Babyhjälp logo

Förlossningen

-hur går förlossningen till?

Förlossningen är stunden ni väntat på i nio månader under graviditeten! Många tar tanken på förlossningen och att föda barn med ett lugn medan andra fruktar det som skall hända. Att vara påläst inför förlossningen underlättar och gör att ni får en känsla av att ha kontroll över situationen.

Ni får som föräldrar ofta två olika datum för förlossningen, ett av barnmorskan som räknats fram enligt menstruationen och ett datum får ni från det första ultraljudet. Mest pålitligt förlossningsdatum och därför det man går efter är det ni fått vid ultraljudet. Räknar du detta datum plus/minus två veckor så har du en ungefärlig tid för förlossningen. När det närmar sig gäller det att vara redo, ha väskan packad och att känna igen signalerna.

På våra undersidor hittar du mer om vad du ska ha med dig till förlossningen, om hur du vet att det är dags att föda, stöd från din partner och om att föda med Doula. Information om själva förlossningen hittar du här nedan, men läs sedan gärna vidare kring vad som händer runt omkring förlossningen.

Räkna ut förlossningsdatumen

Du kan själv räkna ut den beräknade förlossningsdagen med hjälp av Naegeles formel:
Beräknad förlossning = senaste menstruations första dag + 1 år - 3 månader + 7 dagar.

Använd vår graviditetsuträknare för att beräkna ditt förlossningsdatum.

Förlossningens tre faser

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Förlossningen består av tre olika faser. Hur lång tid varje fas tar varierar stort och det går inte att säg på förväg. Faserna ni går igenom är, öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. I kort kan man säg att under den första fasen öppningsskedet så öppnar sig livmodermunnen och barnet tränger ner i bäckenet. I den andra fasen, utdrivningsskedet, så kommer barnet ut. I den sista fasen kommer moderkakan. Mer om de olika förlossningsfaserna kan du läsa om här nedan.

Fas 1 av förlossningen
- Öppningsskedet

Förlossningen Nu öppnar sig modermunnen. Barnets huvud roterar medans livmodermunnen öppnar sig och huvudet tränger ner genom förlossningskanalen. Detta sker under värkar, vilket innebär kraftiga och regelbundna sammandragningar i livmodern. Detta arbete börjar spontant, men kan börja både plötsligt eller gradvis. Frekvensen och längden på värkarna blir tätare, starkare och längre ju längre i förlossningsarbetet man kommer.

Fram till att kvinnans livmoderhals är öppen 3-4 centimeter anses hon vara i "latensfasen". Denna fas kan pågå under lång tid och värkarna är oregelbundna och ofta inte smärtsamma eller intensiva. De kan snarare liknas vid något kraftigare menssmärtor. I den "aktiva fasen" kommer sammandragningarna regelbundet, 3-4 värkar på tio minuter, och varje värk varar ungefär en minut. Tiden på varje värk mäts från början på första värken till början på den följande andra värken. Den aktiva fasen kan även nås genom att vattnet går eller att livmodermunnen har öppnat sig 3-4 centimeter. För att få komma in och stanna på sjukhuset skall normalt den aktiva fasen ha påbörjats.

Tempot för öppningsskedet varierar stort men man kan räkna med att modermunnen öppnar sig ungefär med en centimeter i timmen. Under hela den första fasen kan man normalt vara upp och gå. Den aktiva fasen av öppningsskedet varar i genomsnitt 6-10 timmar för omföderskor och i 12-18 timmar för förstföderskor. Övergångsfasen nås när kvinnans livmoderhals är öppen 8-10 centimeter. Nu kommer sammandragningarna normalt varannan minut och varar så länge som 70-90 sekunder. Detta är oftast den jobbigaste fasen för kvinnan och här uppstår ofta stora mängder tvivel, förtvivlan och ibland till och med dödsångest. Mycket vanligt är även att kvinnan vill "gå hem". Den här fasen är dock den kortaste fasen i öppningsskedet.

Barnmorskan är med och coachar under förloppet och ni diskuterar igenom olika förlossningsställningar och bedövningsmedel. Det är oerhört viktigt att ni kommer överens och att framför allt kvinnan känner ett förtroende för barnmorskan. Känns det inte rätt så säg ifrån så kan ni få byta barnmorska. Du ska dock vara medveten om att barnmorskan är där främst för barnets bästa och inte för kvinnans. Lyssna därför noga på vad din barnmorska har att säga.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Fas 2 av förlossningen
- Utdrivningsskedet

Denna fas inleds när modersmunnen är fullvidgad, vilket den är när den öppnat sig tio centimeter. Värkarna har fram till nu hela tiden tilltagit i styrka samtidigt som de har kommit tätare och blivit längre. Livmoderhalsen är nu helt utplånad och barnets huvud tränger, genom att barnet vrider sig, därför steg för steg ner i bäckenet. Vägen går från bäckeningången, förbi spinaeknölarna och ut mot bäckenbotten. Det är detta skede som är övergången till den andra fasen, utdrivningsskedet.

Kvinnan känner nu ett tryck mot ändtarmen vilket känns som om du har ett starkt behov av att tömma tarmen. Att trycket ökar är fullt normalt och är ett tecken på att utdrivningen är nära. Snart kan man för första gången skymta barnets huvud i slidöppningen. Om fosterhinnorna inte spruckit redan så kan de göra det vid denna tidpunkt. Eftersom barnets huvud är den kroppsdel som har störst omfång så krävs det att kvinnans underliv får tid att tänja sig. Annars finns det risk att kvinnan får större bristningar. (läs mer om olika bedövningsmetoder)

Barnets huvud roterar nu under kvinnans blygdben och man ser mer och mer av barnets huvud. Hela tiden så får barnet syre genom navelsträngen från moderkakan. För en förstföderska pågår krystandet aktivt normalt i cirka en timme. Har man fött barn tidigare kan det gå betydligt snabbare. Lyssna hela tiden på din barnmorska så leder hon dig igenom krystandet. När huvudet väl är ut så vrider sig barnet ett halvt varv så att axlarna och hela kroppen enklare kan komma ut. Barnet är nu fött.

När barnet väl kommit ut genomgår det flera fysiologiska förändringar eftersom det nu ska andas på egen hand. Innan barnet andas kan det ibland ta upp till en minut! Ofta får nu pappan klippa av navelsträngen. Detta går till så att barnmorskan först sätter dit två stycken klämmor på den och pappan klipper sedan mitt emellan. Man kan med andra ord inte klippa "fel" och klippet känns inte, varken för mamman eller för barnet. Barnet undersöks sedan snabbt av sköterskan och läggs sedan på mamman så att de får ligga hud mot hud. Barnet söker sig då instinktivt till bröstet.

Läs även: Kontrollera nervsystemet för en smärtfri förlossning

Fas 3 av förlossningen
- Efterbördsskedet

Den sista fasen av förlossningen är efterbördsskedet. Denna fas löper från det att barnets fötts till dess att moderkakan har kommit ut. Moderkakan har som bekant suttit på livmoderväggens insida och försett barnet med syre och näring. När barnet väl är ute i det fria så behövs den inte längre. Det är dock viktigt att hela moderkakan kommer ut, eftersom kvarvarande rester kan orsaka blödningar och infektion i livmodern. Ibland går det snabbt och ibland kan de ta lite tid för moderkakan att komma ut. Amningen brukar kunna göra att processen går fortare. Bra att veta är även att det inte känns särskilt mycket när moderkakan kommer ut.

Ofta känner man efter ett tag hur livmodern drar ihop sig och efter en stund lossnar moderkakan från livmoderväggen. Det behövs normalt bara en krystning för att få ut den och det kan sedan blöda lite från stället där moderkakan har suttit. Barnmorskan undersöker den så att den är hel och ser så att alla hinnor följt med ut. Till sist så sys eventuella bristningar i slidan ihop av barnmorskan. Det är bara om det är större bristningar som en läkare är med och syr ihop såren. De nyblivna föräldrarna lämnas sedan ifred med sitt barn och får smälta hela förloppen. Barnet ska nu helt få suga på mammans bröst så att det får i sig den första mjölken. Strax här efter följer tvättning, vägning och mätning av barnet (läs mer om barnets längd och vikt den första tiden).

Mer om: Förlossningsrädsla

Skiss över förlossningsförloppet och smärtintensiteten

Bilden är från boken "Förlossning, smärta och smärtlindring" av Gudrun Abascal.

Förlossningsförloppet

*Oregelbundna 20-30 sekunder var 5-20:de minut. Ca 45 sekunder var 5-10:de minut. Ca 60 sekunder varannan, var tredje minut. Ca 80 sekunder varannan, var tredje minut. Ca 90 sekunder varannan minut.


Annons - Onlinekurs i profylax

Med Bebis profylaxkurs online - Förbered er inför förlossningen i lugn och ro hemma. Med denna kurs får ni ta del av viktiga verktyg som kommer att underlätta er förlossningen. Just nu får du 200kr rabatt på Med Bebis onlinekurs i profylax om du anger rabattkoden ”babyhjälp" när du bokar din kurs. Läs mer och boka din kurs här!

       

De som läst avsnittet om förlossningen läste även om smärtlindring under förlossningen, vad du bör ha hemma efter förlossningen och om hur barnet utvecklas efter förlossningen.

Källa förlossningen: Vårdguiden, sjukvårdsupplysningen, samt information från barnmorskor

När är det dags?

Det finns ett antal signler du ska känna till för att veta när det är dags att bege dig till förlossningskliniken.
1. Värkarna börjar
2. Vattnet går
3. Slemproppen släpper

» Läs mer

Barnmorskor vs läkare

Barnmorskor är de som är experter på normala födslar, vilka hanteras bäst med så få störningar och så lite inblandning som möjligt. Förlossningsläkare är däremot experter på förlossningar som inte följer det normala och är ofta även utbildade kirurger och kan utföra kejsarsnitt eller akut avlägsna livmodern om det skulle behövas.

Barntema
Pengar

Hur mycket pengar får du när du är pappa- eller mammaledig? Vet du vilka regler som gäller för föräldrapenning och vad det är som egentligen påverkar hur mycket pengar du får ut?

» Mer om föräldrapenning