Babyhjälp logo

Vård av sjukt barn

- vab

Begreppet "vård av sjukt barn" förkortas ofta för "vab". När man avstår från att arbeta för att vara hemma och ta hand om ett sjukt barn, vabbar, har man rätt till tillfällig föräldrapenning. När du är hemma för vård av sjukt barn så måste du anmäla att du vabbar för att få ut dina pengar.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


Om ditt barn är sjukt, eller om den som brukar ta hand om ditt barn är sjukt eller om du besöker läkare samt barnavårdscentral med ditt barn så kan du få tillfällig föräldrapenning. Däremot så har du ingen rätt till tillfällig föräldrapenning när anledningen till att du behöver vara hemma för vård av sjukt barn är att förskolan eller skolan är stängd. Tänk på att om du tjänar över 7,5 prisbasbelopp så får du mindre pengar om du är hemma på grund av vård av sjukt barn än när du är föräldraledig och får föräldrapenning. Läs mer om föräldrapenning och föräldraledighet.

Annons från Posterkid.se - texten fortsätter nedanför

Namntavlor, doptavlorPersonliga barntavlor

Moderna tavlor som pryder väggen i barnrum, sovrum, skötrum eller där du vill fylla rummet med kärlek. Posterkid.se säljer namntavlor, doptavlor, barntavlor och personliga tavlor som skapar en personlig känsla i rummet där de hänger.
Se våra tavlor på Posterkid.se.

Annons - texten fortsätter nedanför

Hur gör du om du måste vara hemma för vård av sjukt barn?

Om du ska vara hemma för vård av sjukt barn ska du börja med att anmäla vab. Vård av sjukt barn skall anmälas redan första dagen du stannar hemma från ditt arbete. Om du är arbetslös och måste vabba så anmäler du första dagen du förlorar A-kassa. Du anmäler enkelt vab via försäkringskassans servicetelefon 020-524 524 eller på deras webbsida. Om det är samma person som är hemma hela vab-perioden så räcker det med att du anmäler detta en gång. Däremot krävs det en anmälan om vab per förälder om ni vårdar det sjuka barnet omväxlande.

När du börjat arbeta igen efter en period av "vård av sjukt barn" så begär du ersättning i form av tillfällig föräldrapenning för de dagar du avstått från att arbeta. Observera att det inte längre krävs ett intyg om att ditt barn varit borta från förskola eller skola. Detta intyg togs bort den 1 januari 2013 och idag räcker det med anmälan om vab och sedan ansökan om ersättning för de dagar du inte arbetat.

Efter en period av vård av sjukt barn så ansöker du om ersättning för de dagar då du inte arbetat. Detta kan du göra direkt på försäkringskassans hemsida.

Om barnet som du vabbar för är under 12 år och är sjukt eller smittat längre än 7 dagar så måste du skicka ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Läkarintyget vid vab skickar du till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Fakta -Vård av sjukt barn:

Mest hemma för vård av sjukt barn är föräldrar till tvååringar. Detta beror såklart på att barnen nu kommit in i förskoleåldern då förkylningar och maginfluensa kommer som ett brev på posten. De minsta barnen har vanligen 6-7 infektioner per år, vilket sedan minskar vid två till tre års ålder. När barnet är 1 år stannar föräldrarna hemma i snitt 8 dagar per år.

Hur räknar man ut hur mycket ersättning man får när man vabbar

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Det är inte helt självklart hur man räknar ut den ersättning man får när man vabbar (föräldrapenning). För att försöka gör det enkelt så kan du följa denna lathud i två enkla steg.

Dela det antal timmar som du varit hemma på grund av vård av sjukt barn med det antal timmar som du skulle ha arbetat. Exembelvis: Jessica skulle ha arbetat 6 timmar man var hemma och vabbade 4 timmar. 4/6 = 0,66, vilket betyder att Jessica varit hemma 66% av sin arbetstid.

0% - 12,4% = 0
12,5% - 24% = 1/8
25% - 49% = 1/4
50% - 74% = halv
75% - 99% = 3/4
100% = hel

Jessica kan således ansöka om halv föräldrapenning för tiden som han vabbat.

Om du är pappa- eller mammaledig och blir sjuk

Om du orkar att vårda barnet trots sjukdom så fortsätter du att ta ut föräldrapenning som vanligt. Om du däremot inte orkar ta hand om barnet ska du kontakta försäkringskassan och byta ut din föräldrapenning mot sjukpenning. Är barnet yngre än 8 månader kan den andra föräldern ta ut föräldrapenning. Om barnet är över 8 månader kan den andra föräldern eller en annan person som avstår från arbete för att vårda barnet, begära tillfällig föräldrapenning.


De som läst avsnittet om vård av sjukt barn läste även mer om RS-virus hos barn, föräldraledighet och om föräldrapenning.

Sponsrat innehåll Barntema

 Vi älskar di små!

Barntema är Sveriges barnvaruhus online. Här kan du köpa allt från leksaker till barnkläder och barnvagnar.

» Besök Barntema.se

Föräldraledighet

Som förälder har du alltid rätt att vara ledig i samband med förlossningen. Du har även rätt till 480 föräldradagarna för ett barn vilket gör att du har rätt att vara ledig 240 dagar per förälder. Vissa dagar kan du ge bort men andra måste du själv ta ut.

» Mer om Föräldraledighet

Posterkid
Separation

Hur påverkas barnet av en separation när barnet är i ålder 0-3år

Alla separationer mellan föräldrar och barn påverkar det lilla barnet. Extra känslig för separationer från föräldrarna är barnet innan de har fått begrepp och uppfattning om objekt och personers förhållande till sig själv. Detta inträffar runt treårsåldern. Längre separationer mellan barn och föräldrar innan denna åldern är därför inte att rekommendera.

» Mer om separationers påverkan på barn.