Babyhjälp logo

Föräldraledighet

Regler för föräldraledighet

Som pappa har du rätt att vara föräldraledig i samband med förlossningen och du har enligt reglerna även rätt att vara pappaledig halva tiden. Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, vilket innebär att vardera föräldern har 240 dagar.

Reglerna för föräldraledighet säger att man har rätt att vara föräldraledig i totalt 1,5 år från sitt arbete. Mer om dina rättigheter till föräldraledighet hittar du nedan.

Föräldraledig vid förlossningen

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Mamman har rätt att vara ledig redan från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning. Man har även rätt att vara ledig för att delta i föräldrautbildning som anordnas av Mödravårdscentralen (MVC). Under denna utbildning får båda föräldrarna ta ut föräldrapenning samtidigt. Anmälan av föräldrapenning måste göras senast samma dag som du vill ha ersättning för. Detta går självklart inte att göra i samband med förlossningen och det är här okej att skicka in uppgifterna om din föräldraledighet i efterhand.

Som pappa har du rätt att vara ledig tio dagar i samband med förlossningen då du får ut pengar från försäkringskassan. Under dessa tio dagar har pappan något som kallas tillfällig föräldrapenning och detta är ett av få tillfällen då pappan och mamman kan ta ut föräldrapenning under samma dagar. Du har rätt till tio dagar per barn, vilket betyder att du exempelvis får tjugo dagar om du skulle få tvillingar. Dagarna får du ta ut ända till och med den 60:e dagen efter det att barnet kommit hem från förlossningen. Enklast är att anmäla att du vill ha ersättning direkt på www.forsakringskassan.se med hjälp av e-legitimation. (Läs mer om hur mycket ersättning du får när du är föräldraledig)

Annons från Posterkid.se - texten fortsätter nedanför

Namntavlor, doptavlorPersonliga barntavlor

Moderna tavlor som pryder väggen i barnrum, sovrum, skötrum eller där du vill fylla rummet med kärlek. Posterkid.se säljer namntavlor, doptavlor, barntavlor och personliga tavlor som skapar en personlig känsla i rummet där de hänger.
Se våra tavlor på Posterkid.se.

Annons - texten fortsätter nedanför

Rätten att vara ledig med ditt barn

Du har rätt att vara helt ledig från arbetet så länge barnet är yngre än ett och ett halvt år. Anmälan till din arbetsgivare om att du ska vara föräldraledig ska göras senast två månader innan om inget annat är avtalat. I samband med anmälan om att du ska ta ut föräldraledighet måste du också tala om hur lång tid du planerar att vara ledig. Något som är viktigt att diskutera redan innan ledigheten är hur dina nuvarande arbetsuppgifter skall lösas under tiden då du är borta. Föräldraledighetslagen säger att du i princip har rätt att komma tillbaka till samma arbetsuppgifter som du hade innan ledigheten. Om företaget gör en omorganisation eller andra förändringar medan du är borta så kan detta innebära att du får andra arbetsuppgifter.

Du har även rätt att arbeta kortare dagar så länge du har barn som är under åtta år, eller till dess barnet har avslutat det första skolåret. Du får förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Viktigt att tänka på är att båda föräldrar inte har rätt att ta ut föräldrapenning för samma dag, utöver de 30 dubbeldagarna. Totalt har man rätt att vara ledig 480 dagar. Av dessa är 90 dagar (60 dagar för föräldrar till barn födda innan 151231) reserverade för var och en av föräldrarna. (Läs mer om ersättningsnivåer och föräldrapenning)

Nya regler från 2014

Om ditt barn är fött före den första januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutar första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött den första januari 2014 eller senare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Detta innebär att högst 20% av föräldradagarna kan sparas till efter det att barnet fyllt fyra år.

Exempel föräldraledighet

Kalle och Linda bor ihop och har precis kommit hem ifrån förlossningen. Kalle har varit ledig sina tio pappadagar med tillfällig föräldrapenning. Linda trivs inte på sitt jobb och vill därför vara ledig så länge som möjligt. Kalle överför därför så många av sina dagar som möjligt till Linda. Kalle kan föra över alla dagar utom 90 stycken vilka är reserverade för honom. Detta betyder att Linda nu kan vara ledig 390 dagar och Kalle 90 dagar. De 90 dagarna är alltid på sjukpenningsnivå.

Mer om: Hur du bäst nyttjar dina dubbeldagar.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Möjlighet att omplaceras under graviditeten

Som blivande mamma så har du rätt att bli omplacerad om du på grund av graviditeten inte kan utföra dina ordinarie arbetsuppgifter. Detta kan vara om ditt arbete är tungt, riskfyllt eller väldigt stressigt. Dessa rättigheter gäller från 60 dagar före beräknad förlossning. Har man ett arbete där man inte kan bli omplacerad och inte kan arbeta så måste man ansöka hos försäkringskassan om att vara ledig med graviditetspenning i slutet av graviditeten.

Vanliga fallgropar

1. Glöm inte lägstanivådagarna. Det är vanligt att folk glömmer att man bör blanda upp lägstanivådagarna med sjukpenningdagarna så att ersättningen inte blir så låg. Innan du kan ta ut lägstanivådagarna måste du dock ta ut 180 dagar på sjukpenningsnivå. Lägstanivådagarna ger endast 180 kronor i ersättning per dag.

2. Folk tar ut för många dagar innan barnet fyllt ett år. Om du ska vara hemma längre än ett år så ska du tänka på att för att få behålla din sjukpenninggrundade inkomst så måste du ta ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan eller arbeta i mindre omfattning än tidigare och ta ut föräldrapenning för den minskade arbetstiden. Arbetar du mindre än tidigare och inte fyller ut med föräldrapenning så sänks din sjukpenninggrundande inkomst till din faktiska arbetsinkomst. Du får då lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar efter det att barnet fyllt ett år.

3. Glöm inte bort inskolningen på dagis eller förskolan. Det är lätt att räkna fel och missa att man behöver kanske tre och ibland även fyra veckor i reserv för att klara av inskolningen. Blir barnet sjuk kan det bli en utdragen process då detta ofta innebär att man får börja om igen.

Läs även: RS-virus hos barn

Dubbeldagar under föräldraledigheten

Reglerna för dubbeldagar under föräldraledigheten gäller från och med den första januari 2012. Dessa regler gör det möjligt för ett barns föräldrar att vara hemma samtidigt med föräldrapenning under en månads tid. Dessa dagar under föräldraledigheten kallas för dubbeldagar (läs mer om reglerna för dubbeldagar).

Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonus infördes för att underlätta för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Ett kriterium för att få jämställdhetsbonus var att man hade gemensam vårdnad om barnet. Man behövde dock inte vara sambo eller gifta. Man kunde dock inte få jämställdhetsbonus för dubbeldagar eller dagar på lägstanivå.

Jämställdhetsbonus började räknas när den föräldern som varit föräldraledig kortast tid hade tagit ut föräldrapenning under 90 dagar. För varje dag därefter som den föräldern tog ut föräldrapenning fick man 50 kronor vardera. Bonusen betalades ut några dagar efter föräldrapenningen. Jämställdhetsbonusen var skattefri och betalades ut automatiskt, man behövde alltså inte ansöka om den. Maxbeloppet var 13500 kronor per år och 18000 kronor om ni hade tvillingar.

Regeringen har nu beslutat att jämställdhetsbonusen skall avskaffas efter årsskiftet 2017. Det innebär att ingen jämställdhetsbonus kommer att betalas ut för dagar efter den 31 december 2016. Dagar fram till och med den 31 december påverkas inte. Om du har ansökt om föräldrapenning för dagar före 1 januari 2017 som ger rätt till jämställdhetsbonus, så kommer du att få jämställdhetsbonus för de dagarna. Du kan däremot inte få jämställdhetsbonus för dagar efter 31 december 2016.

Läs även om: Anknytningsteorin

Övrigt om föräldraledighet

Börja jobba tidigare - Normalt så har man med en månads varsel rätt att komma tillbaka till sin arbetsplats och i normala fall till sina gamla arbetsuppgifter.

Kalender för föräldrapenningsdagar - När du planerar din ledighet ska du tänka på att försäkringskassans beräkningsperiod löper från den 21:a i en månad till den 20:e i nästa månad. Dina utbetalningar kan skilja sig åt mellan månaderna eftersom att månaderna har olika antal dagar. Föräldrapenning betalas normalt ut mellan den 25:e och den 27:e i varje månad.

Anställningsskydd - Om man blir uppsagd under föräldraledigheten så gäller inte uppsägningstiden förrän den föräldralediga är tillbaka i tjänst.

Varva ledigheten - Ibland kan det av flera anledningar finnas ett behov eller en vilja att varva föräldraledigheten mellan föräldrarna. Ni har då rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder per år, vilket arbetsgivaren inte kan neka. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dock dela upp ledigheten på fler perioder än så. De tio första dagarna du kan vara ledig vid barns födelse räknas inte som en av de tre perioderna.

Lön - Du har under din föräldraledighet rätt till samma villkor i en löneförhandling som dina kollegor. Prata med din chef och säkerställ så att även du kallas till lönesamtal.

Lever du i en bonusfamilj?


De som läst avsnittet om regler för föräldraledighet läste sedan mer om ekonomi och föräldraskap och om föräldrapenning.

Källa: www.forsakringskassan.se 2015

Här hittar du fullständiga lagregler för föräldraledighet.

Lagen säger

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Föräldraledighet

Lite perspektiv:
Om man utgår från ett generaliserande genomsnitt så föder en svensk mamma i snitt 1,8 barn och är hemma i 12 månader per barn. Hon lever i nästan 83 år och jobbar cirka 40 år av sitt liv, mellan 25 och 65. Detta skulle innebära att hon är föräldraledig ungefär 2% av sitt liv och 5% av sitt yrkesliv.

Källa: Allt för jobbet

Posterkid
Sponsrat innehåll Barntema

 Vi älskar di små!

Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

» Besök Barntema.se