gravid zikavirus

Zikavirus och graviditet

Idag är det fastslaget att zikaviruset kan skada fostret allvarligt under graviditeten. Symptomen för om du är smittad uteblir ofta och om du är eller planerar att åka till zikaområden så bör du vara mycket försiktig.

Gravid och orolig över Zikaviruset

Zikaviruset blev omtalat under epidemin i Brasilien 2015 då det rapporterades om kraftig ökning av antalet barn med microcefali. Det är inte klarlagt hur stor risken är för fosterskador vid smitta under graviditeten.

Zikavirus gravid

Det finns idag ingen specifik behandling mot zikavirusinfektion. Det finns heller inte något förebyggande vaccin. Då man vet att risken i vissa länder är högre så är det här extra viktigt att använda skydd mot myggor. Du bör exempelvis sova i myggnät, använda långa kläder samt smörja dig med myggmedel.

Vad är Zikavirus?

Detta är en virussjukdom som normalt orsakar en mild sjukdom som kallas zikafeber. Zikaviruset är känt sedan 1950-talet, men det var först i november 2015 som det föreslogs en koppling mellan infektioner hos gravida och fosterskador.

Viruset har fastslagits kunna orsaka mikrocefali och andra missbildningar i hjärnan hos foster under graviditeten. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Det finns inget som talar för en kvarstående risk för framtida graviditeter hos kvinnor som haft infektionen.

Var finns Zikaviruset?

Viruset finns i de tropiska delarna av världen. Exakt i vilket område ändrar sig heltiden så det bästa är att kolla på Europeiska smittskyddsmyndighetens lista (ecdc.europa.eu) som uppdateras löpande. Just nu finns det främst i norra delen av Sydamerika, Mellanamerika och i Karibien. Risken att bli smittad finns i stora delar av tropikerna där myggan finns, även om sannolikheten är mindre i exempelvis Thailand. Risken att få viruset i norra Europa är nästan obefintlig.

Hur sprids viruset till gravida

Zikaviruset sprids av myggor både till gravida och icke gravida. Viruset sprids dock endast i Zikaområden, och har du varit där under perioden då du är gravid så bör du testa dig. Det är dock ingen fara att träffa någon som smittats av Zikaviruset då det inte smittar person till person. En man som är smittad kan dock överföra viruset genom att det överlever i sädesvätskan. Hur länge viruset överlever och smittas via sexuell kontakt vet man inte, men man tror att det endast är under en kort tid.

Det finns inga nationella riktlinjer om att gravida inte ska resa till Zikadrabbade länder, utan det är något som du själv måste ta ställning till.

Symptom vid smitta av Zikavirus

Om du är oroliga över att smittas av Zikavirus under graviditeten så kan det vara bra att känna till symptomen för sjukdomen. Det är dock viktigt att veta att fyra av fem infekterade personer inte uppvisar några symptom alls och märker därför inte av att de smittats av viruset. Typiska symtom vid zikavirusinfektion är:

 • låggradig feber
 • huvudvärk
 • utslag
 • ledvärk
 • ögoninflammation
 • allmän sjukdomskänsla

Om du har smittats

Misstänker du att du har smittats av Zikaviruset så bör du kontakta vården för ett test. Om det visar sig att du som gravid kvinna bär på viruset kommer sjukvården att följa fostrets utveckling noggrant med hjälp av ultraljud för att se om barnet har eller drabbas av skador.

Råd avseende Zikaviruset när du är gravid

I Sverige ges det idag inga allmänna råd om att undvika områden som är klassade som Zikaområden, dvs där risken för smitta är högre. WHO avråder dock gravida kvinnor från resa till dessa områden.

Mödravården rekommenderas att gravida kvinnor eller kvinnor/par som försöker bli gravida får följande vägledning:

 • Att allvarligt överväga att ställa in eller skjuta upp planerad resa till områden där zikavirus sprids då det föreligger risk för en potentiellt mycket allvarlig konsekvens för ett väntat barn vid en zikavirusinfektion. Om du planerat en resa till drabbade områden så kan din barnmorksa utfärda ett intyg som styrker din graviditet.

Om man ändå vill resa rekommenderas:

 • att aktivt skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.
 • Gravida kvinnor uppmanas att undvika oskyddat sex med manlig partner när de är i områden där zikavirus sprids.
 • Par där kvinnan är gravid bör undvika oskyddat sex under resa till områden där zikavirus sprids och därefter under resten av graviditeten.
 • Par som planerar/önskar bli gravida bör undvika oskyddat sex under resa till områden där zikavirus sprids och avvakta med att försöka bli gravida till 6 månader efter hemkomst. Detta gäller oavsett om man haft symtom på zika-infektion eller inte.
 • Kvinna som försöker bli gravid och som har rest i område där zikavirus sprids minskar risken för att bli gravid och samtidigt vara infekterad genom avvakta 6 månader efter hemkomst med att försöka bli gravid.

Är Zikaviruset farligt för barn?

Det finns inga tecken på att sjukdomen drabbar barn på annat sätt än vuxna. Endast en av fem som infekteras insjuknar och de som blir sjuka får ofta milda symptom och behöver sällan söka vård.

Källa Zikavirus och graviditet: 1177, doktorn.com, svt.se, folkhalsomyndigheten.se, Regional riktlinje för zikavirus inom mödrahälsovården

Andra som läste om zikavirus och graviditet läste även mer om hur man kan undvika listeria samt mer om kostråd för gravida.

Se gärna våra filmer för dig som är gravid. Fler artiklar om kost och hälsa hittar du längre ner.

Fler artiklar om kost och hälsa

sätesbjudning

Sätesbjudning

Sätesbjudning innebär att barnet ligger med gumpen nedåt. Det är ovanligt att en kvinna genomgår en sätesförlossning. Idag är det vanligast att en kvinna föder genom kejsarsnitt när barnet ligger i sätesbjudning. Läs om riskerna, innebörden och fakta kring sätesbjudning på Babyhjälp.se.

Läs artikeln »
gravid folsyra

Folsyra gravid

Folsyra rekommenderas till dig som är eller försöker att bli gravid. Varför ska gravida ta folsyra? Vad är folsyra? Vilka risker finns det med folsyratillskott under graviditeten? Du bör ta ungefär 400 mikrogram folsyra per dag redan när du försöker att bli gravid. Fortsätt med folsyra fram till du är i graviditetsvecka 12.

Läs artikeln »
abortstatistik sverige

Abortstatistik i Sverige

Aborter i Sverige – Statistik och fakta om abort. Abortstatistik om aborter utförda i Sverige. Vid vilken vecka görs flest aborter? Var i landet görs flest aborter? Hur gammal är kvinnan när hon gör abort?

Läs artikeln »
gravid listeria hur smittar

Hur smittar listeria?

Hur smittar listeria? Hur undviker man att smittas av listera under graviditeten? Det finns många återgärder du kan göra för att minska risken för att smittas av listeria. Det handlar inte endast om att undvika vissa livsmedel, utan listera kan även undvikas genom att man är försiktig vid förberedelsen av mat.

Läs artikeln »
varfor ga upp vikt gravid

Viktuppgång under graviditeten

Vad är orsaken till att man går upp i vikt under graviditeten? Det finns flera orsaker till varför du lägger på dig gravidkilon när du är gravid. Kan du påverka hur mycket du går upp i vikt när du är gravid? Hur mycket väger moderkakan? Hur mycket väger livmodern? Hur mycket väger fostret? Hur mycket väger fostervattnet?

Läs artikeln »
traning under graviditeten vecka for vecka

Träning vecka för vecka

Hur ska man träna under olika veckor när man är gravid? Skiljer sig träningen åt från vecka till vecka när man är gravid? När kan man göra vilka träningsmoment när man är gravid?

Läs artikeln »
fostervatten lacka

Att läcka fostervatten

Läckage av fostervatten är inget som normalt inträffar. Om man läcker fostervatten så bör man kontakta förlossningen. Det kan vara ett tecken på att förlossningen snart ska börja. Många gånger så förväxas läckage av fostervatten med urinläckage eller vattniga flytningar. Vi förklarar skillnaden.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.