eller barnmorskan i graviditetsvecka 8-12 så skickas en remiss för ultraljudsundersökning . Denna är frivillig men nästan alla väljer att tacka ja.

När det är dags för en ultraljudsundersökning under graviditeten så kan det vara bra att vara lite kissnödig. En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre. Ta helst inte med barn till ultraljudsundersökningen. I övrigt går det bra att ta med någon till undersökningen.

När gör man ultraljud?

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor ett ultraljud runt vecka 18-20, vilket är i mitten av den andra trimestern. Om vissa kriterier uppfylls kan du vid KUB genomföra ett ultraljud redan tidigare. I vissa landsting görs även en underökning i vecka 32-34 för att se om barnet vuxit som det ska. När och hur många ultraljud som erbjuds är olika inom olika landsting och regioner och på olika barnmorskemottagningar. Undersökningar som du erbjuds är kostnadsfria.

Första Ultraljud

För de flesta är rutinultraljudet också det första ultraljud som genomförs. Om du tillhör den grupp som genomför ett KUB-test så kommer ditt första ultraljud att genomföras redan runt vecka 12.

Tidigt ultraljud

Det finns olika orsaker till varför man kan göra ett tidigt ultraljud. Du kan tidigt i graviditeten erbjudas ett ultraljud för att bekräfta att fostret lever vid misstänkt missfall. Det kan även genomföras efter en abort eller vid en blödning. Även de som blivit gravida genom provrörsbefruktning (IVF) brukar få göra ett tidigt ultraljud.

Många föräldrar gör ett privat ultraljud endast för att de är oroliga. För andra kan de behöva se att det finns något i magen för att verkligen förstå att de är gravida. Om du erbjuds ett KUB så innebär detta att du får göra ett ultraljud redan i vecka 11 till 14.

Om du genomför ett ultraljud före den 10e graviditetsveckan är det viktigt att urinblåsan är välfylld. Detta då det gör att fostret lättare blir tillgängligt för den läkare/barnmorska som ska undersöka. Läs mer om vaginalt ultraljud.

Hur går ett ultraljud till?

Ett ultraljud genomförs normalt i ett speciellt rum där de har utrusning för ultraljud. Rummet är ofta lite mörkt för läkaren eller barnmorskan ska se bättre på skärmen. Undersökningen är smärtfri, enkel och ofarlig. Den som undersöker får en bild av fostret eller barnet utan att behöva sticka genom huden.

Du som är gravid ligger vid undersökningen på rygg på en brits med magen bar. Din mage smörjs in med en gelé för att bilden ska bli tydligare. En ultraljudsgivare hålls sedan mot huden och förs över magen för att visa fostret ur olika vinklar. Skärmen är ofta placerad så att även du och din eventuella besökare kan se skärmen. Det kan dock ofta vara svårt för den oerfarne att se vad ultraljudet visar.

Under själva undersökningen kan det bli ett tryck mot magen, men det gör inte ont. Om fostret ligger svårtillgängligt i livmodern så kan det vara svårt för den som undersöker att se ordentligt. Du kan då behöva göra om undersökningen vid annat tillfälle. Normalt tar ultraljudsundersökningen runt 30 minuter. Efteråt erbjuds du ofta en ultraljudsbild att ta med. På vissa ställen måste du betala för bilden.

Läs även: Vaginalt ultraljud (VUL)

Ultraljud och graviditetens längd

Vid ultraljudet får de flesta föräldrar en ny förlossningsdatum att förhålla sig till. Vid ultraljudet fastställs graviditetens längd genom att man mäter fostrets huvud mellan tinningarna (BPD=Biparietal diameter) samt längden på fostrets lårben (FL=Femurlängd). Med hjälp av denna kunskap kan förväntat förlossningsdatum beräknas.

Detta förlossningsdatum är sedan det som din barnmorska kommer att registrera som ditt nya förväntade datum. Du ska dock veta att mycket få gravida föder barn på exakt detta datum. Se det som ett riktmärke och planera för att barnet kommer plus/minus två veckor från detta datum.

Ultraljud och barnets kön

Med hjälp av ett ultraljud så kan man vid rutinundersökningen i de flesta fall ta reda på barnets kön. Det finns normalt inget medicinskt intresse att veta könet, vilket gör att det inte är säkert att du får veta fostrets kön även om du frågar efter det. Som tidigast kan ett ultraljud avslöja barnets kön vid 14 veckor.

Läs mer om ultraljud och barnets kön.

Kompletterande ultraljud

För de flesta räcker det med att genomföra rutinultraljudet i vecka 18-20. I undantagsfall kan det dock förekomma tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB samt eventuellt tillväxtultraljud.

Tillväxtultraljud

Detta ultraljud påminner till sättet om det som genomförs vid rutinultraljudet. Orsaken till att detta genomförs kan vara om livmodern inte växer som den ska, om du som är gravid lider av sjukdom såsom högt blodtryck eller graviditetsdiabetes, vattnet går tidigt, om barnet ligger med stjärten neråt i livmodern, mm. Detta ultraljud genomförs senare i graviditeten.

KUB-test

Om modern är äldre (över ca 35 år), så genomförs ofta ett KUB-test för att bedöma riskerna för kromosomavvikelse, som exempelvis Downs syndrom. Denna undersökning innefattar även en ultraljudsundersökning. Ultraljud vid KUB genomförs mellan graviditetsvecka 11+0 till 13+6.Den optimala tidpunkten för detta test är i graviditetsvecka 12+2-3. Mer om KUB-testet.

Risker med ultraljud

Idag finns det inga kända risker med att genomföra ett ultraljud, vilket gör att det räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Apparaten som används ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret.

Tips: Längst ner i artikeln hittar du en gratis utbildningsvideo om Fosterdiagnostik som lyfter fakta och risker kring olika metoder.

3D och 4D– ultraljud

Det normala är att fostret undersöks med 2D-bilder. Tekniken har dock blivit allt bättre och idag är det även möjligt att kontrollera fostret med 3D eller 4D teknik. Denna teknik används dock mest för kommersiellt bruk. Bäst bilder får man när fostret är runt 26 veckor eller äldre.

Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar på det mänskliga fostret som genomförs när fostret befinner sig i moderns livmoder. Vanliga metoder som används under en graviditet är ultraljud och / eller fostervattenprov. Du som blivande förälder har rätt till information om vilka undersökningar som finns tillgängliga, men beslutet att genomföra dem är helt och hållet föräldrarnas. De är således helt frivilliga.

Den fosterdiagnostik som ofta erbjuds är:

  • Ultraljud i första trimestern
  • Tidigt ultraljud med KUB
  • NIPT-test
  • Moderkaksprov och fostervattenprov
  • Ultraljud i andra trimestern.

KUB

Ett KUB-test är ett kombinerat ultraljud och ett blodprov. Med denna kombination av tester går det att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom eller två andra kromosomförändringar. Här kan du läsa mer om KUB testet.

NIPT

Detta är ett blodprov som visar på kromosomavvikelser. NIPT är mycket tillförlitligt och riskfritt, men visar provet på misstanke om att fostret har en kromosomavvikelse så rekommenderas du att göra ett moderkaksprov eller fostervattenprov. Här kan du läsa mer om NIPT testet.

Moderkaksprov

Detta prov erbjuds gravida som har vissa kända ärftliga sjukdomar eller ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse. Detta prov genomförs av en läkare och kan göras redan från graviditetsvecka 11. Vid detta prov finns en något ökad risk för missfall. Här kan du läsa mer om moderkakan.

Fostervattenprov

Detta prov kan genomföras av en läkare om det finns en ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse. Provet genomförs genom att läkaren för in en liten tunn nål i livmodern och suger upp lite fostervatten, som analyseras. Provet genomförs tidigast i vecka 15 och ger en något ökad risk för missfall. Här kan du läsa mer om fostervattenprov.

Här kan du läsa mer om Fosterrörelser och hur du ska ha koll på att de inte minskar.

Video om Fosterdiagnostik

Här hittar du en utbildningsfilm om ultraljud och fosterdiagnostik som ger kompletterande information om risker och metoder inom ämnet.

De som läst avsnittet om ultraljud läste även mer om KUB-test samt om fostervattensprov.

Fler artiklar för dig med familj

barnnamn

Barnnamn

Barnnamn ändras inte så mycket som man tror från år till år. Här kan du se 2023 års topplista över barnnamn. Vilket barnnamn är ditt favoritnamn?

Läs artikeln »
efter förlossningen

Efter förlossningen

Nyfött barn – efter förlossningen. Efter förlossningen så förväntas ni kunna ta hond om ett barn. Att efter förlossningen ta hand om ett nyfött barn väcker många frågor och funderingar. Här hittar du fakta om livet efter förlossningen.

Läs artikeln »
nar barn ar sjuka

När barn är sjuka

När barn är sjuka behöver de kärlek och närhet. Barn som har feber och är sjuka behöver dricka mycket vätska. Barn som är sjuka behöver också vila och sova. Råd om hur du tar hand om ditt barn när det är sjukt.

Läs artikeln »
tumme

Suga på tummen

När börjar barn suga på tummen? Varför suger barn på tummen? Vilka är fördelarna och nackdelarna finns det med att barnet suger på tummen? Babyhjälp ger dig svar på alla dina frågor om att suga på tummen.

Läs artikeln »
bajs bebis blöja

Bebis bajs

Färgen på bajset kan säg en hel del om hur ens bebis mår och ge tecken på om man bör söka hjälp. För en bebis som är under ett år och som ammas flera gånger om dagen är det vanligt att bebisens bajs är grönt eller gult i färgen. Även konsistensen kan ändras från dag till dag.

Läs artikeln »
barnsakerhet

Barnsäkerhet

Barnsäkerhet i hemmet. Hur barnsäkrar du ditt hem för att undvika olyckor? Fakta om hur du säkerställer att barnsäkerheten i ditt hem är hög. Tusentals barn åker varje år till akuten efter att ha skadats i hemmet.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.