gravid ultraljud

Ultraljud gravid

Ultraljud när du är gravid görs för att fastställa graviditetens längd, antal foster samt moderkakans läge. Vid tidigt ultraljud genomförs ett vaginalt ultraljud, sk VUL. Ultraljudet görs normalt i vecka 18-20, dvs det som benämns som rutinultraljud.

Ultraljud när du är gravid

Ultraljud under graviditeten görs normalt mellan vecka 18 och 20. Ultraljud är en säker metod som inte ger någon ökad risk för missfall. Under själva undersökningen så får gärna partnern vara med. Under tidig graviditet är det inte ovanligt att man genomför ett vaginalt ultraljud. Detta förkortas ofta VUL.

Ultraljud påverkar inte oss människor men det kan hjälpa oss att se det som annars är dolt för ögat. Det fungerar genom att sända högfrekventa ljudvågor som reflekteras i vävnaden och studsar tillbaka till en apparat där de mäts och skapar en bild av fostret. Syftet med det rutinultraljud som erbjudas alla gravida i mitten av andra trimestern är främst att fastställa graviditetens längd, antal foster samt moderkakans läge.

På denna sida får du bland annat svar på; när gör man ultraljud? När kan man avgöra barnets kön med hjälp av ultraljud? När gör man vaginalt ultraljud? När görs det första ultraljudet? Vad innebär ett tidigt ultraljud?

Läs även: Fakta om graviditetsdiabetes

Varför gör man ultraljud under graviditeten?

Den huvudsakliga anledningen till varför man genomför ett ultraljud under graviditeten är att fastställa graviditetens längd, antal foster och moderkakans läge. Ett ultraljud kan även ge information om eventuella missbildningar hos fostret och dess kön. Att ta reda på barnets kön är frivilligt och det är inte heller säkert att det går att se.

Ultraljud gravid

Vid ultraljudet tittar man även på fostervattenmängden, organens placering och storlek i fostrets kropp, armar och ben med rörelser och vinklar, ryggraden med alla kotor och huden runt kroppen samt hjärtat och dess kammare och klaffar.

Om missbildningar upptäcks vid undersökningen så kan du behöva ta ställning till om det ska genomföras ytterligare provtagning eller utredning. Om du inte vill behöva ta ställning, så får du självklart avstå från att göra ett ultraljud. Ett positivt besked innebär inte automatiskt att barnet är friskt och välskapt, då det finns saker man inte kan se.

Läs mer: Vad är normalt när du är gravid?

Mer om: Fostervattenprov

Inför ultraljudet

Redan vid din första kontroll hos läkare eller barnmorskan i graviditetsvecka 8-12 så skickas en remiss för ultraljudsundersökning . Denna är frivillig men nästan alla väljer att tacka ja.

När det är dags för en ultraljudsundersökning under graviditeten så kan det vara bra att vara lite kissnödig. En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre. Ta helst inte med barn till ultraljudsundersökningen. I övrigt går det bra att ta med någon till undersökningen.

När gör man ultraljud?

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor ett ultraljud runt vecka 18-20, vilket är i mitten av den andra trimestern. Om vissa kriterier uppfylls kan du vid KUB genomföra ett ultraljud redan tidigare. I vissa landsting görs även en underökning i vecka 32-34 för att se om barnet vuxit som det ska. När och hur många ultraljud som erbjuds är olika inom olika landsting och regioner och på olika barnmorskemottagningar. Undersökningar som du erbjuds är kostnadsfria.

Första Ultraljud

För de flesta är rutinultraljudet också det första ultraljud som genomförs. Om du tillhör den grupp som genomför ett KUB-test så kommer ditt första ultraljud att genomföras redan runt vecka 12.

Tidigt ultraljud

Det finns olika orsaker till varför man kan göra ett tidigt ultraljud. Du kan tidigt i graviditeten erbjudas ett ultraljud för att bekräfta att fostret lever vid misstänkt missfall. Det kan även genomföras efter en abort eller vid en blödning. Även de som blivit gravida genom provrörsbefruktning (IVF) brukar få göra ett tidigt ultraljud.

Många föräldrar gör ett privat ultraljud endast för att de är oroliga. För andra kan de behöva se att det finns något i magen för att verkligen förstå att de är gravida. Om du erbjuds ett KUB så innebär detta att du får göra ett ultraljud redan i vecka 11 till 14.

Om du genomför ett ultraljud före den 10e graviditetsveckan är det viktigt att urinblåsan är välfylld. Detta då det gör att fostret lättare blir tillgängligt för den läkare/barnmorska som ska undersöka. Läs mer om vaginalt ultraljud.

Hur går ett ultraljud till?

Ett ultraljud genomförs normalt i ett speciellt rum där de har utrusning för ultraljud. Rummet är ofta lite mörkt för läkaren eller barnmorskan ska se bättre på skärmen. Undersökningen är smärtfri, enkel och ofarlig. Den som undersöker får en bild av fostret eller barnet utan att behöva sticka genom huden.

Du som är gravid ligger vid undersökningen på rygg på en brits med magen bar. Din mage smörjs in med en gelé för att bilden ska bli tydligare. En ultraljudsgivare hålls sedan mot huden och förs över magen för att visa fostret ur olika vinklar. Skärmen är ofta placerad så att även du och din eventuella besökare kan se skärmen. Det kan dock ofta vara svårt för den oerfarne att se vad ultraljudet visar.

Under själva undersökningen kan det bli ett tryck mot magen, men det gör inte ont. Om fostret ligger svårtillgängligt i livmodern så kan det vara svårt för den som undersöker att se ordentligt. Du kan då behöva göra om undersökningen vid annat tillfälle. Normalt tar ultraljudsundersökningen runt 30 minuter. Efteråt erbjuds du ofta en ultraljudsbild att ta med. På vissa ställen måste du betala för bilden.

Läs även: Vaginalt ultraljud (VUL)

Ultraljud och graviditetens längd

Vid ultraljudet får de flesta föräldrar en ny förlossningsdatum att förhålla sig till. Vid ultraljudet fastställs graviditetens längd genom att man mäter fostrets huvud mellan tinningarna (BPD=Biparietal diameter) samt längden på fostrets lårben (FL=Femurlängd). Med hjälp av denna kunskap kan förväntat förlossningsdatum beräknas.

Detta förlossningsdatum är sedan det som din barnmorska kommer att registrera som ditt nya förväntade datum. Du ska dock veta att mycket få gravida föder barn på exakt detta datum. Se det som ett riktmärke och planera för att barnet kommer plus/minus två veckor från detta datum.

Ultraljud och barnets kön

Med hjälp av ett ultraljud så kan man vid rutinundersökningen i de flesta fall ta reda på barnets kön. Det finns normalt inget medicinskt intresse att veta könet, vilket gör att det inte är säkert att du får veta fostrets kön även om du frågar efter det. Som tidigast kan ett ultraljud avslöja barnets kön vid 14 veckor.

Många har säkert hört att man sett fel på barnets kön. Detta är mycket ovanligt även om det inträffar. Om barnmorskan säger att fostret är en pojke så är det sannolikt så. Syns könsorganet, så kommer det inte att försvinna. De fel som inträffar är i regel när ultraljudet visar att det är en flicka. Orsaken kan vara att barnet ligger så att könsorganet är dolt, och att frånvaron av snopp tolkas som att fostret är en flicka. Det är dock mycket ovanligt att det blir fel. Läs mer om ultraljud och barnets kön.

Denna film berättar mer om ultraljud.

Kompletterande ultraljud

För de flesta räcker det med att genomföra rutinultraljudet i vecka 18-20. I undantagsfall kan det dock förekomma tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB samt eventuellt tillväxtultraljud.

Tillväxtultraljud

Detta ultraljud påminner till sättet om det som genomförs vid rutinultraljudet. Orsaken till att detta genomförs kan vara om livmodern inte växer som den ska, om du som är gravid lider av sjukdom såsom högt blodtryck eller graviditetsdiabetes, vattnet går tidigt, om barnet ligger med stjärten neråt i livmodern, mm. Detta ultraljud genomförs senare i graviditeten.

KUB-test

Om modern är äldre (över ca 35 år), så genomförs ofta ett KUB-test för att bedöma riskerna för kromosomavvikelse, som exempelvis Downs syndrom. Denna undersökning innefattar även en ultraljudsundersökning. Ultraljud vid KUB genomförs mellan graviditetsvecka 11+0 till 13+6.Den optimala tidpunkten för detta test är i graviditetsvecka 12+2-3. Mer om KUB-testet.

Risker med ultraljud

Idag finns det inga kända risker med att genomföra ett ultraljud, vilket gör att det räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Apparaten som används ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret.

Tips: Här hittar du en gratis utbildningsvideo om Fosterdiagnostik som lyfter fakta och risker kring olika metoder.

3D och 4D– ultraljud

Det normala är att fostret undersöks med 2D-bilder. Tekniken har dock blivit allt bättre och idag är det även möjligt att kontrollera fostret med 3D eller 4D teknik. Denna teknik används dock mest för kommersiellt bruk. Bäst bilder får man när fostret är runt 26 veckor eller äldre.

De som läst avsnittet om ultraljud läste även mer om KUB-test samt om fostervattensprov.

Fler artiklar för dig som är gravid

igångsättning av förlossning

Igångsättning förlossning

Igångsättning av förlossning kan vara aktuellt av flera orsaker och det finns flera olika sätt att göra för att förlossningen ska sättas igång. Dessa 4 sätt är vanligast. Livmodertappen kan mjukas upp för att förlossningen ska sättas igång. Man kan även få dropp med hormon som gör att igångsättning av värkarbetet blir mer effektivt.

Läs artikeln »
Sova på sidan under graviditeten

Sova på rygg eller sidan

När du är gravid ska du sova på vänster sida. Under den senare delen av graviditeten bör du inte sova på rygg. Orsaken är ökad risk för sent missfall. Bäst, när du är gravid, är att sova på vänster sida även om höger sida också går bra.

Läs artikeln »
Gravid kvinna som upplever gula flytningar

Gula flytningar gravid

Gula flytningar kan tyda på att du drabbats av bakteriell vaginos, en jästinfektion, äggledarinflammation eller en livmoderinfektion. Misstänker du detta är det viktigt att du söker vård. Gula flytningar när du är gravid är dock normalt inget att oroa sig för så länge de inte luktar.

Läs artikeln »
Gravid

Prenumerera på vår graviditetskalender

Prenumerera på vår graviditetskalender för att få utvecklingen vecka för vecka för just ditt barn. Vi utgår i från din förväntade förlossningsdatum och skickar dig varje vecka ett mail med fakta om fostrets utveckling, om vad som händer i din kropp och vilka graviditetssymptom som är aktuella just denna vecka i graviditeten.

Läs artikeln »
Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar

Förlossningsvärkar under graviditeten. Hur känns förlossningsvärkar? Ofta får man höra att du vet när det är förlossningsvärkar. Ofta är förlossningsvärkar smärtsamma, regelbundna och de går inte över när du vilar eller rör på dig.

Läs artikeln »
oliver gravid

Oliver gravid – kan jag äta Oliver?

Oliver på burk är mycket säkrare för dig som är gravid att äta än de oliver som går att köpa över disk. Oliver som är värmebehandlade har en väldigt liten risk att innehålla listeria. Vill du vara helt säker så kan du alltid tillaga oliverna, då detta tar bort eventuell listeria.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.