Babyhjälp logo

Separation eller skilsmässa

- Att separera när man har barn

Att skiljas eller att separera när man har barn kan vara jobbigt i dubbel bemärkelse. Inte bara ska man ta itu med sina egna känslor utan man ska även ta tillvara barnets intresse och barnets bästa. Forskning visar att betydelsen av föräldrarnas relation är odiskutabel när det kommer till barnet sociala och känslomässiga utveckling.

Separera med barnNär föräldrar separerar eller skiljs åt så måste de gemensamt hitta former för hur umgänge, vårdnaden och boendet med barnet ska lösas. Föräldrar som har gemensam vårdnad men som inte längre bor ihop bestämmer tillsammans var barnet ska bo och hur mycket det ska bo på varje ställe. Har ni svårt att komma överens om hur ni ska lösa frågor kring umgänge, boende, underhåll och annat som rör separationen och barnet så kan ni helt gratis vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Ett samarbetssamtal kostar ingenting och syftar till att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol.

Föräldrarnas relation och barnet

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Den känslomässiga kvaliteten i sambandet mellan barn och föräldrar kan förutsägas utifrån iakttagelser om vad föräldrarna sinsemellan tycker om varandra. Forskning har exempelvis visat att det existerar ett samband mellan en mammas känslighet när hon ammar sitt barn och den känslomässiga relation mellan föräldrarna. Om pappan är mer stödjande gentemot mamman så fungerar amningen betydligt bättre.

Inom forskningen har man funnit samband mellan ett dåligt förhållande, fientlighet eller likgiltighet mellan makarna och ett "explosivt känslomässigt reaktionsmönster" hos barn i förskoleåldern. Annan forskning visar på att konflikter mellan mamman och pappan kan vara till större skada för den sociala och känslomässiga utvecklingen än en förälders frånvaro eller en separation mellan föräldrar och barn. Att som förälder välja att dela på sig behöver med andra ord inte vara dåligt för barnet utan det kan kanske till och med vara positivt.

Ekonomi vid en separation eller skilsmässa

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går i skolan. Om ni har barnet eller barnen lika mycket så ansvarar vardera förälder för försörjningen den tiden barnet är hos föräldern. Om ett barn däremot bara bor hos den ena föräldern så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (läs mer om underhållsbidrag). Storleken på bidraget beror på barnets ekonomi och er ekonomi. Summan kommer ni antingen själva överens om eller så vänder ni er till en domstol.

Om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det så har barnet rätt till underhållsstöd från försäkringskassan (Läs mer om underhållsstöd).

Har ni barn födda efter den 1 mars 2014 så delas barnbidraget automatiskt mellan föräldrarna om ni har gemensam vårdnad. Har ni fått barn innan dess och har barnet lika mycket boende hos er måste ni aktivt välja att dela på barnbidraget. För att göra detta måste ni ha gemensam rättslig vårdnad om barnet. Delat barnbidrag är 625 kronor per månad och barn och ska anmälas till Försäkringskassan på en blankett som heter "Delat barnbidrag".

Mer om: Flytta med barn.

Barns behov

Annons - texten fortsätter efter annonsen

Presenttips!Barntema

Kul och uppskattade presenter till nyfödda är träleksaker, tavla med barnets namn och födelsedatum, tallrikar och bestick samt babygym och babysitters.

Besök Barntema.se - För att vi älska di små!

Annons - texten fortsätter nedanför

Familjerätten på nätet sammanfattar barns behov vid en skilsmässa enligt nedan;

 • de behöver bli grundligt förberedda på skilsmässans konsekvenser före den fysiska separationen och att föräldrarna är känslomässigt öppna.
 • bli övertygade om att de inte bär skulden till skilsmässan
 • slippa avgöra vilken av föräldrarna som skall ha vårdnaden
 • få uppleva så få förändringar som möjligt och få bli kvar i sin invanda miljö och behöva byta förskola eller skola
 • få sin ekonomiska trygghet säkrad
 • få en samvaro med den förälder som barnet inte bor med och i efterhand få vara med och bestämma umgängets utformning
 • tillgång till båda föräldrarnas släkt, särskilt mor- och farföräldrarna
 • föräldrar som håller barnet utanför sina egna konflikter och att de talar väl om varandra
 • föräldrar som inte pumpar barnet på upplysningar om den andre föräldern eller använder barnet som sändebud och spion.
 • föräldrar som inte bildar ny familj utan att invänta och förbereda barnet inför detta steg
 • Mer fakta om separation och skilsmässa när barn är inblandade hittar du även på socialstyrelsens hemsida.


  De som läst avsnittet om separation eller skilsmässa när barn finns i relationen läste även mer om underhåll, om barns boende vid separation eller skilsmässa och om en separations påverkan på barn 0-3år.

  Källa: famratt.com, socialstyrelsen, försäkringskassan, kommunen.

  Inte överens

  Om ni inte är överens om underhållet kan ni:

  - Försöka komma överens frivilligt.
  - Lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.
  - Vända er till försäkringskassan för underhållsstöd.

  Föräldrabalken 6 kap säger

  "Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna."

  Påverkas barn?

  Hur påverkas barnet av en separation när barnet är i ålder 0-3år

  Alla separationer mellan föräldrar och barn påverkar det lilla barnet. Extra känslig för separationer från föräldrarna är barnet innan de har fått begrepp och uppfattning om objekt och personers förhållande till sig själv. Detta inträffar runt treårsåldern. Längre separationer mellan barn och föräldrar innan denna åldern är därför inte att rekommendera.

  » Läs mer om separationers påverkan på barn.

  Barntema